regioner-header.jpg

Udvalgt leverandør 
på SKI-Rammeaftaler

Køb gennem SKI og opnå:

 • Tidsbesparelser da vi ikke skal bruge tid på udbuds- og tilbudsrunder til den offentlige sektor
 • Garanti for at vi opfylder en række faktorer i form af priser og 
  kvalitets- og miljøkrav
 • Komplette IT-løsninger til den offentlige sektor

Undgå tidskrævende udbudsrunder,
når du indgår samarbejde med os

Vi er udvalgt leverandør på SKI rammeaftale 02.18. Formålet med SKI-rammeaftalen er at øge effektiviteten ved anskaffelse af IT-løsninger.
Med rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe komplette IT-løsninger og -projekter hos Elbek & Vejrup. Det brede sortiment indeholder software, timebaserede ydelser til udvikling, projektledelse, implementering og vedligehold mv.

Du kan nu let købe Elbek & Vejrups via det dynamiske indkøbssystem 02.06 Standard Software 2021

Dette indkøbssystem gør det muligt for den offentlige sektor at købe Elbek & Vejrups værdiskabende IT-løsninger via en indkøbsmetode, der minder om SKI-rammeaftaler.

Et dynamisk indkøbssystem kan dog have en længere løbetid end en rammeaftale og giver derudover mulighed for, at nye leverandører løbende kan komme på aftalen – så længe de overholder en række krav.

Dog giver et dynamisk indkøbssystem en række fordele, som en rammeaftale ikke giver:

 1. Bredere definition af hvad der kan anskaffes, hvor der ikke er en ”låst” kravspecifikation, der hurtigt forældes
 2. Bedre mulighed for kunden i forhold til at tilpasse aftalegrundlaget, hvis det er relevant
 3. Bedre muligheder for at håndtere markedsvilkår - herunder producentens standardvilkår
 4. Mere konkurrence – da der er åbent for nye leverandører i hele systemets løbetid

Det er et krav, at systemet skal være elektronisk understøttet, og konkrete indkøb skal ske via den elektroniske platform, som på nuværende tidspunkt er ETHICS.

Aftalen indeholder fem ydelsesområder:

 1. Standardsoftware (software, som er præfabrikeret og er kommercielt tilgængeligt/COTS) – afgrænset ud fra en række funktionelle områder, som er baseret på Gartner
 2. Support- og vedligeholdsaftaler til ovenstående standardsoftware
 3. Installation/implementering og/eller konfiguration af standardsoftware - herunder relateret projektledelse
 4. Undervisning i brugen af den anskaffede software
 5. Rådgivning relateret til anskaffelsen og brugen af standardsoftware

Via SKI-værktøjet kan I se Elbek & Vejrups virksomhedsprofil, som angiver hvilke produkter og ydelser vi kan levere. Her kan I også se vores inspirationskatalog, som viser et udvalg af mange af vores IT-løsninger, som er med til at optimere forvaltninger, kommuner og uddannelsesinstitutioners forretningsprocesser.

Du kan tilgå SKI-værktøjet via aftalesiden på ski.dk eller via https://software.ski.dk/.

Vil du vide mere om dine muligheder for at købe Elbek & Vejrups IT-løsninger gennem det dynamiske indkøbssystem 02.06 Standard Software 2021? Så kontakt os for et uforpligtende møde her.

Køb komplette IT-løsninger og -projekter gennem SKI 02.18

Elbek & Vejrup leverer komplette branchetilpassede IT-løsninger via SKI rammeaftale 02.18 til områderne:

 • Kommuner
 • Regioner
 • Staten
 • Beredskaber
 • Forsyning
 • Skoler

Gennem SKI rammeaftale 02.18 kan du købe følgende hos Elbek & Vejrup:

 • Vores dygtige fagkonsulenter på timebasis
 • Vores brancheløsninger - baseret på Microsoft-teknologi
 • Vores tilhørende standardaftaler - blandt andet installation, uddannelse og support
Bomaerke

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Lotte Jensen

Teamleder

+45 30 35 08 40