ejendomsadministration-header-min (1).jpg

Økonomistyring og administration 
af ejendomme i ét system

Undgå tvivl om data validitet og unødig tid på rapportering, fordi I skal indhente data fra flere løsninger. Få en samlet løsning på én platform. Det kræver mindre vedligehold og færre ressourcer.

Stærk styring af økonomi og administration af ejendomme

Over 85% af de organisationer vi taler med oplever, at de bruger for meget tid på økonomiske opfølgninger og administration af ejendomme. Hvordan oplever I effektivitet i jeres organisation?

70% af de organisationer som vi rådgiver oplever begrænsninger i forhold til rapportering. Ofte er det tidskrævende og kun enkelte personer i organisationen, som kan aflægge rapportering. Hvordan håndterer I jeres rapportering?

80% af de selskaber vi møder har to eller flere løsninger til håndtering af deres forretning. Det medfører dobbeltarbejde, forringet datakvalitet og høje udgifter til vedligeholdelse. Hvordan understøtter I jeres forretning med IT?

Du sidder i dag i et selskab eller en virksomhed, hvor der er behov for stærk styring af økonomi og administration af ejendomme for at kunne håndtere jeres investeringer. Måske er I et fagforbund, et pensionsselskab, en entreprenørvirksomhed eller noget helt fjerde og har ejendomsadministration som et sekundært forretningsområde. Vi har udviklet en fleksibel og integrérbar ERP-løsning, der skaber effektive forretningsprocesser, og som håndterer administration af ejendomme og økonomistyring i én samlet platform.

Dine fordele med en standardløsning til ejendomsadministration

Én samlet løsning

I stedet for ét system til økonomistyring og et andet til administrationen får du i vores løsning ét samlet system, der understøtter virksomhedens samlede forretningsprocesser. Det kræver mindre vedligehold og færre ressourcer, men sikrer dig en stærk styring.

Fuld dokumentation

Med vores ERP-løsning er du sikker på at overholde lovgivningen inden for ejendom og andre juridiske aspekter forbundet hermed. Løsningen har et sammenhængende dokumentarkiv pr. lejer og pr. ejendom og sikrer derved, at der er styr på al dokumentation i henhold til regler.

Intergrerbar standardløsning

Med standardløsningen til ejendomsadministration kan du nemt og hurtigt optimere administrationen af ejendomme. Løsningen har snitfladeintegrationer til øvrige systemer som fx bankforbindelser, investeringssystemer med videre og kan dermed give en komplet styring for virksomheden.

ERP-løsningen giver dig:

 • Nye teknologiske muligheder som ikke kræver dyr vedligeholdelse
 • Adgang til optimale analyseværktøjer, så der er styr på forretningen
 • Bedre organisering af medarbejdere og effektivisering af arbejdsopgaver
 • Snitflader til andre selskaber i koncernen
 • Overblik på tværs af ejendomme
 • Sikker datakvalitet og revisionssporing
 • Et enkelt og brugervenligt system, der også kan lejes i et hosted miljø
 • Genkendelighed fra Microsofts øvrige produkter

ERP-løsningen understøtter

 • Håndtering af ejendomsadministration
 • Avanceret økonomistyring med bl.a. anlæg, sagsstyring og dimensioner
 • Mulighed for rapportering - tværgående og på koncernniveau
 • Valutahåndtering inklusiv regnskabsvaluta og rapporteringsvaluta
 • Snitfladeintegrationer til øvrige systemer som fx bankforbindelser, investeringssystemer m.v.

Moduler i løsningen

 • Indscanning og workflowgodkendelse af fx fakturaer
 • Elektronisk ind- og udbetaling fra banken
 • Mulighed for styring af løn
 • Elektronisk journalisering og arkivering af mails og dokumenter

Leasing af ERP-projekter skærmer virksomhedens likviditet

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som egentlig blot ville betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter årene frem, men også likviditeten undervejs i projektets gennemførelse. Dette er uanset, om det er traditionel bankfinansiering, kontant køb eller leasing.

Læs mere

Udvalgte referencer

 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
 • Aarhus Universitets Forskningsfond
 • Bygningsstyrelsen
 • Colliers Danmark

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Steffen Hansen

Direktør

+ 45 20 85 99 49