Microsoft Dynamics NAV brancheløsninger

Ønsker du en IT-løsning, der effektiviserer forretningsprocesser og giver konkurrencemæssige fordele? Så er en Microsoft Dynamics NAV-løsning tilpasset din branche svaret.

Optimerér virksomhedens forretningsprocesser med en ERP-brancheløsning

Uanset, om du agerer inden for den private eller den offentlige sektor, så kan vi levere en komplet virksomhedsløsning, som er simpel at anvende og tilpasset din forretning. Løsningens avancerede funktioner dækker over en lang række forretningsfordele, såsom økonomistyring, projektstyring, sags- og ressourcestyring m.m. -  alt det du har brug for til at drive en succesfuld virksomhed.

Find din branche og læs hvordan vi kan understøtte jeres forretningsprocesser.

Du kan også supplere din brancheløsning med en lang række tillægsløsninger.

Erhvervsvirksomheder

Dynamics NAV løsning til transport & speditører

Transport & Spedition

Øg effektiviteten i din transportvirksomhed og bliv mere konkurrencedygtig med en IT-brancheløsning baseret på nyeste version af Microsoft Dynamics NAV.

Læs mere
Dynamics NAV løsning til produktionsvirksomheder

Logistik & Produktion

Krav om hurtige leveringstider, pres på produktionsomkostninger, kvalitet til rette pris er blot nogle af de konkurrencevilkår, som ordreproducerende virksomheder står overfor.

Læs mere
Dynamics NAV løsning til entreprenørvirksomheder

Bygge & Anlæg

Har dine sagsansvarlige styr på omkostninger til mandskab, materialer og maskiner? Eller oplever du ofte byggesager, der skrider økonomisk, fordi der gribes ind for sent?

Læs mere
Microsoft Dynamics NAV løsning til Service Management

Servicevirksomhed

Har I svært ved at gennemskue den reelle indtjening efter et eftersyn og endnu sværere ved at holde styr på, hvilke reservedele og antal timer der skal registreres?

Læs mere
NAV løsning til erhvervsvirksomheder

Handel & Engros

Uanset, om I er i markedet for fødevarer, elektronik, e-handel eller noget helt andet, så er fokus på forretningsoptimering afgørende for, at I indfrier de økonomiske mål.

Læs mere
Navision løsning til ejendomsadministration

Ejendomsadministration

Ønsker du en velordnet boligudlejningsejendom eller erhvervslejemål, hvor der er fuldstændig styr på detaljer med højere afkast og lavere risiko til følge?

Læs mere
Økonomisystem til revisorer

Revision

Revisionsbranchen er udfordret på sin forretnings- model. Datamængderne bliver større. Reglerne mere omfattende, og processerne mere uoverskuelige.

Læs mere
økonomistyring og forbrugsafregning til forsyningsvirksomhed i NAV

Forsyning

Nye rammevilkår for forsyningsvirksomheder, klimatilpasningstiltag og fornyelse af afløbs- og vandforsyningsanlæg, stiller større krav til den enkelte forsyningsvirksomhed.

Læs mere
NAV løsning til miljø og affald

Miljø & Affald

Genbrugsstationer kan imødese en stor efterspørgsel på forenkling, effektivisering og øget kontrol af affald. Vores IT-løsning håndterer indvejning og afregning i Dynamics NAV af gods og farligt affald, og løsningen har adgang til meget fleksible værktøjer til rapportering.

Læs mere
Forbrugsafregning til vandværker

Vandværker

Få en IT-løsning der understøtter alle dele af vandværkets administrative opgaver. Brancheløsningen omfatter al styring og drift af virksomheden samt registrering af kunder, opgaver og tekniske installationer – det hele samlet et sted!

Læs mere

Den offentlige sektor

Navision til Staten

Stat

Ministerier, styrelser og statslige institutioner står over for væsentlige udfordringer, når det kommer til økonomistyring, IT-drift samt sags- og ressourcestyring. Med en branchespecifik IT-løsning, baseret på Microsoft Dynamics NAV, kommer jeres økonomistyring i trygge hænder.

Læs mere

Regioner

Utilstrækkelig sporbarhed kan være en stor udfordring for sygehusene, der hver dag skal håndtere mange patienter. En IT-løsning til sags- og ressourcestyring udviklet til regioner giver sundhedsvæsenet fuld overblik over alle ressourcer og materiel.

Læs mere
Navision til kommuner

Kommuner

Helhedstænkning er fremtiden for landets kommuner i forhold til at udnytte ressourcerne bedst muligt. Der er mange justeringer, som kommuner kan lave for at opnå helhedsorienteret drift og få optimalt udbytte af viden og ressourcer – kommunens IT-system er én af dem.

Læs mere
Navision til offentlige selskaber

Offentlige Selskaber

Offentlige selskaber skal styres efter kostægte priser, og retningslinierne for offentlige selskaber stiller krav til styring af blandt andet likviditet og risiko. Det gælder derfor om at drive en sund forretning, så risikoen er mindsket, og effektiviteten er i top.

Læs mere
Support