Økonomistyring og administration
af ejendomme i ét system

Undgå tvivl om data validitet og unødig tid på rapportering, fordi I skal indhente data fra flere løsninger. Få en samlet løsning på én platform. Det kræver mindre vedligehold og færre ressourcer.

Stærk styring af økonomi og administration af ejendomme

Over 85% af de organisationer vi taler med oplever, at de bruger for meget tid på økonomiske opfølgninger og administration af ejendomme. Hvordan oplever I effektivitet i jeres organisation?

70% af de organisationer som vi rådgiver oplever begrænsninger i forhold til rapportering. Ofte er det tidskrævende og kun enkelte personer i organisationen, som kan aflægge rapportering. Hvordan håndterer I jeres rapportering?

80% af de selskaber vi møder har to eller flere løsninger til håndtering af deres forretning. Det medfører dobbeltarbejde, forringet datakvalitet og høje udgifter til vedligeholdelse. Hvordan understøtter I jeres forretning med IT?

Du sidder i dag i et selskab eller en virksomhed, hvor der er behov for stærk styring af økonomi og administration af ejendomme for at kunne håndtere jeres investeringer. Måske er I et fagforbund, et pensionsselskab, en entreprenørvirksomhed eller noget helt fjerde og har ejendomsadministration som et sekundært forretningsområde. Vi har udviklet en fleksibel og integrérbar ERP-løsning, der skaber effektive forretningsprocesser, og som håndterer administration af ejendomme og økonomistyring i én samlet platform.

Forretningsmæssige fordele

Du får en samlet løsning på én platform, der understøtter virksomhedens forretningsprocesser og sikrer en stærk styring af såvel økonomi som administration af ejendomme. Det kræver mindre vedligehold og færre ressourcer, samtidig med at du slipper for tidskrævende rapportering og tvivl om datavaliditet.

Ligeledes undgår du at overtræde lovgivningen inden for ejendom og juridiske aspekter forbundet hermed, da løsningen har et sammenhængende dokumentarkiv pr. lejer og pr. ejendom.

Med standardløsningen til ejendomsadministration kan du nemt og hurtigt optimere administrationen af ejendomme. ERP-løsningen til ejendomsadministration kan let integreres med jeres øvrige IT-løsninger, fx økonomisystemet Dynamics NAV og er unik i forhold til finansiel styring af virksomhedens andre centrale områder.ERP-løsningen giver dig:

 • Nye teknologiske muligheder som ikke kræver dyr vedligeholdelse
 • Adgang til optimale analyseværktøjer, så der er styr på forretningen
 • Bedre organisering af medarbejdere og effektivisering af arbejdsopgaver
 • Snitflader til andre selskaber i koncernen
 • Overblik på tværs af ejendomme
 • Sikker datakvalitet og revisionssporing
 • Et enkelt og brugervenligt system, der også kan lejes i et hosted miljø
 • Genkendelighed fra Microsofts øvrige produkter

ERP-løsningen til ejendomsadministration understøtter

 • Håndtering af ejendomsadministration
 • Avanceret økonomistyring med bl.a. anlæg, sagsstyring og dimensioner
 • Mulighed for rapportering - tværgående og på koncernniveau
 • Valutahåndtering inklusiv regnskabsvaluta og rapporteringsvaluta
 • Snitfladeintegrationer til øvrige systemer som fx bankforbindelser, investeringssystemer m.v.

Moduler i løsningen

 • Indscanning og workflowgodkendelse af fx fakturaer
 • Elektronisk ind- og udbetaling fra banken
 • Mulighed for styring af løn
 • Elektronisk journalisering og arkivering af mails og dokumenter
Navision til ejendomsadministration

Udvalgte referencer

 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
 • Aarhus Universitets Forskningsfond
 • Bygningsstyrelsen
 • Telia og Telenor (TT Netværket)
 • Colliers Danmark

Er du klar til en snak?

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Leon Frydendal

Markedschef

+45 26 87 07 71