Byggeanlægheader (1)

Forbedret økonomi- og projektstyring 
i din bygge- og anlægsvirksomhed

En standard ERP-løsning til bygge- og anlægsbranchen giver:

 • Effektiv styring af økonomien på dine projekter
 • Optimal udnyttelse af maskiner og mandskab
 • Øget overskudsgrad i kraft af skarpere opfølgning

Vi skaber værdi gennem IT

Vi har hjulpet mere end 2000 virksomheder med:

 • Effektivisering og digitalisering af forretningsprocesser der skaber konkurrencemæssige fordele
 • Forretningsrådgivning baseret på dybt branchekendskab
 • Standard ERP-løsninger til +15 brancher

Branchens udfordringer

Overblik og optimal udnyttelse af ressourcerne er en forudsætning for gode byggeprojekter. Det er også en nødvendighed, hvis du skal have en sund og indbringende forretning. Desværre er netop overblikket en udfordring for mange bygge- og anlægsvirksomheder.

Konkurrencen på pris, tid og kvalitet er evig. Derfor er det direkte ødelæggende for din konkurrencekraft og din overskudsgrad, hvis du kæmper med udfordringer som:

 • Manglende overblik over sager
 • Ineffektiv styring af underleverandører
 • Dårlig udnyttelse af ressourcer
 • Fejl og tidsspilde med manuelle indtastninger

ERP-løsning til bygge- og anlægsbranchen

En standard ERP-løsning til bygge- og anlægsbranchen giver fuldt overblik, detaljeret indsigt i de enkelte sager og mulighed for at drive en mere rentabel forretning.

Løsningen understøtter effektiv styring af underleverandører, løn-, akkord-, materiel-, samt materialeomkostninger i forhold til sagens kalkulation. Faktureringen bliver ligeledes enklere at håndtere med styr på detaljer som faktureringsplaner, acontobegæringer samt aftalesedler med bygherre.

Optimale processer og understøttende teknologi sikrer dig blandt andet:

 • Større overskudsgrad, bedre opfølgning og styrket konkurrencekraft
 • Styringsværktøjer der giver sagsansvarlige indsigt til at handle på udsving
 • Effektiv udnyttelse af ressourcer med integration til eksempelvis tidsregistrering
 • Transparens og større overblik med nem adgang til relevante data

Fordele med ERP-løsningen

Økonomisk overblik over byggeprojekter
Komplet overblik over indtægter og omkostninger på byggeprojekter. Følg den økonomiske udvikling og være i stand til at gribe ind, hvis økonomien skrider.

Overblik til disponeringer
Optimér arbejdsgange med styringsværktøjer og sikre god anvendelse af ressourcer. Fuld disponering af mandskab og maskiner. Minimerer ressourcespild, øger indtjeningsgraden og styrker din konkurrencekraft.

Effektiv opfølgning på projekter
Tidsregistrering, indberetning af forbrug og løbende opdatering af information på enkeltsager bliver enkelt. Hurtig og direkte adgang til realtidsdata gør det nemt at følge op på fremdrift på sager og projekter.

Det siger vores kunder ...

For en virksomhed som Aarsleff er det afgørende, at vi indgår i ’partnerskab’ med en strategisk leverandør, der ikke alene forstår vores forretning, men som også besidder et godt kendskab til vores branche. Elbek & Vejrup har igennem hele vores samarbejde været dygtige til at stille de rigtige spørgsmål og udfordre os, så vi nu står med en teknologisk stærk platform, som kan udnyttes i vores organisation i et endnu større omfang. Derudover har det stor betydning, at Elbek & Vejrup er et hus med mange Business Central-kompetencer og dygtige fagspecialister, der sammen med os kan løfte vores forretning.

Det siger vores kunder ...

Tillægsløsninger og tredjeparts produkter

EV Bygge & Anlæg er baseret på Dynamics 365 Business Central, hvilket betyder at løsningen er skalérbar og kan vækste med din forretning. Platformen kan udvides med yderligere moduler fra Elbek & Vejrup eller med andre tredjeparts produkter.

EV moduler og tredjeparts produkter

 • Entreprisestyring
 • Avanceret sagsfakturering
 • Indlæsning af vare-/prisfiler fra grossister
 • Intern udlejning
 • Mobil tids- og forbrugsregistrering via integration til Expandit
 • Elektronisk håndtering af fakturamodtagelse og flow
 • Integration til Lessor Løn
Download produktblade
Section22

Leasing af dit ERP-projekt

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som ønsker at betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter flere år frem. Likviditeten kommer også under pres undervejs i projektets gennemførelse. Derfor kan leasing være et godt alternativ.

Læs om leasingmulighederne

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Ole H. Andersen

Markedschef

+45 52 14 19 24
oea@elbek-vejrup.dk