Logistik Header

Optimér forretningsprocesserne i din
produktionsvirksomhed

En standard ERP-løsning til produktionsvirksomheder giver:

 • Effektive processer i alle produktionsled
 • Optimeret produktions- og lagerstyring
 • Styrket konkurrencekraft

Vi skaber værdi gennem IT

Vi har hjulpet mere end 2000 virksomheder med:

 • Effektivisering og digitalisering af forretningsprocesser der skaber konkurrencemæssige fordele
 • Forretningsrådgivning baseret på dybt branchekendskab
 • Standard ERP-løsninger til +15 brancher

Branchens udfordringer

Øget global handel, stigende pres på produktionsomkostninger, krav om hurtige leveringstider, kvalitet til den rigtige pris er nogle af de konkurrencevilkår, som branchen oplever.

Optimale processer og understøttende teknologi sikrer dig blandt andet:

 • Mulighed for at stoppe fejlproduktion i tide og undgå forsinket levering
 • Nye produkter i en lind strøm gennem effektiv håndtering af data
 • Have kendskab til kundernes køb i fremtiden
 • Hurtig oplæring af arbejdskraft i produktionen eller automatiseringer
 • Smidig omprioritering og omplanlægning af produktion der forstyrre planlægningen mindst muligt

ERP-løsning til produktionsvirksomheder

En standard ERP-løsning til produktionsvirksomheder fra Elbek & Vejrup understøtter alle typer af produktion - fra helt enkel til omfattende og kompleks. Løsningen omsætter viden og mange års erfaring med produktionsvirksomheder til processer og teknologi.

Selv små procesændringer og ny teknologi påvirker din position i et konkurrencepræget marked. Jo skarpere du er på processerne hele vejen igennem produktionen, jo bedre kan du navigere og handle i et omskifteligt marked.

Alt dette sikrer dig blandt andet:

 • Hurtig og intuitiv oplæring af nye lager- og produktionsmedarbejdere
 • At det bliver lettere for produktionsplanlæggeren at lave nye planer
 • Mulighed for hurtigere frigivelse af nye produkter med effektiv datahåndtering
 • At du har de rette varer på lager
 • At du opfylder dine kvalitetsmål og ser advarsler, når grænseværdier overskrides

Fordele med ERP-løsningen

Effektivt produktionsapparat
Få styr på lageromkostninger, kapacitet og forbrug. Du bliver effektiv igennem hele produktionsapparatet og har indsigt til at gribe ind, når der er behov for justeringer.

Understøtter din produktion
Løsningen bygger på kendskab til de forskellige produktionstyper og forskellige niveauer af kompleksitet. Derfor understøtter løsningen også dine specifikke behov og dit ambitionsniveau.

Stærkere konkurrencekraft
Du får værktøjer til hurtigt at kunne ændre på forretningsprocesser og derved efterleve et stigende krav til produktionen og leveringsevnen. Det gør dig konkurrencedygtig.

Section27

Det siger vores kunder ...

Med valget af Elbek & Vejrup har vi fået en særdeles kompetent samarbejdspartner på ERP-området. Vi har fra starten af samarbejdet haft et dygtigt team af konsulenter tilknyttet, som har formået hurtigt at sætte sig ind i vores forretning og i vores processer, udfordre vores organisation samt tænke holdbare løsninger. Resultatet er et betydeligt bedre datagrundlag, optimering af en række forretningsgange og ikke mindst en øget gennemsigtighed i forretningen.

Det siger vores kunder ...

Det siger vores kunder ...

Det er altid med en vis portion skepsis og nervøsitet, at man udskifter sit ERP system – det er kan sammenlignes med en hjertetransplantation. Men i hænderne på Elbek & Vejrup gik det over al forventning – vi kunne efter transplantationen både stå, gå og fungere dagen efter. Det gode fælles forarbejde kom virkelig til udtryk ved go-live og den efterfølgende driftsstabilisering – vi havde stort set ikke brug for hjælp efterfølgende.

Det siger vores kunder ...

Det siger vores kunder ...

Vi havde et behov for bedre overblik i vores planlægning og indkøb, hvorfor vi indledte vi et samarbejde med Elbek & Vejrup. Vi oplever et meget professionelt samarbejde og fik god støtte i implementeringsfasen, og ikke mindst efter. Det har været meget vigtigt for os. Desuden har vi fået løst vores overbliksproblemer, fået struktureret og opbygget vores stamdata og fået skabt nogle gode rutiner som gør, at flere folk kan løse planlægningsopgaverne. Vi er med andre ord blevet mindre sårbare. Vi har i dag sammenhæng imellem alle vores data, og det i dag svært at forstå, hvordan vi før klarede os uden MRP-løsningen.

