hvad-er-dynamics-365-min.jpg

Hvad er Dynamics 365?

Dynamics 365 er én samlet platform, der samler alle de systemer en virksomhed skal bruge for at opnå øget vækst og konkurrenceevne.
Bliv klogere på alle modulerne i platformen her!

Med Dynamics 365 får din virksomhed én samlet platform til hele forretningen. Ved at samle flere applikationer som fx CRM og ERP på en fælles platform skabes der tværfunktionalitet og sammenhæng mellem virksomhedens processer. Dette gør, at medarbejderne altid har adgang til nødvendige data, uafhængigt af hvilket system datasættet er oprettet i. Ved at samle data, processer og mennesker skabes grundlag for øget effektivitet i virksomheden.

Dynamics 365 henvender sig til virksomheder, som har behov for en løsning, der er fleksibel og skalérbar, og som kan tilpasses virksomhedens behov.
Løsningen kan tilgås fra alle devices - både online og offline. Derved kan nødvendige informationer hentes uanset tid og sted.

Løsningen er integreret med de Microsoft-systemer, som virksomheden allerede benytter, hvilket gør det muligt at anvende data fra Dynamics 365 i systemer som fx Excel, Power BI eller endda Outlook. Dette samspil muliggør store synergier på tværs af virksomheden og sikrer samtidig effektive arbejdsgange.

Dynamics 365 tager udgangspunkt i de enkelte forretningsområders behov og har til formål at optimere din virksomheds forretningsprocesser og dermed øge produktiviteten. Dette skaber konkurrencemæssige fordele for netop din virksomhed!

Dynamics 365 platformen indeholder følgende moduler:

  • Dynamics 365 for Marketing
  • Dynamics 365 for Customer Service
  • Dynamics 365 for Sales
  • Dynamics 365 for Field Service
  • Dynamics 365 for Talent
  • Dynamics 365 for Finance and Operations
  • Dynamics 365 for Retail
  • Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 for Marketing

Med Dynamics 365 for Marketing får virksomheder en marketingløsning, som er simpel i sin anvendelse til trods for de mange funktionaliteter, som løsningen indeholder. Med det omfangsrige indsigtsværktøj i løsningen er det muligt at få en dybdegående indsigt i alle faser af virksomhedens marketingkampagner. Herudover får du overblik over kunderejsen, og der måles på om marketingkampagnen performer som ønsket i forhold til opstillede marketing KPI’er. Der skabes altså indblik i, hvordan salg påvirkes af virksomhedens marketingindsats.

Med Dynamics 365 for Marketing får du værdifuld indsigt og data om dine kunder og kundeemner. Denne indsigt kan udnyttes på tværs i virksomheden, og der skabes på den måde grundlag for bedre beslutningstagning.
Marketing er i høj grad baseret på data, og er derfor essentielle for at kunne optimere marketingindsatsen. Ved hjælp af det integrerede Dynamics 365 AI for Market Insights er det muligt at samle data på tværs af kampagner.

Kunderne efterspørger i højere grad en personaliseret en-til-en kommunikation, og derfor er det med løsningen muligt at designe eksempelvis dine landing-pages, så de passer til de specifikke kundeemner og deres tidligere ageren på virksomhedens website. Derved er det muligt at tilpasse budskab og kampagner til den enkelte kunde.

Løsningen gør det muligt at administrere kampagner fra flere forskellige platforme som fx Linkedin, Facebook og e-mailkampagner. Derved øges effektiviteten omkring håndtering og overvågning af kampagner, da de alle administreres ud fra samme løsning. Derudover er det simpelt at sammenligne og sammenlægge statistikker fra forskellige medier, og dermed opnå indsigt i kampagnen som helhed på tværs af medier.

Med Dynamics 365 for Marketing får du en løsning, som giver det fulde overblik over marketingindsatsen i din virksomhed. Dette gør det muligt at effektivisere og øge værdiskabelsen i din marketingfunktion.

