Styr på logistik og sporbarhed
med en IT-løsning til regioner

Med en IT-løsning til sags- og ressourcestyring, udviklet
specifikt til at understøtte den daglige drift i regionerne,
får sundhedsvæsenet fuldt overblik over alle ressourcer
og materiel.

Forbedre sporbarheden i regionen med en IT-løsning

Store mængder varer, udstyr og materiel er hver eneste dag med til at opretholde driften i sundhedsvæsenet. Hjælpemidler, udstyr, apparatur, sengepladser, sygetransport, kørselsafregning og ikke mindst patienter og personale kræver, at der er styr på logistik og sporbarhed – og netop utilstrækkelig sporbarhed kan være en stor udfordring for sygehusene. Teknologiske løsninger, der understøtter en omkostningseffektiv logistikstyring og forbedrer sporbarheden er derfor et vigtigt værktøj til at frigøre ressourcer, mindske spild og optimere driften.

Dynamics nav på alle enheder

Sags- og ressourcestyring til regioner

Med en IT-løsning til sags- og ressourcestyring udviklet til sundhedssektoren får I et komplet overblik og fuldt styr over alle ressourcer og materiel. Det sparer tid i en hektisk hverdag, minimerer fejl og sikrer optimal udnyttelse af ressourcerne til gavn for patienterne.

Læs mere 

Er du klar til en snak?

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Lotte Jensen

Teamleder

+45 30 35 08 40