IT-løsning til kantiner

Kantinerne i Danmark tilbereder hver dag flere hundredetusinder måltider. Derfor er der også mange måder at drive kantinedrift på. I det offentlige er der fx en klar tendens til, at de selv står for forplejningen i størstedelen af de offentlige institutioner. Således leverer det offentlige selv forplejning fra offentlige storkøkkener til f.eks. sygehuse, plejehjem, børnehaver, døgninstitutioner, vuggestuer, forsvar og fængsler. Det kræver et stort overblik, og måske oplever I, at det kan være vanskeligt at holde styr på den enkelte kantines udgifter og økonomi i kommunen?

Med en IT-løsning fra Elbek & Vejrup får I fuldt overblik over:

  • Økonomien i den enkelte kantine
  • Udgifter til indkøb af kaffe, the, m.v. til kaffeautomater samt service på automaterne
  • Udgifter til indkøb af engangsservice i forbindelse med fx mødeaktiviteter i kommunen
  • Udgifter på indkøb og reparationer af køkkenmaskiner og køkkenudstyr
  • Udgifter i forbindelse med renovering af kantiner

Derudover er det også muligt at køre lønnen i Dynamics NAV, hvilket er en fordel, hvis der er mange ansatte i kantinerne. Er der derimod få ansatte kan man hente lønudgifterne i kommunens regnskab og bogføre dem manuelt på sager i Dynamics NAV.

sags- og ressourcestyring