Lease-dynamics-nav-header-min.jpg

Effektiv økonomistyring i Dynamics 365 Business Central

Med en standardløsning til økonomistyring i Business Central får du:

 • Et forkromet overblik over virksomhedens interne processer samt indtægter og udgifter
 • Mulighed for at foretage forretningskritiske beslutninger og forudsigelser
 • Et simpelt, tilpasningsdygtigt og fremtidssikret system bygget på Microsoft-teknologi

Introduktion til økonomistyring

Økonomistyring er et vidt begreb og en bred disciplin, der griber ind i mange dele af virksomheden. Det er selve rygraden i enhver virksomhed og handler grundlæggende om at sikre, at man kan agere hensigtsmæssigt og reagere præcist på økonomiske forhold samt kan se, i hvilken retning virksomheden bevæger sig via forecasting.

Netop denne form for målrettet økonomistyring kan Microsoft Dynamics 365 Business Central understøtte. Her på siden kan du blive klogere på, hvad økonomistyring er, fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem og hvordan din virksomhed kan drage fordel af en Business Central-løsning til at effektivisere jeres økonomistyring.

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring dækker over de processer, der skal styre økonomien i den retning, der til syvende og sidst kan realisere virksomhedens forretningsmål. For at nå disse mål er det først og fremmest nødvendigt at have indsigt i samtlige af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Du skal kunne tilgå og administrere data vedrørende indtægter og udgifter på både kunde- og opgaveniveau samt kende til såvel den økonomiske status som virksomhedens historik og forventningerne til udviklingen i den fremtidige økonomi.

Dette kræver i første omgang, at du besidder de rette værktøjer til at kunne effektivisere både regnskab og økonomistyring – og budgettering for den sags skyld. Til dette formål vælger mange virksomheder at implementere et økonomistyringssystem.

Med et system til virksomhedens økonomistyring kan du blandt andet:

 • Skabe overblik over og gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske tilstand
 • Optimere virksomhedens interne forretningsprocesser i administrationen
 • Få indblik i virksomhedens centrale nøgletal vedrørende regnskab og budgetter
 • Klæde dine økonomimedarbejdere på til at administrere, planlægge og koordinere de økonomiske aktiviteter effektivt – på tværs af organisationen.
 • Løbende kontrollere om virksomhedens økonomiske forventninger stemmer overens med økonomien her og nu.
Bomærke 4

Hvilke udfordringer kan økonomistyring løse?

Effektiv økonomistyring handler om både at kunne spore, hvad der sker nu og her, hvad der er sket tidligere og hvad der forventes at ske fremover i virksomheden. Dette arbejde kræver stor datadisciplin, og hvis ikke der er fuldstændig styr på virksomhedens økonomistyring, kan der let opstå komplikationer og udfordringer. Og de kan i sidste ende kan have økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Blandt de typisk udfordringer med økonomistyring finder du:

 • Ubalance i regnskabet
 • Vanskeligheder ved at identificere hvor virksomheden tjener og taber penge
 • Problemer med at til- og fravælge de rigtige målingsparametre – nu og i fremtiden
 • Manglende transparens i forhold til hvad nøgletallene dækker over
 • Problemer med at spore fejl i virksomhedens økonomidata på tværs af organisationen
 • Manglende indblik i datahistorikken
 • Dårlig datakvalitet der gør det svært at foretage de rette strategiske beslutninger, forretningsmæssige investeringer, korrekt budgetlægning og retvisende forudsigelser
 • Proceshæmmende flaskehalse og besværlig navigation i datahåndteringen
 • Ineffektive procedurer og spildtid – fx i forbindelse med manuel bogføring, ajourføring, fakturering, postering, rykkerstyring, opgørelse af indkøbspriser mv.

Alle ovenstående udfordringer kan et økonomistyringssystem være med til at løse ved at optimere virksomhedens interne forretningsprocesser.

Fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem

At skulle implementere et nyt økonomistyringssystem er ikke noget, der sker over natten. Det er en proces, der kræver investering og tid, og der er både fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem.

Den mest udbredte barrierer for at investere i et økonomistyringssystem er, dine økonomimedarbejdere skal uddannes til at kunne håndtere systemet. Der er ofte tale om relativt komplekse systemer med et væld af funktioner, hvilket let kan afskrække, skabe forvirring og føles uoverskueligt. For de fleste virksomheder opvejes dette dog af den lange liste med fordele ved et økonomistyringssystem.

Effektivisér din økonomistyring med Dynamics 365 Business Central

Fremtidens økonomistyring bliver mere og mere intelligent – og her ligger Microsoft Dynamics 365 Business Central allerforrest i feltet. Der er tale om et innovativt og brugervenligt ERP-system, der tilbyder en bred vifte af funktioner til optimering af virksomhedens interne processer og administrative drift – herunder ikke mindst effektiv økonomistyring.

Business Central er blandt de mest populære systemer til økonomistyring på tværs af brancher. Det skyldes blandt andet, at løsningen gør det muligt at skabe det nødvendige overblik over virksomhedens økonomidata, prioritere og udnytte ressourcer bedst muligt og træffe fremtidssikre og rentable beslutninger, der skaber vækst i forretningen.

Og så er systemet fuldt integreret med virksomhedens øvrige IT-systemer samt et væld af integrationer, hvilket sikrer høj grad af skalérbarhed – nøjagtig tilpasset efter din virksomheds behov, udfordringer og fremtidsperspektiver.

Læs mere om Business Central

Section14

Økonomistyring til din branche

Hos Elbek & Vejrup er vi eksperter i at rådgive og hjælpe virksomheder med at optimere deres økonomistyring. Med speciale i Dynamics 365 Business Central leverer vi tilpassede økonomistyringsløsninger, der understøtter lige præcis din virksomheds arbejdsgange og forretningsprocesser.

Vores forretningsrådgivning er altid forankret i et omfattende branchekendskab, der sætter os i stand til at tilbyde komplette løsninger, som er tilpasset den individuelle branches udfordringer og behov. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen kan effektivisere din virksomheds økonomistyring.