Optimér og digitalisér forretningsprocesserne

Miljø- og affaldsvirksomhed

En standard ERP-løsning til effektiv miljøhåndtering giver dig:

 • Digitalt overblik over alle stamdata
 • Stram styring af alle arbejdsgange
 • Automatiseret rapportering til Miljøstyrelsen
Norrecco Grey
Affaldplus Grey
Tonfor'
Kredsløb Logo

Branchens udfordringer

Opfyld effektivt alle krav i din miljø- og affaldsvirksomhed

Landets genbrugsstationer går en fremtid i møde med væsentlige udfordringer. Staten, kommunerne og borgerne efterspørger forenkling, effektivisering og ikke mindst gennemsigtighed på genbrugspladserne. Samtidig skal kontrollen af og med affaldsstrømmene ske uden at give køb på miljøet.

Du kender måske til udfordringer som:

 • Stigende krav om kontrol og dokumentation
 • Ændrede procedurer for miljøhåndtering på genbrugspladser
 • Automatiseret rapportering til Miljøstyrelsen
 • Manglende overblik, når systemerne ikke taler sammen

Whitepaper

Sådan optimerer du din forretning

Ønsker du et komplet overblik, stram styring og øget effektivitet?

Download vores whitepaper og få indblik i, hvordan en standardløsning tilpasset miljø- og affaldsbranchen kan skabe værdi for din virksomhed.

Miljø WP 1280x1280

ERP-løsning til miljø- og affaldsvirksomheder

Standard ERP-løsningen til miljø- og affald understøtter alle nødvendige forretningsprocesser indenfor effektiv miljøhåndtering. Løsningen er baseret på Microsoft-teknologi og opdateres løbende.

ERP-løsningen sikrer, at du er ajour med genbrugspladsens miljøhåndtering på en effektiv måde. Løsningen lever også op til Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse fra 2010 om dokumentation og automatiseret rapportering til Miljøstyrelsen vedrørende mængder, P-numre og fraktioner. Sidst men ikke mindst, er du med løsningen klædt på til at håndtere:

 • Indvejning
 • Almindeligt gods
 • Farligt affald
 • Afregning
 • Rapportering og ledelsesinformation
 • Indrapportering til Miljøstyrelsen

 

ERP-løsningen lever fuldt op til kravene om integration til eksterne systemer og har adgang til meget fleksible rapportværktøjer. Standard ERP-løsningen til miljø- og affald  kan også anvendes af f.eks. forbrændingsanlæg og transportvirksomheder, der har behov for automatiseret indvejning, afregning og rapportering. Det er ligeledes muligt at integrere med standard ERP-løsningerne til forsyningsvirksomheder og transportvirksomheder.

Fordele med ERP-løsningen

Automatiserede processer
Forenkling, effektivisering og gennemsigtighed er nøgleord for hvad både stat, kommuner og borgere ønsker på miljøområdet. Standard ERP-løsningen automatiserer og optimerer alle centrale processer. Funktionalitet til at håndtere de forskellige områder sikrer effektiv miljøbehandling.

Nem dokumentation
Alt lige fra mængder til P-numre skal ifølge Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse indrapporteres. I ERP-løsningen sker det effektivt og automatisk løbende. Med indrapportering direkte fra brovægt og lastvogn sparer du både tid og ressourcer og overholder lovgivningen.

Fuld integration
Lige fra indsamlingen af affald i lastvogne til lagerstyring er det vigtigt, at systemerne er integreret med hinanden. Du kan udtrække data på kunder, leverandører og service, uanset hvor du er, ligesom økonomi og lagerstyring kan integreres med de øvrige systemer. Du får en effektiv og brugervenlig løsning.

Funktionalitet

Løsningen understøtter de gængse behov i miljø- og affaldsvirksomheder med følgende funktionalitet:

 • Automatisk ind- og udvejning via brovægte og platformsvægte
 • Integration til udstyr monteret i lastvogne, som indsamler f.eks. affald
 • Styring af vognkort, bomme og kameraudstyr
 • Fjernstyring af decentrale pladser
 • Integration til mobilt udstyr
 • Leverandør/kunde afhængige pris- og rabataftaler
 • Lager-/lokationsstyring
 • EAK-rapportering til Miljøstyrelsen med - en løsning til hurtig og nem indrapportering
 • Mulighed for udtræk af statistikker på kunder, leverandører, varer mv.
 • Kunde-webportal med adgang til information og egne vejedata
 • Integration til økonomisystem, inkl. debitor, kreditor og lagerstyring
Miljø Og Affald Funktionalitet
Kundecase: Norrecco

Kundecase: Norrecco

Hør CIO hos Norrecco, Peter Bøttcher, fortælle hvordan deres løsning fra Elbek & Vejrup har skabt værdi gennem IT hos Norrecco.

