Få strømlinet din virksomheds salgsprocesser med Dynamics 365 Sales

Enhver virksomhed er formodentlig bekendt med det omfattende arbejde, der til dagligt ligger i at skulle drive en salgsbaseret forretning. Eller rettere ikke kun drive, men ideelt set også vækste forretningen til nye og usete højder. Disse resultater kommer man som sælger eller salgsleder midlertidig ikke sovende til – tværtimod. Det kræver hårdt arbejde samt indgående viden om og erfaring med målrettet styring af henholdsvis salg, kunderelationer og kundeservice i organisationen.

For at kunne håndtere og jonglere med alle disse bolde på én gang, er det alfa og omega, at virksomheden opererer med interne systemer, der taler optimalt sammen, og som klæder sælgerne på med de fornødne værktøjer til at kunne få det maksimale ud af virksomhedens eksisterende såvel som nye kunder. Netop dette kan CRM-systemet, Microsoft Dynamics 365 Sales, være behjælpelig med – og mere til.

I dette blogindlæg sætter vi fokus på denne intelligente CRM-løsning ud fra et ønske om dels at afdække systemets mange funktioner og muligheder og dels belyse, hvordan virksomheder kan udnytte systemet til at strømline deres salgsprocesser fra A til Z – det vil sige lige fra det spæde lead til den lukkede salgsaftale (and beyond).

God læselyst!

Hvad er Dynamics 365 Sales? Et komplet CRM-system

Lad os ikke spilde tiden unødigt, men derimod gå lige til sagens kerne: Hvad er Microsoft Dynamics 365 Sales?

Netop dette spørgsmål bliver meget præcist adresseret i videoen nedenfor, som vi stærkt kan anbefale lige at bruge et par minutter på at se, inden du læser videre.

Allerførst er det vigtigt at få slået fast, at der refereres til det samme system, uanset om man vælger at bruge titlen ”Microsoft Dynamics 365 for Sales” eller de kortere udgaver ”Dynamics 365 for Sales”, ”Dynamics 365 CRM Sales” og ”Dynamics 365 Sales”. Kært barn har mange navne, og der er altså blot tale om forskellige og ældre betegnelser for det samme CRM-system, der i dag officielt går under navnet Dynamics 365 Sales. Et system, der indgår som et separat delelement (modul) i den samlede pakke i Microsoft Dynamics 365, og som kan kobles sammen med andre moduler til en sammenhængende IT-løsning – fx ERP-funktionaliteten.

Microsoft Dynamics 365 er altså en slags værktøjskasse bestående af en række applikationer, der på intelligent vis taler sammen og hjælper dig med at drive hele virksomheden – herunder blandt andet salg, marketing, service, drift og handel. Du får populært sagt en 360-graders visning af din organisation fra forskellige forretningsperspektiver, der på hver deres måde bidrager med forudsigelser (forecasts) og AI-baserede realtidsindsigter. Indsigter, der til syvende og sidst baner vejen for bedre salgsresultater.

Så langt, så godt. Men tilbage til det indledende spørgsmål om, hvad Dynamics 365 Sales egentlig er for en størrelse. Applikationen dækker over et omfattende og komplet CRM-system, der helt overordnet set giver organisationer mulighed for at forbinde kunder, produkter, medarbejdere og data – på tværs af både afdelinger og forretningsled i hele værdikæden.

Hvis vi tager det ned på et lidt mere operativt og konkret plan, er formålet med systemet at strømline, integrere og målrette de enkelte arbejdsprocesser og -opgaver inden for salgshåndteringen. Dette med henblik på at undgå siloopdelt koordinering, manglende dataudveksling og -alignment, proceshæmmende flaskehalse samt fejl i salgs- og kundeflowet.

Dynamics 365 Sales giver dig med andre ord:

 • Integreret dataudnyttelse
 • Indsigt i kunderelationer
 • Målrettet salgsstyring
 • Styrket kundeservice

Systemet leverer altså et forkromet overblik over din salgspipeline, hvilket gør det lettere og mere effektivt for virksomhedens salgsroller at håndtere såvel eksisterende kunder som nye potentielle kunder.

Dynamics 365 Sales udmærker sig blandt andet særligt ved, at samtlige afdelinger i virksomheden har mulighed for at tilgå og arbejde i ét og samme system. Systemet samler nemlig alle de relevante salgsdata og -oplysninger, så du ikke skal hente dem fra flere forskellige systemer, men derimod altid har struktureret viden om virksomhedens kunder ét sted.