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service kan bidrage til en effektivisering af virksomhedens support og kundeservice.

Kunder efterspørger og forventer i høj grad en hurtig og simpel problemløsning fra virksomhedernes side. De ligger vægt på at blive betjent hurtigt, uafhængigt af hvilken kommunikationskanal de benytter sig af. Derudover ligger de stor vægt på tilgængelighed og ønsker ofte, at kunne få løst deres problemer på alle tider af døgnet.

Dynamics 365 for Customer Service gør det muligt at have kontakt med virksomhedens kunder på alle kanaler som fx sociale medier, telefon og mail. Det er muligt at fordele sager fra de forskellige kanaler ud til den rette medarbejder for at opnå den bedste problemløsning, og gennem intelligente automatiseringer bliver virksomhedens medarbejdere præsenteret for oplysninger, som er relevante i den givne situation.
Med den øgede kundeindsigt er det muligt at transformere indsigt til handling og derigennem optimere servicen yderligere.

Med Dynamics 365 for Customer Service kan virksomheden bruge højt kundeserviceniveau, som et konkurrenceparameter og differentiere sig fra konkurrenterne.

Dynamics 365 for Sales

Med Dynamics 365 for Sales får din virksomhed en løsning som styrker salgsprocessen. For at have en effektiv og succesfuld salgsafdeling kræver det, at virksomheden har de rette værktøjer, der giver det fulde overblik over salgsfunktionen fx i forhold til eksisterende kunder og pipeline. Her kan Dynamics 365 for Sales gøre en forskel.

Dynamics 365 for Sales håndterer kunderelationer og salgsstyring og bidrager dermed til bedre kundeservice og mere effektivt salg. Løsningen samler alle data på én platform, hvilket giver et hurtigt og nemt overblik over de enkelte kunder og salgsmuligheder. Dette bidrager til optimeret salgsarbejde, da kundeinformation som igangværende salg, salgsmuligheder og salgshistorik om kunder altid er tilgængelig.

Dynamics 365 for Sales giver et dybt indblik i kundeemner blandt andet på grund af løsningens integration med LinkedIn Sales Navigator og Office 365. Derved forenes og sammenkædes data, og der opnås en detaljeret kundeprofil.
Den dybe indsigt i kunderne skaber grundlag for en styrkelse af salgsprocessen, da de detaljerede informationer om kunderne og deres behov gør det muligt at konfigurere præcist det produkt, kunden efterspørger.

Løsningen giver mulighed for øget samarbejde på tværs af afdelinger som fx marketing eller kundeservice, da data centraliseres. Derudover er det muligt at forbedre kundeservicen i virksomheden, idet man fx kan være på forkant med specifikke kundeforhold, og i det hele taget gøre kundeservice til en del af virksomhedens CRM-strategi. Løsningen er tilgængelig offline og kan tilgås fra alle devices, hvilket gør det muligt for medarbejderne altid at have CRM-løsningen ved hånden.
Ligesom resten af Dynamics 365-platformen er Dynamics 365 for Sales fleksibel og skalérbar. Dette betyder, at virksomheden altid kan få udbygget og tilrettet løsningen, så den understøtter virksomhedens behov.

Dynamics 365 for Sales gør det muligt at oprette simple salgsforecasts, og det er samtidig muligt at hente eksisterende forecast fra eksempelvis Excel. Salgsforecasting gør det muligt at skabe indblik i, hvordan virksomhedens salgstal ser ud i næste måned, næste kvartal eller næste år. Virksomhedens sælgere kan derved dokumentere sin performance, hvilket gør det muligt at måle på den enkelte medarbejder, samt på forretningsenheden som helhed.

Med Dynamics 365 for Sales får du en løsning, som optimerer salgsstyring og kunderelationer i din salgsfunktion.

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Field Service gør det muligt at optimere serviceopgaver for kørende teknikere og sikrer problemfri serviceeftersyn.

