Mail- og printløsning til Business Central

EV Mail

EV Mail giver virksomheden:

 • En avanceret mail- og printløsning
 • En løsning der udvider standardløsningens muligheder for opsætning og brug af mail og print

EV Mail

Udvid Dynamics 365 Business Central med avanceret mail og printstyring

Med EV Mail får du en tillægsløsning til Dynamics 365 Business Central, der udvider standardløsningens muligheder for opsætning og brug af mail og print. Løsningen er omfattende og avanceret men i både brug og opsætning, fremstår den simpel. Du styrer selv, hvem der skal have bilagene hos dine samarbejdspartnere - eksempelvis faktura til økonomiafdelingen eller ordrebekræftelse til indkøbsafdelingen.

Fordele ved løsningen

Vi har med EV Mail udarbejdet en løsning, som udvider standardfunktionaliteten og gør opsætningen mere dynamisk. Løsningens funktionalitet kan anvendes til både mail og print og sikrer, at samme dokumenttype kan behandles forskelligt afhængig af, om det mailes eller printes. Løsningen er for virksomheder, der ønsker en avanceret mail og print-løsning til Business Central.

Giver mulighed for:

 • Let og differentieret opsætning af mailmodtagere
 • Mulighed for flere modtagere på samme kildedokument
 • Automatisk angivelse af afsender og cc eller bcc på mails
 • Forskellig logostyring når samme dokument enten mailes eller printes
 • Brødtekst i modtagerens sprog og datoformat
 • Mulighed for automatisk vedhæftning af følgedokumenter i modtagerens sprog
 • Jobbehandling af mails fra massefaktureringer og kontoudtog
 • Brødtekst i modtagerens sprog og datoformat
 • Logning af mailafsendelser direkte i Business Central

Produktblad

Er du interesseret i at vide mere om, hvad EV Mail kan gøre for dig? Så kan du læse mere i vores produktblad.