På den måde får du det fulde overblik over aktuelle salgs- og købsforhold for hver enkelt kunde, hvilket sikrer, at du har 100 % styr på, hvor kunden befinder sig i kunderejsen og din salgspipeline, så du kan modne leadet eller pleje kunderelationen bedst muligt. Det skaber de perfekte forudsætninger for at konvertere potentielle kunder til købsparate kunder.

Få overblik – både over salgshistorik og fremtidige forretningspotentialer

Overordnet set kan man sige, at Dynamics 365 Sales på den ene side ser fremad og på den anden side ser tilbage. Denne dobbelthed skal forstås således, at CRM-systemet giver dig:

 1. Tydeligt indblik i data vedrørende virksomhedens igangværende salg, salgsmuligheder og tidligere salgshistorik.
 2. Mulighed for målrettet salgsstyring på baggrund af AI-indsigter (kunstig intelligens), der kan forudsige og adressere kundebehov samt nye forretningspotentialer.

Dynamics 365 Sales kan altså styrke salgsarbejdet og dialogen med eksisterende kunderelationer og på samme tid identificere de mulige kunder og kundeemner, der har størst salgspotentiale – i form af mer- og nysalg.

Hvem henvender Dynamics 365 Sales sig til?

Vi har altså at gøre med en alsidig salgsapplikation, der rummer et væld af forretnings- og vækstmuligheder for virksomheder. Men henvender Dynamics 365 Sales sig til alle typer af virksomheder og organisationer?

Som udgangspunkt ja. Alle virksomheder, der opererer med køb og salg, kan i en vis udstrækning profiterer af at implementere CRM-systemet.

CRM-systemet er både et operativt og strategisk værktøj, hvilket betyder, at det på den ene side kan anvendes af sælgere og salgsrepræsentanter, der sidder med den daglige drift af salg, og på den anden side salgsledelsen, der mere opererer med den strategiske del af salg.

Yderligere er Dynamics 365 Sales (såvel som hele Dynamics 365-pakken) henvendt til virksomheder, der specifikt søger en ekstremt fleksibel og skalérbar løsning, der kan tilpasses nøjagtig efter den enkelte virksomheds behov og salgsrelaterede udfordringer.

Og apropos udfordringer – lad os tage et hurtigt kig på de mest udbredte af slagsen, som CRM-systemet kan være med til at løse.

Derfor investerer virksomheder i et CRM-system

For de fleste virksomheder er det afgørende at have styr på kundehåndteringen på tværs af salg, marketing, service, support eller en helt femte afdeling. Det gælder om at skabe og opretholde det samlede overblik over alle kundedata, arbejde målrettet med disse og ikke mindst sikre den højest mulige datakvalitet. Alt dette fordrer, at virksomheden er gearet til at arbejde kontrolleret med dataintegration – i realtid.

Denne opgave er dog lettere sagt end gjort, og mange virksomheder i dag løber fortsat ind i store problemer med at skabe alignment mellem data, der figurerer i flere separate systemer – eksempelvis til styring af økonomi, salg eller andre forretningsområder.

Blandt virksomhedernes typiske salgsudfordringer finder du deres manglende evne til fx at:

 • Kontrollere salgsmuligheder og -pipeline for en optimeret salgsstyring.
 • Leve op til de skærpede krav om gennemsigtighed og overblik i organisationen.
 • Integrere kundedata korrekt, så dubletter og fejl elimineres.
 • Engagere købere, der ikke nødvendigvis følger en lineær kunderejse.
 • Skabe effektivt samarbejde internt mellem afdelinger.
 • Forbinde salgsværktøjer med henblik på at skabe strømlinede og gnidningsfrie forretningsprocesser og kunderejser.
 • Engagere kunder på det rigtige tidspunkt i deres købsrejse.
 • Tilpasse kommunikationen til hver enkelt kunde(type).
 • Begrænse tids- og ressourceforbrug på salgsrapportering.
 • Opretholde det høje og stabile produktivitetsniveau.
 • Øge salg og indtægter.

