Lease-dynamics-nav-header-min.jpg

Økonomistyring i Dynamics 365 Business Central

Med en standardløsning til økonomistyring i Business Central får du en løsning, der primært sigter på at give dig:

 • Et forkromet overblik over virksomhedens interne processer samt indtægter og udgifter
 • Mulighed for at foretage forretningskritiske beslutninger og forudsigelser
 • Et simpelt, tilpasningsdygtigt og fremtidssikret system bygget på Microsoft-teknologi

Introduktion til økonomistyring

Økonomistyring er et vidt begreb, der dækker over en bred disciplin, der griber ind i mange dele af virksomheden. Man kan sige, at det er selve rygraden i enhver virksomhed, og det handler grundlæggende om at sikre, at du kan agere hensigtsmæssigt og reagere præcist på de økonomiske forhold, og at du kan se i hvilken retning, virksomheden bevæger sig med forecasting.

Netop denne form for målrettet og moderne økonomistyring kan Microsoft Dynamics 365 Business Central understøtte. Her på siden kan du blive klogere på, hvad økonomistyring er, de enkelte fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem og hvordan din virksomhed kan drage fordel af en Business Central-løsning til at effektivisere jeres økonomistyring.

Hvad er økonomistyring?

I bund og grund handler økonomistyring om de processer, der skal styre din virksomheds økonomi i den retning, der kan realisere virksomhedens forretningsmål. For at nå disse mål er det først og fremmest nødvendigt, at du har indsigt i samtlige af virksomhedens økonomiske aktiviteter.

Du skal have adgang til og administrere de data, der vedrører indtægter og udgifter - både på kunde- og opgaveniveau og du skal kende til virksomhedens økonomiske status, virksomhedens historik samt forventningerne til udviklingen i den fremtidige økonomi.

Derfor er det nødvendigt, at du har de rette værktøjer til at kunne effektivisere både regnskab og økonomistyring, hvilket også vedrører budgettering. Mange virksomheder vælger derfor at implementere et økonomistyringssystem, der klarer de væsentlige opgaver.

Med et system til økonomistyring kan du blandt andet:

 • Skabe overblik og gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske tilstand
 • Optimere virksomhedens interne forretningsprocesser i administrationen
 • Få indblik i virksomhedens nøgletal vedrørende regnskab og budgetter
 • Klæde dine økonomimedarbejdere på til at administrere, planlægge og koordinere alle økonomiske aktiviteter effektivt – på tværs af hele organisationen.
 • Løbende kontrollere om virksomhedens økonomiske forventninger stemmer overens med økonomien her og nu.
Bomærke 4

Hvilke udfordringer kan økonomistyring løse?

Effektiv økonomistyring har grundlæggende tre formål: at kunne spore hvad der er sket tidligere, hvad der sker nu og her og hvad der forventes at ske fremover i virksomheden. Disse forskellige elementer kræver stor datadisciplin, og hvis ikke der er fuldstændig styr på virksomhedens økonomistyring, så kan der let opstå komplikationer og udfordringer, hvilket i sidste ende kan have økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Blandt de typisk udfordringer med økonomistyring finder du:

 • Ubalance i regnskabet
 • Vanskeligheder ved at identificere hvor virksomheden tjener og taber penge
 • Problemer med at til- og fravælge de rigtige målingsparametre – både nu og i fremtiden
 • Manglende transparens i forhold til hvad nøgletallene dækker over
 • Problemer med at spore fejl i virksomhedens økonomidata på tværs af organisationen
 • Manglende indblik i datahistorikken
 • Dårlig kvalitet af data der gør det svært at foretage de rette strategiske beslutninger, forretningsmæssige investeringer, korrekt budgetlægning og retvisende forudsigelser
 • Proceshæmmende flaskehalse og besværlig navigation i datahåndteringen
 • Ineffektive procedurer og spildtid – både i forbindelse med manuel bogføring, ajourføring, fakturering, postering, rykkerstyring, opgørelse af indkøbspriser mv.

