logistik-&-produktion-min.jpg

Optimér forretningsprocesserne i din logistik- eller produktionsvirksomhed

Få en standardløsning, der optimerer hvert led i produktionen og på lageret og sikrer effektiv produktion. Løsningen understøtter alle typer af produktions- og lagerstyring - fra den enkle til den komplekse.

ERP-løsning til produktionsvirksomheder - opnå effektiv produktion

Øget global handel, stigende pres på produktionsomkostninger, krav om hurtige leveringstider, kvalitet til den rigtige pris og effektiv projektstyring er blot nogle af de konkurrencevilkår, som logistik- og produktionsvirksomheder står overfor. Har virksomheden yderligere produktion i Danmark, oplever mange også udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft og medfølgende lønpres. Udfordringerne er dynamiske og ændres i takt med, at samfundet udvikles og kundekrav øges. Der er dog en række udfordringer, som vi gang på gang ser hos vores kunder, og som kan afhjælpes ved procesændringer og ny teknologi.

Måske kender du udfordringerne:

 • Mangel på kvalificeret arbejdskraft
 • Mulighed for at stoppe fejlproduktion i tide
 • Nye produkter i en lind strøm
 • At have de rette varer på hylderne
 • Optimal kapacitetsudnyttelse

Sådan optimerer du din produktionsvirksomhed

Få indblik i, hvordan en løsning målrettet logistik- og produktionsbranchen kan skabe værdi for din virksomhed.

Dette whitepaper er til dig, som søger optimeringsmuligheder i din produktionsvirksomhed, og som ønsker at finde en samarbejdspartner, der kender din branche og dine udfordringer dybdegående.

Læs mere

Hvilken type produktionsvirksomhed er I, og hvad er jeres ambitionsniveau?

Hos Elbek & Vejrup har vi erfaring med at optimere forretningsprocesser hos mange typer af produktionsvirksomheder. Ligesom virksomhedernes produkter er mangfoldige, er metoden hvorpå de fremstilles også mange. Det betyder, at vi må tilpasse vores tilgang til den enkelte virksomhed, når vi skal analysere dens forretning med henblik på forbedringer i både processer og løsninger. Nedenstående afsnit er eksempler på fremstillingstyper og ambitionsniveauer for løsningsmetoder.


Udfører virksomheden komponentproduktion?

Virksomheder der udfører komponentproduktion er typisk virksomheder, der fremstiller kendte varer i serier og ofte, hvor fremstillingen foregår i en serie af fremstillingsprocesser. Det kan være egne produkter, private labels eller produkter, hvor virksomheden er underleverandør til andre.

Vores løsninger er baseret på Dynamics 365 Business Central, og de understøtter i høj grad komponentproduktion. Vores løsning kan anvendes til komponentproduktion på flere ambitionsniveauer som eksempelvis:

Niveau 1
I den mest enkle form for komponentproduktion udføres komponentproduktion baseret på Business Centrals montageordrer. Dette er en ordremetode, som er simpel at anvende og kræver ingen eller lidt oplæring. Metoden dækker mange mindre virksomheders daglige behov som fx ordreoverblik og komponenttræk og kræver samtidig minimal administration.

Niveau 2
I den traditionelle komponentproduktion anvendes produktionsordrer og en mindre grad af kapacitetsstyring. Ofte er det operatørerne, som henter varerne på lageret og registrerer forbrug. Derved justeres lagerbeholdningen og behovsberegningen kan foreslå nye forsyninger. Det er ligeledes operatørerne, der løbende opdaterer operationernes status, således produktionsplanlæggeren konstant har et tidstro overblik over produktionens fremdrift.

Niveau 3
Har virksomheden brug for nøje kapacitetsstyring, eller behov for stram styring af den interne logistik i forbindelse med produktionen, hører komponentproduktionens ambitionsniveau til i denne kategori. Her er udgangspunktet produktionsordrer og logistikmodulet til håndtering af den interne pluk og læg-på-lager i forhold til produktionen. Har virksomheden produktionsapparater med sensorer kan registreringer foretages direkte i løsningen og kombineres disse med operatørernes registreringer, får virksomheden et komplet overblik.

Enkeltstyksproduktion

Virksomheder der udfører enkeltstyksproduktion er typisk virksomheder, der kun producerer samme vare én gang – og i mange tilfælde fremstillet efter kundens tegning. Det kan være traditionelle smedevirksomheder eller underleverandørvirksomheder, der har unikt produktionsudstyr, som virksomhedens kunder ikke selv besidder. Ligesom ved komponentproduktion indeholder Dynamics 365 Business Central forskellige moduler og understøtter forskellige metoder, der alle på forskelligt ambitionsniveau kan varetage enkeltstyksproduktion.

