"

Sådan hjælper EV SmartKlik hele organisationen

Hele organisationen skal kunne timeregistrere og dokumentere forbrugt tid, men der er bestemte afdelinger og nøglefunktioner, som aktivt skal kunne benytte de data og dashboards timeregistreringssystemet EV SmartKlik har. Nedenfor ses, hvordan EV SmartKlik løser de forskellige behov organisationen.

Registrér hurtigt medarbejdernes timer og forbrug

Medarbejdere har i EV SmartKlik fuld kontrol over registreringen af deres egen arbejdstid og fravær. De har ubegrænset historik og kan altid gå tilbage og få et detaljeret overblik over timer og fravær. Vi logger, hvornår timerne blev oprettet, redigeret, sendt og evt. godkendt af en leder.

Med vores lynhurtige ugeregistrering kan eventuelle ændringer i opgaverne lægges ind på under ét minut.

Med ét klik kan der oprettes favoritter og gemme kombinationer, der kan genbruges næste gang, du udfører samme opgave eller arbejder på samme sag.
Når du skal registrere tid på en sag, har du adgang til al data i systemet. Du kan søge og lave opslag for at finde det, du har brug for.

Lederne får komplet overblik via godkenderoversigten

Som leder kan du se samlede oversigter og statistikker over timeforbrug på sager og opgaver samt en opdateret oversigt over fraværssaldi på medarbejdere. Vi viser, hvad de har registreret, og hvad der endnu ligger i kladden hos brugerne, så du kan se om sagen er afsluttet eller ej.

Er der registeret overarbejde eller fravær, fremhæves disse i godkenderoversigten. Fejlregistreringer kan sendes tilbage til medarbejderen med en vedhæftet bemærkning.
Ledere får komplet overblik over alle medarbejdernes timeregistreringer i et dashboard, og kan dermed hurtigt at danne sig et overblik over typen af  registrerede timer, samt hvem der har lavet registreringer.

godkender-min2.png

EV SmartKlik godkenderoversigt

admindash-min2.png

Maskinrummet i SmartKlik gør løn- og administrative medarbejdere mere effektive

EV SmartKlik har et administrationsdashboard, hvor der dannes overblik for løn- og administrative medarbejder over bl.a. timeforbrug, funktioner samt opsætning af løsningen. Det er muligt selv at definere, hvor detaljeret det data, der bliver vist i administrationsdashboardet, ligesom det også her er muligt at begrænse eventuelle fejlregistreringer via opsætning af regler og forbrugsgrænser mv.

Forudse ressourceforbrug på fremtidige opgaver

Skal der planlægges opstart af en ny butik, et vagtskema for næste år, en ny uddannelse eller andet, og skal der laves et tilhørende budget så jeres organisation har nogle fælles rammer at arbejde ud fra? Så har I brug for et let og fleksibelt ledelsesværktøj, som kan være brættet der holder styr på brikkerne. ”EV SmartKlik Plan” gør det enkelt at overskue fremtidens ressourceforbrug og omkostninger ved fremtidige opgaver.

Du får et online planlægningsværktøj med visuel fordeling af ressourcer på projekter, som danner rammerne for en plan at arbejde udfra, og løbende sammenholde med faktisk forbrug i form af timer fra EV SmartKlik.

Med planlægningsværktøjet kan I løbende se, om der er medarbejdere nok. Det hele foregår online, og planer kan løbende justeres, eftersom livets vanlige udfordringer rammer gulvet på kontoret eller i produktionen.

planlægger-min2.png

Planlægningsmodul i EV SmartKlik

Bestil gratis demo

Tryk på "Bestil demo" for at få din gratis demo af EV SmartKlik. Efter du har udfyldt dine oplysninger, vil du modtage en mail med link til et demosite , så du kan afprøve EV SmartKlik. 

Bestil demo