Header Forsyning (2)

Digitaliser fremtidens forsyning

Optimering af forsyningsvirksomhedens processer giver dig:

 • Effektiv daglig drift
 • Forsyningssikkerhed og bedre service
 • Styr på forbrugsafregning og økonomi
Aarhus-Vand_logo_grey.svg
Vejen-Forsyning_grey.svg
Logo Grey
Blue Kolding Logo Grey
Provas Logo Grey

Vi skaber værdi gennem IT

Vi har hjulpet mere end 2000 virksomheder med:

 • Effektivisering og digitalisering af forretningsprocesser der skaber konkurrencemæssige fordele
 • Forretningsrådgivning baseret på dybt branchekendskab
 • Standard ERP-løsninger til +15 brancher

Branchens udfordringer

Besparelseskrav og effektiviseringspres som følge af reguleringer udfordrer forsyningsvirksomheder. Besparelser og effektiviseringer er et krav, men må samtidig ikke gå ud over kerneforretningen: forsyningssikkerhed og sikker drift.

Du kender måske til udfordringer som:

 • Stram styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer
 • Svært at få et samlet billede af forsyningens økonomi
 • Kontrol, sporbarhed og indsigt i afregningen er kompleks
 • Omfattende indsamling af data forud for beslutninger

EV Forsyningsteam strategidag hos Herning Vand

EV Forsyningsteam strategidag hos Herning Vand

ERP-løsning til forsyningsbranchen

Vores standard ERP-løsning til forsyning er udviklet af fagspecialister, der kender din branche og er eksperter i procesoptimering. Løsninger gør det enkelt for dig at optimere jeres processer og derved effektivisere den daglige drift. Baseret på standard Microsoft-teknologi er løsningen også nemt at vedligeholde og udvikle.

Standard ERP-løsningen til forsyningsvirksomheder rummer en avanceret styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer. Du har et konstant opdateret billede af forsyningens økonomi, hvilket giver det rette grundlag for beslutninger. Du får også mulighed for kontrol, sporbarhed og indsigt i afregningen. Endelig er der integration til andre IT-løsninger - bl.a. LESSOR Payroll, som giver virksomheden et effektivt lønsystem.

En standard ERP-løsning til forsyningsvirksomheder styrker dine forudsætninger for:

 • høj forsyningssikkerhed og sikker drift
 • omkostningsreduktioner og lavere takster
 • solidt beslutningsgrundlag og retvisende data

Fordele med ERP-løsningen

Styring af driftsomkostninger
Du får avanceret styring af driftsomkostninger og anlægsinvesteringer, ligesom du har et konstant opdateret billede af forsyningens økonomi. Det styrker dit beslutningsgrundlag.

Branchespecifikke moduler
Syv branchespecifikke moduler betyder, at du får færre IT-systemer og færre snitflader. Modulerne gør det mere enkelt for dig at optimere jeres processer.

Fagspecialister
Vores konsulenter har dyb indsigt i forsyningsselskabernes processer og forretning, og de bidrager til at sikre høj forsyningssikkerhed, sikker drift og imødekommelse af besparelseskrav.

Det siger vores kunder ...

Det er en fordel, at Elbek & Vejrup har kendskab til forsyningsbranchen og tilpasser deres systemer hertil. Deres konsulenter har været gode til at sætte sig ind i vores måde at arbejde på, og komme med forslag og ændringer når behov opstod. Vi er glade for at have Elbek & Vejrup som rådgiver og sparringspartner, og vil gerne anbefale et samarbejde til andre.

Det siger vores kunder ...

Branchespecifikke moduler

De branchespecifikke moduler gør det enkelt og fleksibelt at sammensætte den løsning, der bedst understøtter jeres processer.

Automatisk og effektiv inddrivelse 
Med inddrivelsesløsningen Collectia, som er direkte integreret i forbrugsafregningsmodulet EVITA, opnår din forsyningsvirksomhed store besparelser i inddrivelsesprocessen. Hele processen automatiseres, og gør jeres opkrævning af forfaldne fordringer langt mere effektiv.

Læs mere om løsningen her.

Nøgletal
Din forsyningsvirksomhed får et komplet overblik over økonomi og KPI'er med EV Nøgletal. Du får et solidt afsæt for dine  beslutningsgrundlag, når du skal træffe langsigtede beslutninger, og optimeringsprocesser skal igangsættes.

Læs mere om løsningen her.

Leasing af dit ERP-projekt

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som ønsker at betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter flere år frem. Likviditeten kommer også under pres undervejs i projektets gennemførelse. Derfor kan leasing være et godt alternativ.

Læs om leasingmulighederne

Section18

Ønsker du at få Elbek & Vejrups revisionserklæring?

Vi har gjort det let for dig at hente Elbek & Vejrups revisionserklæring. Udfyld blot en formular og vi sender erklæringen til dig.

Hent revisionserklæring

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Janine Nedergaard Bjerre

Markedschef

+45 23 64 05 20