Kommune NAV Løsning | IT til ressourcestyring - Se fordele
public-header-min

Styring af ressourcer og sager giver overblik på tværs af forvaltninger

Få ét IT-værktøj der skaber komplet overblik over kommunens ressourcer, økonomi og forbrug af materialer og tid, og som kan dokumentere timer, sager og omkostninger.

Opnå helhedsorienteret drift med en IT-løsning til kommuner

Helhedstænkning er fremtiden for landets kommuner, hvorfor omstillingsparathed er vitalt for den nytænkende kommune i forhold til at udnytte ressourcerne bedst muligt. Der er mange organisatoriske og administrative justeringer, som kommuner kan lave for at opnå helhedsorienteret drift og udnytte kommunens viden og ressourcer bedst muligt – kommunens IT-system er én af dem.

IT-løsninger nedbryder siloer i kommunen

Størstedelen af kommunerne er fortsat opdelt i forskellige forvaltninger, hvor man i disse konstant stræber efter at effektivisere arbejdsprocesser og udnytte sine ressourcer bedst muligt med hensigten om at skabe mest muligt værdi for samfundet.

I forvaltningerne fokuserer man udelukkende på sine egne ressourcer og sin egen viden, og optimerer herefter. Denne silotænkning kan vise sig at være en hæmsko for de kommuner, som ønsker at sætte nye standarder for effektiviseringer. Hvorfor ikke tænke ud af siloen, udnytte ressourcer på kryds og tværs, således at opgaven er i centrum og ikke medarbejderen og dermed opnå synergi på tværs af kommunale områder? Det er her IT-systemer kommer ind i billedet.

Som IT-leverandør og rådgiver for kommunale institutioner, følger Elbek & Vejrup branchen tæt og lytter til vores kunders behov, og vi ved derfor at vilkårene for styring af kommunerne er under konstant forandring.  Derudover ser vi en tydelig tendens der peger i retningen mod helhedsorienteret drift hos kommunerne, hvorfor vi har tilpasset vores løsninger til at imødekomme de udfordringer der må være for kommunerne ved at arbejde på tværs af ”siloerne”. Der efterspørges redskaber til at dokumentere og skabe overblik over forbrug af materialer, timer, sager og omkostninger.

Vores løsning til sags- og ressourcestyring, henvender sig specielt til kommunale virksomheder der ønsker at få ét værktøj til at skabe komplet overblik over kommunens ressourcer, økonomi og forbrug af materialer og tid – på tværs af forvaltninger. 

360 graders løsning til kommunale enheder

Med en standardløsning til det offentlige, baseret på ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV, kan kommunens enheder sikre optimeret økonomistyring samt time- og sagsregistrering.

Ud over løsninger til Vej & Park leverer vi 360 graders IT-løsninger til følgende kommunale enheder:

Styr på sager og ressourcer

Effektiv udnyttelse af ressourcerne og overblik helt ned til mindste detalje. Dette er altafgørende for at skabe og opretholde en bæredygtig forretning, der kan gøre sig gældende i den skærpede konkurrence mange virksomheder er under i dag.

Sags- og ressourcestyring er et godt redskab til at give det samlede overblik over mandskab, materiel, forbrug, omkostninger, køb og salg. Dermed har du det bedste udgangspunkt for at anvende virksomhedens ressourcer optimalt.

Læs mere

Leasing af NAV-projekter

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til NAV-projekter hos kunder, som egentlig blot ville betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt NAV-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter årene frem, men også likviditeten undervejs i projektets gennemførelse. Dette er uanset, om det er traditionel bankfinansiering, kontant køb eller leasing.

Læs mere

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Lotte Jensen

Teamleder

+45 30 35 08 40