IT-løsning til rengøringsselskaber

EV Rengøring er en totalløsning til en kommunal rengøringsenheds daglige opgaver med timestyring og lønafregning for rengøringspersonalet samt fakturering af de rengøringsaftaler, der er indgået med enhedens kunder. Løsningen er bygget op omkring et timestyrings- og faktureringsmodul.

Fordele ved EV Rengøring Timestyringsmodul

  • Opret ugeplaner for alt rengøringspersonal direkte i Microsoft Dynamics NAV og få automatisk genereret arbejdssedler for medarbejderne
  • Alle afvigelser fra ugeplanen registreres på arbejdssedlen, hvilket giver jer større overblik over f.eks. ekstraarbejde
  • Overblik over alt rengøringspersonale samt tilknyttede relevante oplysninger

Fordele ved EV Rengøring Faktureringsmodul

  • Vælg selv, hvilke dele af regningen, der skal viderefaktureres til dine kunder
  • Dan fakturaer til kunden for den faste kontrakt, ekstra ydelser og ekstra timer - alt efter dit eget valg
  • Efter bogføring af fakturaerne kan de udskrives og sendes til kunden direkte fra Microsoft Dynamics NAV