Løsningen automatiserer oprettelsen af arbejdsordrer, og gør det muligt at planlægge og udsende teknikere med de relevante kundeoplysninger. Løsningen vælger automatisk den rette tekniker til opgaven både med hensyntagen til kompetencer og bedste geografiske placering i forhold til opgaven. Derved er det muligt at servicere så mange kunder som muligt mest effektivt. I Dynamics 365 for Field Service er det muligt at sikre, at teknikerne overholder deres tidsplan ved at udsende vejanvisninger og arbejdsordreoplysninger. Herudover giver løsningen teknikerne mulighed for at registrere og opdatere oplysninger om sagen ude på den specifikke arbejdsopgave.
Ved at have denne type information er det muligt at gå fra dyre vedligeholdelsesplaner til kun at reparere, rengøre og udskifte når det er nødvendigt.

Planlægningen af servicebesøget forenkles, da den kan foretages ved hjælp af en kundeportal. Kundeportalen giver kunderne information omkring aftaler ved hjælp af påmindelser. Kunderne informeres derudover også, hvis der opstår forsinkelser eller ændringer i deres aftaler.

Med Dynamics 365 for Field Service får du en løsning, som kan optimere serviceprocesserne og dermed bidrage til reduktion af omkostninger og forbedret service for kunden. Herudover kan integreret i Dynamics 365 for Field Service udnytte IoT-teknologien. Læs meget mere om det her.

Dynamics 365 for Talent

Dynamics 365 for Talent gør det muligt at effektivisere rekrutteringsprocessen i din virksomhed, så det bliver muligt at ansætte de rigtige medarbejdere - hurtigt!

Opnå forbedret og mere kvalificeret arbejdskraft med Dynamics 365 for Talent. Løsningen muliggør kommunikation af ledige stillinger direkte ud til potentielle kandidater på eksempelvis Linkedin, hvor det også er muligt at søge i LinkedIn's database efter kandidater, som passer præcist til dit jobopslag. Jo flere potentielle kandidater man har mulighed for at tilgå, jo større sandsynlighed er der for at finde den rigtige medarbejder til din virksomhed.
Derudover letter løsningen de administrative opgaver omkring rekruttering. Det er således muligt at definere opgaver, ansvarsområder og målsætninger for den enkelte medarbejder, og man gør derved opstartsfasen for en ny medarbejder effektiv.

Med Dynamics 365 for Talent er det muligt at sammensætte de bedste teams og dermed opnå de bedste resultater!

Dynamics 365 for Finance and Operations

Dynamics 365 for Finance and Operations optimerer økonomistyringen i koncernen. Dette gør det muligt at træffe hurtigere og bedre beslutninger, som kan styrke de økonomiske resultater.

Løsningen muliggør arbejde med sammenhængende driftsaktiviteter, og derved optimeres produktionsparatmetrene for hvert enkelt produkt. På den måde er det muligt at understøtte de kritiske forretningsprocesser på tværs af forsyningskæden. Det tværfunktionelle samarbejde gør, at man kan optimere produktleveringen til kunderne, og ligeledes forbedre produktets kvalitet, som kan bidrage til øget kundetilfredshed.

Medarbejderne kan på grund af løsningens tværfunktionalitet træffe beslutninger på et nuanceret informationsgrundlag. Dette skaber grobund for bedre og hurtigere problemløsning på tværs af virksomheden.

Dynamics 365 for Finance and Operations kan tilgås på alle devices, og medarbejderne har derfor altid mulighed for at tilgå den nødvendig information. Dynamics 365 for Finance and Operation forenkler kommunikation og datadeling på tværs af koncernens funktioner, og bidrager derfor til bedre samarbejde på tværs af koncernen.