Branchemoduler

Vi har specifikke løsninger til håndtering af

 

 • Genbrugspladser
 • Renovation
 • Farligt affald
 • Biobrændsel

Læs mere om vores moduler i nedenstående.

Adgangskontrol og deponi

I nedenstående kan du læse mere om funktionaliteterne i vores modul til håndtering af genbrugspladsen:

 • Adgangskontrol: Håndtering af adgang til genbrugspladser for virksomheder samt efterfølgende opkrævninger. Fakturering sker i overensstemmelse med myndighedernes anvisninger.
 • Registrering ved 200 kg: Registrering af virksomhedernes aflevering af farligt affald på genbrugspladser. Løsningen giver mulighed for abonnementsstyrede mængder eller vægtbaseret afregning.
 • Containertømninger: Systemet giver genbrugspladsen mulighed for hurtig og effektiv bestilling af tømninger til genbrugspladsens containere.
 • Deponi: Gennem en web-baseret portalløsning får kunder mulighed for at oprette deklarationer elektronisk, hvorved den manuelle arbejdsproces minimeres. Det gælder såvel hos affaldsproducenten som ved modtageren, da godkendelse og dokumenthåndtering foregår elektronisk. Løsningen lever op til deponibekendtgørelsen.

Renovation og containere

Container
Container-løsningen kan administrere arbejdsgangene omkring udlejning, tømning og opkrævning for såvel husholdninger som erhverv. Løsningen kan håndtere alle former for containere eksempelvis igloer, underground containere samt diverse former for udlejningscontainere. Systemet understøtter processen fra tømning til afregning.

Renovation
Renovationsløsningen håndterer en simpel ruteplanlægning, frekvenser samt registrering af tømninger. Løsningen styrer også vedligeholdelse af stamdata, opkrævninger og integration til andre systemer - herunder SKAT og Nets.

Farligt affald

Vi har udviklet branchemodulet ELFA (EV Libra Farligt Affald), som er rettet imod alt klassificeret farligt affald fx kemikalier, batterier og bekæmpelsesmidler. IT-modulet kan bruges af forskellige modtagestationer, genbrugspladser samt miljøbiler. Løsningen er baseret på Dynamics 365 Business Central og indeholder følgende funktionalitet:

 • Dokumentation og klassifikation
 • Jordmodul: Prøvetagninger, analyseresultater, bortkørsel og kategorisering
 • Sandfang og olieudskiftere
 • Mulighed for integration til diverse tillægsløsninger fx Document Capture

Biobrændsel 

Halm & Flis
Vores funktionaliteter til halm- og flisværker er bl.a. kontraktstyring, årsplanlægning, disponeringsbillede til ugeplanlægning, dvs. at ugeplanen kan sendes ud til leverandører, så de ved, hvornår der skal leveres varer. Desuden giver løsningen mulighed for afregning, vejning af halm, regulering i forhold til fugtighedsprocent, håndtering af priser, olietillæg og styring af returaske.

Specielt til halmværker
Vores løsning dækker de generelle behov et halmværk måtte have. Yderligere kan halmløsningen også håndtere Dong-kontrakt-vilkår, og løsningen giver mulighed for styring af både ab gård og an værk-kontrakter.

Specielt til flisværker
Vores IT-løsning understøtter laboratorievejninger i forbindelse med beregning af fugtigheden.

Deklarationsmodul

For at imødekomme et behov for at forenkle, strømline samt sikre valid deklarering i miljø- og affaldsbranchen, har vi udviklet et nyt deklarationsmodul til vores løsning. Har du lyst til at vide mere om, hvordan deklarationsmodulet kan skabe værdi for din miljø- og affaldsvirksomhed? Så download vores produktblad omhandlende deklarationsmodulet.

 

EV Tillægsløsninger

Vi har udviklet en lang række tillægsløsninger, som yderligere kan understøtte jeres forretning, optimere jeres processer og arbejdsgange samt skabe værdi gennem IT for jer.

Tredjepartsløsninger

Foruden vores egenudviklede stærke tillægsløsninger samarbejder vi også med en række af de leverandører af markedsledende tredjepartsløsninger til Business Central.

Professionel lønadministration direkte i Business Central

365Løn er et fuldt integreret lønsystem i Dynamics 365 Business Central. Det giver øget effektivitet og overblik, da håndtering af både løn og økonomi sker ét sted. Integrer til blandt andet e-Boks, Nets, eIndkomst og bankcentraler og få fuldautomatisk styring af ferie, fravær og fritvalg. 365Løn giver dig fuld kontrol over hele lønbehandlingen.

Lønadministration 4

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Hans Martin Lee Madsen
Teamleder
+45 87 41 16 62

HMM