Ressourcestyring i Dynamics NAV

Mange projektorienterede virksomheder eller organisationer når til et punkt, hvor det bliver nødvendigt at kortlægge ressourceforbruget og få implementeret en mere detaljeret ressourcestyring. Hvad end ressourcestyringen gælder mandskab, sager, maskiner, materiel, forbrug, omkostninger, køb eller salg, så gælder det om at anvende virksomhedens ressourcer optimalt og samtidig sikre en tæt opfølgning på økonomien, hvor indtægts- og udgiftsniveauet kan ses med det samme. Det er her en IT-løsning til ressourcestyring kommer i spil.

Ressourcestyring til din branche

Specialister i ressourcestyring 

Elbek & Vejrup udvikler standardløsninger til sags- og ressourcestyring til udvalgte brancher, som sikrer virksomheden et samlet overblik over fx mandskab, materiel, forbrug, omkostninger, køb og salg. Dermed får du det bedste udgangspunkt for at anvende virksomhedens ressourcer optimalt og holde styr på økonomien. Løsningerne er bygget på Microsoft-teknologi, som er skalérbar og kan udvikles efter virksomhedens behov. En IT-løsning til ressourcestyring er et perfekt match for virksomheder, der ønsker at optimere og arbejde så effektivt som muligt.

Opnå følgende fordele:

  • Ressourcestyring giver overblik ned til mindste detalje
  • Ressourcestyring sikrer effektiv udnyttelse af ressourcer
  • Ressourcestyring er administrativt tidsbesparende 
  • Ressourcestyring sikrer tæt opfølgning på økonomien
  • Ressourcestyring kan tilpasses din branche og jeres specifikke behov
  • Ressourcestyring skaber et solidt grundlag til at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger
  • Ressourcestyring i Dynamics NAV er en fremtidssikret og skalérbar IT-løsning

Vi skaber værdi gennem IT for vores kunder

Vi effektiviserer forretningsprocesser, der skaber konkurrencemæssige fordele for vores samarbejdspartnere. Vi yder forretningsrådgivning og udvikler IT-løsninger, som er forankret i et dybt kendskab til specifikke brancher. Specialisering i Microsoft-teknologier kombineret med dyb indsigt i de centrale forretningskritiske udfordringer, der er inden for de respektive brancher, er den afgørende forudsætning for, at vi kan være en effektiv sparringspartner for vores kunder og dermed øge deres konkurrenceevne.

Vi er i 2015 kåret til Danmarks største Dynamics NAV-hus, ligesom vi ligger i top 15 på europæisk plan og er medlem af Microsoft's President Club.

Kontakt os for at høre mere om ressourcestyring