En mulig løsning på disse problemstillinger er at investere i et intelligent CRM-system. Det vil sige et system, der ud fra AI-indsigter kan strukturere og udnytte dine kundedata optimalt samt sikre databerigelse på tværs af systemer og tilknyttede applikationer. Og det er lige netop, hvad Dynamics 365 Sales kan bidrage til.

Med dette CRM-system har du mulighed for at effektivisere dine sælgeres færdigheder og talenter, så de er i stand til at modne kunderelationer korrekt og øge virksomhedens salgsperformance. Eller sagt lidt firkantet: Dynamics 365 Sales muliggør dataforudsigelser i realtid, som kan klæde dit salgsteam på til at agere på salgsmuligheder og -risici fremfor at reagere.

Hvilke funktioner og integrationsmuligheder tilbyder Dynamics 365 Sales?

Dynamics 365 Sales repræsenterer et komplekst netværk af funktioner og operative værktøjer. Disse tools taler på forskellig vis sammen med alle de andre applikationer i Dynamics 365-pakken, hvilket giver virksomheder det fulde overblik over områder såsom salg, kundeservice og marketing. På den måde opnår virksomhederne de optimale betingelser for at kunne strømline de interne salgsprocesser samt effektivisere salgsproduktiviteten.

Nedenfor har vi oplistet et udpluk af de vigtigste funktioner og integrationsmuligheder, som CRM-systemet tilbyder:

 • Sales Insights: Kontekstafhængige AI-indsigter og -forudsigelser, der skaber bedre kundeforståelse og mulighed for at opdage nye kundebehov, -trends og forretningspotentialer. Dette kan i sidste ende kan bane vejen for et dybere kundeengagement og en øget konverteringschance, der bygger på personaliserede relationer og tillid. De intelligente CRM-data kan yderligere udnyttes til at målrette slagkraftige marketingbudskaber til bestemte kundesegmenter – fx via e-mail marketing.
 • Brugervenlige salgsværktøjer: Velkendte og ensartede tools, der ved hjælp af automatiseringer kan spare både tid og besvær ved rutineprægede opgaver samt strømline salgsprocessen.
 • Salgscoaching: Rig mulighed for datastyret feedback og risikoidentificering, der kan vejlede sælgere til at træffe de rette forretningsbeslutninger fremadrettet.
 • Pipeline-analyse: Overbliksskabende dashboards med indbygget ”step-by-step”-guide, der kan hjælpe sælgere til at modne leads gennem salgsprocessen/kunderejsen frem mod den endelige købshandling. Derudover gør CRM-systemet det nemt at håndtere den efterfølgende fakturering.
 • Avancerede pointmodeller: Overskuelig rangering af kundeemner og salgsmuligheder ud fra sandsynligheden for konvertering og køb.
 • Microsoft Relationship Sales: Integrationsmulighed til relationsværktøjet LinkedIn Sales Navigator, der kan hjælpe sælgere til at identificere købsrelevante målgrupper, virksomheder og deres beslutningstagere samt opbygge mere tilpassede og meningsfulde kunderelationer og holde styr på kontakter.
 • Fuld integration med Office 365: Problemfrit samarbejde om og tilpasning af salgsdokumenter ved brug af Office 365-værktøjer – herunder Outlook, SharePoint, Excel eller gruppechat via Microsoft Teams.
 • Account Management: Mulighed for at skræddersy planer for individuelle kunder og emner, hvilket er med til at stukture og målrette salgsindsatserne.
 • Microsoft Forms Pro: Mulighed for at berige kundedata med værdifulde undersøgelsesindsigter fra Microsoft Forms Pro, der kan forbedre det samlede salgsengagement.

Ovenstående liste er som nævnt kun et udvalg af de utallige funktioner og app-integrationsmuligheder, som Dynamics 365 Sales tilbyder dig og dit salgsteam. Men listen giver alligevel en god indikation på, hvad CRM-systemet i samspil med de andre moduler i Dynamics 365-pakken kan skabe af salgsværdi for din virksomhed.

Det er netop heri, at en af de største styrker ved Dynamics 365 skal findes. Nemlig det faktum, at Microsofts samlede pakkeløsning ikke bygger på siloopdeling, men derimod muliggør avanceret og intelligent dataintegration mellem fx CRM-systemet, ERP-systemet og diverse andre applikationer. Denne integrationstankegang er én af hovednøglerne til at opnå strømlinede, fejlfrie og effektive salgsprocesser.

