Økonomistyring med Dynamics NAV

Økonomistyring er med til at skabe gennemsigtighed for ledelsen og derigennem fremme effektiviteten, opnå virksomhedens mål og bevare konkurrenceevnen. Det stiller store krav til virksomhedens økonomiafdeling og økonomistyringssystem.

Ud over rapportering og analyser af økonomiske nøgletal skal økonomimedarbejderne også kunne håndtere opgaver såsom omkostningsvurderinger og analyser af nye forretningstiltag til optimering af virksomhedens processer både operationelt, taktisk og strategisk. Det er her en IT-løsning til økonomistyring kommer i spil.

Økonomistyring-i-dynamics-nav

Optimeret økonomistyring med et økonomistyringssystem

Specialister i økonomistyring

Elbek & Vejrup leverer komplette økonomistyringssystemer til økonomistyring baseret på Microsoft Dynamics NAV. Vores løsninger til økonomistyring optimerer vores kunders kerneforretning og sikrer fuldt overblik over økonomi, effektiviserer arbejdsgangene og styrker virksomhedens forretningsprocesser.

Løsningerne til økonomistyring dækker alle de funktioner, du har brug for til at drive en succesfuld virksomhed, som skaber grobund for vækst og øget konkurrenceevne. Løsningerne til økonomistyring styrker medarbejdernes produktivitet og frigør IT-ressourcer der kan arbejde med mere strategiske opgaver. Ved specifikke behov kan vi lave tilretninger til dit økonomistyringssystem.

Opnå følgende fordele:

  • Økonomistyring indfrier virksomhedens mål og succeskriterier
  • Økonomistyring skaber gennemsigtighed for ledelsen til at træffe de rigtige beslutninger
  • Økonomistyring optimerer virksomhedens forretningsprocesser
  • Økonomistyring styrker medarbejdernes produktivitet
  • Økonomistyring sikrer, at der er styr på økonomiske nøgletal
  • Økonomistyring fjerner risici
  • Økonomistyring i Dynamics NAV er en fremtidssikret og skalérbar IT-løsning

Vi skaber værdi gennem IT for vores kunder

Vi effektiviserer forretningsprocesser, der skaber konkurrencemæssige fordele for vores samarbejdspartnere. Vi yder forretningsrådgivning og udvikler økonomistyringssystemer, som er forankret i et dybt kendskab til specifikke brancher. Specialisering i Microsoft-teknologier og økonomistyringssystemer kombineret med dyb indsigt i de centrale forretningskritiske udfordringer, der er inden for de respektive brancher, er den afgørende forudsætning for, at vi kan være en effektiv sparringspartner for vores kunder og dermed øge deres konkurrenceevne.

Vi er i 2015 kåret til Danmarks største Microsoft Dynamics NAV-hus, ligesom vi ligger i top 15 på europæisk plan og er medlem af Microsoft's President Club.

Kontakt os for at høre mere om økonomistyring