business-intelligence-header-min.jpg

JobManager

Med JobManager til Dynamics 365 Business Central får du en løsning, som håndterer tidsregistrering, jobrapportering, arbejdssedler, efterkalkulation, fraværshåndtering, lønklargøring

JobManager er et Dynamics 365 Business Central modul til brugervenlig optimering af hele værdikæden; fra dataopsamling til lønudbetaling. Løsningen giver virksomheder mulighed for, at foretage tids- og dataregistrering på produktionsordrer, projekter, serviceordrer m.v., både på arbejdspladsen og på farten vha. JobManager App’en. Det er herudover muligt at få automatisk genereret og overført løngrundlag til lønsystemet, samtidig med, at efterkalkulationer automatisk opdateres med tidsforbrug, vareforbrug og kostpriser baseret på udbetalt løn.

Fordele ved løsningen

  • Fjern unødig funktionalitet
  • Tilpas udseendet af klienten helt ned på medarbejderniveau
  • Fuldt overblik i rollecentret
  • Rollecenter til både produktion, sag, service
  • Totalt overblik over medarbejderes fremmøde, og jobstatus
Bomærke 2

Produktblad

Er du interesseret i at vide mere om dine muligheder med JobManager? Så kan du læse mere i vores produktblad.

Download produktblad