Hvilke fordele giver Dynamics 365 Sales din virksomhed?

Og nu kommer vi endelig til hele humlen i denne snak om Dynamics 365 Sales. For hvilke salgs- og forretningsmæssige fordele afspejler CRM-systemet egentlig for virksomheder som din? Og her kan vi allerede godt afsløre, at listen er lang.

Her får du de væsentligste fordele ved at implementere Dynamics 365 Sales:

 • Alle kundedata samlet på ét sted: Samtlige afdelinger i organisationen kan via dashboards og rapporter tilgå informationer vedrørende alt lige fra salgsmuligheder, tilbud og kundeemner til kontrakter, e-mails og meget mere. Enhver kundes fulde historik er tilgængelig, hvilket gør dataudveksling fra medarbejder til medarbejder nemmere og mere sikker.
 • Målrettet salgsindsatser: Du opnår det fulde overblik over købs- og salgshistorikken, hvilket gør det muligt at holde styr på kundesegmenter, forbedre dine kunderelationer og dermed også øge chancen for både ny- og mersalg.
 • Tilpasningsdygtigt system: Som integreret del af Dynamics 365-pakken kan CRM-systemet kombinere og supplere med en lang række intelligente forretningsapplikationer. Du kan på den måde tilpasse løsningen efter behov – i takt med at din virksomhed vækster.
 • Fremtidssikret system: Dynamics 365 Sales udvikles og opdateres løbende af Microsoft, der repræsenterer en af verdens førende og mest stabile softwareudviklere og -producenter på markedet. Derudover kan CRM-systemet let integreres med din virksomheds øvrige systemer – herunder ERP-systemet.
 • Cloud-baseret løsning: Du får et fleksibelt, skalérbart og modulbaseret system, der afhængig af modul-kombinationerne kan understøtte lige nøjagtig de forretningsmål, din salgsafdeling planlægger. Løsningen kan tilmed tilgås via både PC, tablet og mobil.
 • Effektiv leadgenerering og -modning: Systemet leverer de nødvendige værktøjer til at identificere og købsmodne potentielle kunder trin for trin igennem hele salgspipelinen.
 • Overskuelig kundehåndtering: Du kan nemt kontrollere, holde styr på og pleje din eksisterende kundebase samtidig med, at du har mulighed for at forudsige og risikovurdere salgsindsatser og -potentialer.
 • Tids- og ressourcebesparelser: CRM-systemets intelligente og automatiserede funktioner frigør tid og arbejdskraft til andre vigtige salgsformål – eksempelvis opbygning af unikke kunderelationer og mere personlige kundeinteraktioner på tværs af enkelte touch-points i købsrejsen.
 • Højere datakvalitet: Systemets mange integrationsmuligheder er med til at berige dataflows internt mellem virksomhedens afdelinger, hvilket reducerer risikoen for datafejl og unødigt dobbeltarbejde.

Og sidst men ikke mindst optimerede og mere strømlinede salgsprocesser, der danner grundlag for en øget effektivitet og salgsproduktivitet i virksomheden.

Der er altså ingen tvivl om, at små eller mellemstore virksomheder vil kunne styrke deres samlede salgsperformance på den ene eller anden måde ved at investere i Dynamics 365 Sales.

Skal vi hjælpe dig godt i gang med Dynamics 365 Sales?

Går du og overvejer at få implementeret et CRM-system i din virksomhed?

Vi er specialister i at hjælpe virksomheder med at optimere deres kritiske forretningsprocesser ved hjælp af intelligente standardløsninger. Vores branchekendskab spænder vidt og bredt, og vores årelange erfaring inden for IT-løsninger gør, at vi kan tilbyde standardløsninger, der er tilpasset lige nøjagtig jeres branche.

Et af vores kerneområder er Microsofts Dynamics 365, som alle vores kunder kan tilgå og udnytte. Vi hjælper din virksomhed til at komme godt i gang med Dynamics 365 Sales og rådgiver jer til, hvordan I bedst muligt kan integrere systemet med de andre moduler, som Dynamics 365 tilbyder.

Ønsker du yderligere information om Dynamics 365 Sales eller de øvrige moduler, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Vi sidder altid klar til at tage en uforpligtende snak om, hvordan vi i fællesskab kan optimere din virksomheds salgsresultater.