beredskaber-header-min.jpg

Ressourcestyring til brandvæsenet

De rette IT-redskaber i administrationen hjælper dig til at:

 • Opnå forbedret økonomistyring
 • Undgå ressourcespild
 • Få overblik over hele forretningen

Vi skaber værdi gennem IT

Vi har hjulpet mere end 2000 virksomheder med:

 • Effektivisering og digitalisering af forretningsprocesser der skaber konkurrencemæssige fordele
 • Forretningsrådgivning baseret på dybt branchekendskab
 • Standard ERP-løsninger til +15 brancher

Det fælles beredskabssamarbejde rejser nye spørgsmål

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL betyder, at kommunernes brandvæsener blev sammenlagt i 2016. Etableringen af et fælles beredskabssamarbejde på tværs af kommunegrænser indebærer, at der naturligt opstår mulighed for bedre ressourceudnyttelse på eksempelvis det administrative niveau og medarbejderstaben generelt.

Uanset hvordan I organiserer jeres administrative enhed, vil det kræve de rette IT-værktøjer til at understøtte jeres nye selskab.  Med mange forskelligartede aktiviteter er kompleksiteten høj. Hvordan skaber du fuldt overblik over mandskab og materiel? Hvordan sikrer du en stram styring af indtægter og udgifter?

Økonomi- og ressourcestyring til brandvæsenet

Med EV Brand får du overblik over opgaver, medarbejdere, maskiner og materiel, serviceopgaver, kursusaktivitet, sideordnede aktiviteter – fra budget til registrering af det faktiske forbrug. Samtidig kan EV Brand integreres med kommunens økonomistyringssystem. Brandvæsenet styrer effektivt sin forretning og leverer samtidig de ønskede data til kommunen, så økonomistyringen fortsat er fælles.

Undgå budgetoverskridelser

EV Brand har værktøjer til styring, rapportering og opfølgning på alle niveauer i organisationen. Løsningen sikrer, at konkrete aktiviteter i afdelingerne bliver påført det overordnede regnskab. Du har derfor altid overblik over alle udgifter i de enkelte afdelinger. Ligeledes sikrer løsningen dig et totalt overblik over alle sager, ressourcer, projekter og aktiviteter i hver afdeling.

Med EV Brand får du ingen ubehagelige overraskelser hvad angår overskridelse af budgetter. Du har også hele tiden det fulde overblik over de interne ressourcer. Med en forbedret styring af alle aktiviteter kan investeringen i EV Brand hurtigt tjenes ind igen.

Fordele ved EV Brand

 • Fuldt overblik over alle sager, ressourcer, projekter, aktiviteter og omkostninger
 • Brugertilpasset styring af fakturering, indkøb og timeregistrering
 • Integration af samtlige IT-funktioner i ét system, herunder eksisterende økonomisystemer
 • Minimerer risikoen for fejl
 • Ingen dobbeltindtastninger
 • Tilpasningsdygtig løsning der kan tilrettes efter specifikke behov – mulighed for at udbygge med særskilte moduler
 • Styring af økonomien ned til mindste detalje

Leasing af dit ERP-projekt

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som ønsker at betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter flere år frem. Likviditeten kommer også under pres undervejs i projektets gennemførelse. Derfor kan leasing være et godt alternativ.

Læs om leasingmulighederne

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Janine Nedergaard Bjerre

Markedschef

+45 23 64 05 20