Optimér og digitalisér forretningsprocesserne

Vandværker

Få en løsning til vandværker og opnå:

  • Komplet overblik fra forbrug til afregning
  • Optimering af alle dele af vandværkets administrative opgaver
  • Alt fra styring og drift til registrering af kunder og opgaver

Understøt vandværkets administration af forbrugsafregning

Forbrugsafregning til vandværker

Forbrugsafregning med EV Appia er en ERP-løsning udviklet specifikt til administration af vandværker og fjernvarmeværker. Standardløsningen understøtter alle dele af værkets administrative opgaver, lige fra styring og drift til registrering af kunder og opgaver. Du kan håndtere alle IT-opgaver i ét system.

Tekniske installationer registreres centralt i forbrugsafregningsløsningen, og herved har du altid det fulde overblik over blandt andet målinger og ledninger. Forbrugeren er kædet sammen med en lang række oplysninger, der gør det let at diagnosticere fejl, mangler eller brud på de tekniske installationer - eksempel det materiel, der skal forsyne kunden. Teknikeren kan derfor lynhurtigt identificere de forbrugere, som bliver berørt af reparationer af eksempelvis en forsyningsledning eller en defekt komponent.

Dine fordele med et forbrugsafregningssystem

Alle IT-opgaver i ét system
Med vores løsning får du ét system til administration af alt lige fra styring og drift til kunderegistrering og opgavehåndtering. Du kan håndtere alle IT-opgaver i ét system med én database baseret på Dynamics 365 Business Central.

Fuldt overblik
Centralt i forbrugsafregningsløsningen registreres al data over eksempelvis tekniske installationer, ledninger og målinger. Det gør det let at diagnosticere fejl og mangler til fordel for kunden.

Mulighed for outsourcing
For nogle vandværker kan det betale sig at outsource de administrative opgaver idet det kan være et stort arbejde at passe dem. Med vores løsning bliver dette en mulighed, vel og mærke uden at miste ejerskab.

Outsourcing af vandværkets administrative opgaver

At drive vandværkets administrative opgaver kan ofte virke problematisk, men det er overordentligt vigtigt i forhold til vandværkets økonomi og drift. Ofte kan betale sig at outsource det administrative arbejde - vel at mærke uden at miste ejerskab over den opbyggede viden og historiske information om værkets forbrugere.

For at vurdere hvad der er bedst for dit vandværk, er det vigtigt at sikre sig svar på følgende spørgsmål:

  • Bliver der lavet en fast aftale (fast pris pr. forbruger)?
  • Dækker aftalen information til bestyrelsen (udskrifter efter behov, flytteafregninger, rykkere, måleroplysninger til spildevandsselskabet)?
  • Pengestrøm - hvornår er pengene fra forbrugsafregningen til rådighed på bankkontoen?
  • Får vandværket alle indtægter for gebyrer (rykkere, flytning, manglende måleraflæsning, forbrugsoplysninger til forsyningsselskaber)?
  • Er der yderligere omkostninger som ekspedtionsgebyr, tidsfakturering?
  • Svarer leverandørens gebyr til vandværkets takstblad?

For at vandværket kan sikre sig imod uforudsete udgifter ved outsourcing af vandværkets administrative opgaver, har vi lavet en skabelon til beregning af omkostninger ved håndtering af disse opgaver.

Muligheder for at benytte EV Appia

Du har flere forskellige muligheder for at benytte EV Appia. Du kan enten lade Elbek & Vejrup stå for al administration, selv indgå en aftale med et administrationskontor eller selv stå for al administration. Du kan læse mere eller bestille EV Appia via nedenstående:

Vandværker 1280X1280

EV Appia support

Har du behov for support til din EV Appia-løsning, så kan du gå til vores supportsektion ved at klikke på nedenstående knap. Her finder du oplysninger om, hvornår du skal kontakte henholdsvis Elbek & Vejrup eller et administrationskontor.

Support

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Martin Skov Kristensen
Markedschef
+45 30 95 16 75

MNK