økonomistyring-header-min.jpg

Økonomistyring med Dynamics NAV

Få en standardløsning til økonomistyring målrettet din branche og indfri virksomhedens mål og succeskriterier. Med et økonomistyringssystem optimerer virksomheden hele processen omkring økonomi.

Økonomistyring er med til at skabe gennemsigtighed for ledelsen og derigennem fremme effektiviteten, opnå virksomhedens mål og bevare konkurrenceevnen og samtidig sikrer en sund økonomi. Det stiller store krav til virksomhedens økonomiafdeling og økonomistyringssystem.

Ud over rapportering og analyser af økonomiske nøgletal skal økonomimedarbejderne også kunne håndtere opgaver såsom omkostningsvurderinger og analyser af nye forretningstiltag til optimering af virksomhedens processer både operationelt, taktisk og strategisk. Det er her en IT-løsning til økonomistyring kommer i spil.

Fordele ved et system til økonomistyring

Øget produktivitet

Med et system til økonomistyring får virksomheden en løsning, der der optimerer hele processen omkring økonomi gennem automatiserede processer. Dette fjerner desuden ressourcespild samt øger effektiviteten og produktiviteten i virksomheden.

Bedre gennemsigtighed

Økonomiske nøgletal og rapportering bliver lettilgængelige. Det styrker gennemsigtigheden for ledelse og beslutningstagere og giver mulighed for at træffe de rigtige beslutninger baseret på et korrekt datagrundlag.

Minimerer fejl

Fejl minimeres i hele processen omkring økonomistyringen, da en løsning som fx Dynamics NAV skaber automatiserede processer, hvilket giver betydeligt færre indtastninger. Dette gør at chancen for at der sker fejl minimeres.

Økonomistyring med Dynamics NAV

Elbek & Vejrup er specialister i at skabe optimal økonomistyring og optimere forretningsprocesser via Microsoft Dynamics NAV. Med Dynamics NAV får du en komplet, fleksibel og skalérbar løsning, som kan hjælpe din virksomhed til øget vækst og konkurrencedygtighed nu og i fremtiden.

Disse er blot enkelte af de funktioner, du får med et system til økonomistyring med Microsoft Dynamics NAV:

  • Integrere forretningsdata fra andre dele af virksomheden med økonomirapporter
  • Administrere skyldige beløb og tilgodehavender
  • Analysere omkostninger og andre nøgletal
  • Skabe automatiserede systemer der analyserer og rapporterer
  • Give dine ledere og beslutningstagere solid og brugbar data at træffe beslutninger ud fra

Specialister i økonomistyring

Elbek & Vejrup leverer komplette løsninger til økonomistyring baseret på Microsoft Dynamics NAV. Vores løsninger er standardløsninger, som tilpasset din virksomhed kan optimere og sikre fuldt overblik over økonomien.

Løsningerne til økonomistyring dækker alle de funktioner, du har brug for til at drive en succesfuld virksomhed med gennemsigtighed på økonomiområdet. Det skaber grobund for vækst og øget konkurrenceevne, mens medarbejdernes produktivitet stiger og ressourcespildet minimeres.

Find løsning til din branche