Naturens ressourcer bliver forbrugt i højere tempo, end de bliver gendannet og genbrugt. Derfor er udvidet produktlevetid og cirkulær økonomi vigtigere end nogensinde. Det handler om at se vores affald som ressourcer og udnytte det bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Derudover at blive bedre til at adskille det affald, der kan genanvendes samt håndtere farligt affald, som skal behandles særskilt. Det kræver nye teknologier og nye metoder til at sikre, at værdien i affaldet kan udnyttes så effektivt som muligt – løsninger som har fokus på høj kvalitet i genanvendelsen, og som understøtter processerne fra affald til værdi.

Elbek & Vejrups totalløsning til håndtering af affald understøtter netop den cirkulære økonomi, der danner rammen for et mere bæredygtigt miljø.

Læs hele brochuren om EV Miljø og hvilke processer vi løser for vores kunder:

Download brochure