Det siger vores kunder ...

Typer af produktionsvirksomheder

Hos Elbek & Vejrup har vi erfaring med at optimere forretningsprocesser hos mange typer af produktionsvirksomheder. Dine krav og din virksomheds særlige karakteristika er afsættet, når vi analyserer din forretning med henblik på forbedringer i både processer og løsninger.

Hvilken type er du, og hvad er dit ambitionsniveau?
Vi har skitseret de forskellige ambitionsniveauer i en struktureret gennemgang af de forskellige typer af produktionsvirksomheder:

 • Projektproduktion – omfattende projekter med høj kompleksitet
 • Komponentproduktion - fremstilling af kendte varer i serier
 • Enkeltstyksproduktion – én ad gangen på kundens bestilling
 • Procesproduktion – bearbejdning af råvarer til færdige produkter
Bomærke 4

Projektorienteret produktion

Nogle produktionsvirksomheder sælger projekter, som fx består af maskinanlæg, hvor anlægget kan bestå af en kombination af komponentproduktion og enkeltstyksproduktion. Disse virksomheder har behov for effektive projektstyrings- og produktionsstyringsværktøjer.

Afhængig af den enkelte virksomheds ambitionsniveau har vi løsninger, der komplementerer og udbygger standard Business Central-funktionalitet både til projektstyring og produktionsstyring samt en kombination heraf.

Hvilket ambitionsniveau har din projektorienteret produktion?

Komponentproduktion

Komponentproduktion er fremstilling af kendte varer i serier. Det kan være egne produkter, private labels eller produkter, hvor virksomheden er underleverandør til andre.

Hvilket ambitionsniveau har din komponentproduktion?

Enkeltstyksproduktion

Virksomheder der udfører enkeltstyksproduktion er typisk virksomheder, der kun producerer samme vare én gang – og i mange tilfælde fremstillet efter kundens tegning. Det kan være traditionelle smedevirksomheder eller underleverandørvirksomheder, der har unikt produktionsudstyr, som virksomhedens kunder ikke selv besidder.

Hvilket ambitionsniveau har din enkeltstyksproduktion?

Procesproduktion

Produktion af fx fødevarer eller kemikalier udføres ofte som procesproduktion, hvor råvarer kommer ind i den ene ende af maskinen og et færdigt produkt ud af den anden. Nogle procesproducerende virksomheder har store komplekse produktionsanlæg, og andre har mere simple processer som fx blandingsanlæg.

Hvilket ambitionsniveau har din procesproduktion?

Bomaerke (1)

Tillægsløsninger og produktblade

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i standard Dynamics 365 Business Central og de naturlige avancerede moduler til bl.a. produktionsstyring og lagerstyring. Som supplement hertil har vi en række nøje udvalgte og markedsledende tillægsløsninger, som vi kan bringe i spil, når standardfunktionaliteten ikke slår til.

EV Produktion

Vi ved, at ikke alle produktionsvirksomheder er ens. Der er både forskelle hvad angår type af produktion og kompleksiteten i virksomhederne. Vores erfaring viser os dog, at der er en række områder og processer, der er gældende hos de fleste produktionsvirksomheder. Derfor har vi udviklet EV Produktion, som er en tillægsløsning til Business Central - målrettet produktionsvirksomheder.

Løsningen implementeres som en app i Business Central og effektiviserer, forenkler og udvider de funktioner, som anvendes i produktionsvirksomheder. Du kan i nedenstående illustration se, hvordan vi mener, at Microsofts løsning understøtter processerne (blå områder) i forretningsområderne samt hvordan vi med vores portefølje af apps udvider løsningen, så den dækker alle behov. I de orange områder ser du alt det, som EV Produktion dækker. De lyseblå områder er dem, som vores samarbejdspartners øvrige apps dækker. Alt sammen suppleret med EV Power BI (mørkeblå).

Orange: Graden af funktionalitet dækket via EV Produktion. Lyseblå: Graden af funktionalitet dækket fra 3. parts apps. Mørkeblå: Graden af standard Business Central funktionalitet

Tillægsløsninger til produktionsvirksomheder

Download produktblade

Leasing af dit ERP-projekt

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som ønsker at betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter flere år frem. Likviditeten kommer også under pres undervejs i projektets gennemførelse. Derfor kan leasing være et godt alternativ.

Læs om leasingmuligheder

Section15

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Conni Jensen

Markedschef

+45 51 30 95 59