Alle de ovenstående udfordringer kan du løse med et målrettet økonomistyringssystem, der kan optimere din virksomheds interne forretningsprocesser og på den måde øge fortjenesten i virksomheden.

Fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem

Implementeringen af et nyt økonomistyringssystem er dog ikke noget, der sker over natten. Det er en proces, der kræver både investering og tid, og der er både fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem.

Ofte er den største barriere for at investere i et økonomistyringssystem, at dine økonomimedarbejdere skal have en grundig indføring i det nye system. Her er der ofte tale om forholdsvis komplekse systemer med et væld af funktioner. Dette kan let virke afskrækkende, skabe forvirring og føles uoverskueligt. Alligevel bliver dette opvejet for de fleste virksomheder af den lange liste med fordele ved moderne økonomistyring.

Effektivisér virksomhedens økonomistyring med Dynamics 365 Business Central

Fremtidens økonomistyring bliver mere og mere intelligent – og her er Microsoft Dynamics 365 Business Central helt i front. Der er nemlig tale om et innovativt og brugervenligt ERP-system, der tilbyder en bred vifte af funktioner, som du kan bruge til at optimere din virksomheds interne processer og administrative drift – samt at give dig en effektiv økonomistyring.

Business Central er blandt de mest populære systemer til økonomistyring på tværs af alle brancher. Det skyldes blandt andet, at løsningen gør det muligt for dig at skabe det nødvendige overblik over virksomhedens økonomidata, prioritere og udnytte ressourcer bedst muligt og træffe fremtidssikre og rentable beslutninger, der skaber vækst i forretningen.

Dertil er systemet også fuldt integreret med virksomhedens øvrige IT-systemer samt et væld af forskellige integrationer. Dette sikrer en høj grad af skalérbarhed, der er nøjagtig tilpasset til din virksomheds behov, udfordringer og fremtidsperspektiver.

Læs mere om Business Central

ERP Guide - Trin-for-trin

Økonomistyring til netop din branche

Hos Elbek & Vejrup er vi eksperter i at rådgive og hjælpe virksomheder med at optimere deres økonomistyring. Med speciale i Dynamics 365 Business Central leverer vi tilpassede økonomistyringsløsninger, der understøtter lige præcis din virksomheds arbejdsgange og forretningsprocesser. Vores forretningsrådgivning er altid forankret i et omfattende branchekendskab, der gør os i stand til at tilbyde komplette IT-løsninger, som er tilpasset den individuelle branches udfordringer og behov. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen kan effektivisere netop din virksomheds økonomistyring.

Ofte stillede spørgsmål om Økonomistyring

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring dækker over de processer, der skal styre økonomien i den retning, der kan realisere virksomhedens forretningsmål. For at nå disse mål er det først og fremmest nødvendigt at have indsigt i samtlige af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Du skal kunne tilgå og administrere data vedrørende indtægter og udgifter på både kunde- og opgaveniveau. Derudover skal du også kende til såvel den økonomiske status som virksomhedens historik og forventningerne til udviklingen i den fremtidige økonomi.

Hvad indeholder et økonomistyringssystem?

Et økonomistyringssystem indeholder alle de funktioner, en virksomhed har behov for, så du kan få overblik og kontrol over din virksomheds likviditet og økonomiske tilstand. Med et økonomistyringssystem bliver din virksomhed i stand til at optimere og automatisere en lang række forretningsprocesser, så du kan skabe en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed.

Hvad er fordelene ved økonomistyring i Dynamics 365 Business Central?

Økonomistyring i Dynamics 365 Business Central giver mange fordele. Med Business Central som økonomistyringssystem får du én samlet løsning til at håndtere alle dine styringsbehov i virksomheden. Det kan være lige fra simpel bogføring og fakturering til produktions- og lagerstyring.