Løsningen automatiserer blandt andet finansielle processer på tværs af koncernen og dens geografiske placeringer og frigør derved ressourcer. Derudover er løsningen fleksibel, skalérbar og mulig at tilpasse så den understøtter din koncerns behov og forretningsprocesser. Dynamics 365 for Finance and Operations strømliner og automatiserer forsyningskæden ved eksempelvis at synkronisere logistikken på tværs af produktion, lager og transport.

Med Dynamics 365 for Finance and Operations får du en løsning, som skaber 360 graders indsigt i din virksomheds forsyningskæde. Du kan læse mere om systemet i denne artikel.

Dynamics 365 for Retail

Optimér din detailvirksomhed og skab unikke oplevelser for dine kunder med Dynamics 365 for Retail.

Indkøbsoplevelsen et stort fokus for en retailer og derfor er det med Dynamics 365 for Retail muligt at skabe en ensartet købsoplevelse, der sikrer den gode oplevelse hos kunderne.

Dynamics 365 for Retail giver mulighed for at transformere salgsdata til vigtig kundeindsigt, som kan udnyttes til at foretage dybdegående analyser af kunders behov via fx Business Intelligence. Således tilpasses produktporteføljen til kundernes efterspørgsel og bidrager til en effektiv indkøbsproces med de produkter, som oftes ryger i indkøbskurven.

Løsningen optimerer de interne processer i organisationen gennem automatiserering af fx rapportering, planlægning, tidssporing og salg.

Med Dynamics 365 for Retail er det muligt at have det rette produkt, til rette pris, på rette tidspunkt.

Dynamics 365 Business Central

Med Dynamics 365 Business Central får virksomheden en komplet forretningsløsning, som bidrager til optimerering af virksomhedens økonomistyring og kritiske forretningsprocesser. Løsningen samler virksomhedens afdelinger og systemer på én platform, hvilket skaber synergi i virksomheden og derigennem øget effektivitet. Business Central indeholder alt en virksomhed har behov for fx økonomistyring, salgsstyring, projektstyring, supply chain management, produktionsstyring samt rapportering.

Business Central giver indsigt i virksomhedens tilstand fx i forhold til salg eller økonomi. Ved hjælp af Business Intelligence og Power BI kan virksomhedens data transformeres til vigtig indsigt og organisere det, så du har det rette datagrundlag at træffe beslutningerne ud fra. Det er via Business Centrals indbyggede AI-motor yderligere muligt at foretage forecasts, hvilket giver mulighed for at opdage nye trends, muligheder i markedet eller kigge i krystalkuglen og se, hvordan virksomhedens salgstal kommer til at se ud i fremtiden. Det betyder at virksomheden ikke blot foretager beslutninger ud fra en mavefornemmelse, men faktisk har data til at støtte op om de strategiske beslutninger.

Derudover kan Business Central gennem intelligente regler og påmindelser automatisere en række administrative processer.  Dette sker eksempelvis gennem påmindelser om, hvornår kreditorer skal betales, så rabatter opnås og strafbetalinger undgås.

Dynamics 365 Business Central giver mulighed for at kunder kan prioriteres efter omsætningspotentiale, og dermed kan der skabes mulighed for mersalg og krydssalg.

Som med alle øvrige produkter i Dynamics 365 kan Business Central tilgås fra alle devices, hvilket sikrer at vigtig data altid kan tilgås uanset tid og sted. Løsningen kan leveres i skyen, on premise eller som en hybrid. Business Centrals standardfunktionalitet kan udvides og tilpasses netop din virksomheds behov og forretningsprocesser.

Dynamics 365 Business Central giver dig en løsning, som støtter op om tværfunktionalitet og procesoptimering i virksomheden. Dette skaber grundlag for bedre beslutningstagning, og er udgangspunktet for fremtidig vækst i virksomheden.

Standard Dynamics 365 Business Central til din branche

Hos Elbek & Vejrup tilbyder vi standard Dynamics 365 Business Central-løsninger, som er målrettet udvalgte brancher. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov, optimerer arbejdsgangene og skaber konkurrencemæssige fordele.

Find løsning til din branche