Ambitionsniveau:

Niveau 1
Med registrering af vare- og tidsforbrug på montageordren kan virksomheden dermed sikre en fakturering af de faktiske omkostninger til deres kunde.

Niveau 2
Er der behov for nøje for- og efterkalkulationer og værdistyring af fremstillingen anvendes produktionsordrer. Produktionsordrer understøtter også behovet for løbende registrering af tidsforbrug og operationsstatus og giver derved produktionsplanlæggeren det fornødne overblik. I enkeltstyksproduktion er det ikke altid at det forventede og det realiserede vareforbrug stemmer overens. Det er derfor vigtigt, at begge dele kan registreres på produktionsordren som dokumentation for forbruget.

Niveau 3
Når man udfører enkeltstyksproduktion og samtidig har behov for styklister til forkalkulation og grundlag for behovsberegning, skal dette kunne oprettes nemt. Styklisterne skal derfor kunne importeres direkte fra CAD/PDM-systemet til Business Central.

Projektorienteret produktion

Nogle produktionsvirksomheder sælger projekter, som fx består af maskinanlæg, hvor anlægget kan bestå af en kombination af komponentproduktion og enkeltstyksproduktion. Disse virksomheder har behov for effektive projektstyrings- og produktionsstyringsværktøjer. Der er igen her forskel på kompleksiteten af projekterne og virksomhedens ambitionsniveau.

Ambitionsniveau:

Niveau 1
Produktionsvirksomheder kan i forbindelse med et projekt have behov for småproduktion. Her anvendes sagsmodulet som oftest til både projektstyring og produktionstyring. Sagen bruges som opsamling af produktionstid og forbrugsvarer og giver overblik over den totale projektøkonomi – inklusiv produktion.

Niveau 2
Har virksomheden behov for mere avanceret produktionsstyring, kan sagsmodulet igen anvendes. Sagsmodulet varetager behovet for styring af projekter, og når virksomheden samtidig skal lave en produktion, kan enten en montageordre eller en produktionsordre vælges – alt afhængig af behovet til produktionsstyring. Montage-/produktionsordrer kan oprettes automatisk via behovsberegning eller manuelt. Hvis du manuelt sammenbinder sagerne og montage-/produktionsordrerne, får virksomheden en effektiv projektefterkalkulation.

Niveau 3
Er virksomhedens projekter komplekse og med mange afledte produktionsbehov, benyttes tillægsløsningen EV Projektproduktion. Løsningen dækker de behov, som projektlederne har for tidstro overblik af projektets fremdrift og totaløkonomi. Løsningen understøtter også løbende frigivelse af projektets komponenter til køb og produktion. Derved kan standardkomponenter bestilles tidligt og specialdesignede enkeltstyks komponenter frigives i takt med, at udviklingsafdelingen færdiggør designet.

Procesproduktion

Produktionen af fx fødevarer eller kemikalier udføres ofte som procesproduktion. En form for produktion hvor der groft sagt kommer råvarer ind i den ene ende af maskinen og et færdigt produkt ud af den anden ende - ofte med minimal indvirkning af operatører. Nogle procesproducerende virksomheder har store komplekse produktionsanlæg, og andre har mere simple processer som fx blandingsanlæg. Afhængig af virksomhedens behov og ambitionsniveau kan procesproduktionen understøttes på flere metoder.

Ambitionsniveau:

Niveau 1
Skal der i produktionen blandes en recept i en tank og herunder sikre måleforhold og forbrugsregistrering, kan der som oftest anvendes en montageordre. Montageordren dækker de basale behov for styring af produktion og sporing og understøtter samtidig, at produktionen enten kan laves direkte til ordre eller til lager.

Niveau 2
Når procesproduktionen kræver nøje styring af fx recepter, og hvor udskiftning af råvarer kræver versionsstyring, anvendes en produktionsordre. Typisk for procesproduktion er, at forholdet af råvarer altid er konstant i forhold til den producerede mængde, og derfor trækker Business Central oftest komponenterne automatisk. Nogle gange fra siloer og andre gange fra lager og altid med fuld sporbarhed.

Niveau 3
En kompleks procesproducerende virksomhed har ofte avancerede procesanlæg til at fremstille sine produkter. Sådanne anlæg er næsten altid udstyret med sensorer, som kan bruges til både traditionel datafangst som fx råvareforbrug, fremstillingstemperatur og forudsigende vedligeholdelse i forhold til produktionsapparatets sundhedstilstand. Således er MES (Manufacturing Execution System) og IoT (Internet of Things) ofte nøgleord, når der tales om avanceret procesproduktion.

EV Logistik & Produktion - din vej til en profitabel forretning

Elbek & Vejrup har specialiseret sig i løsninger til virksomheder, hvor intern logistik- og produktionsstyring går hånd i hånd. Vi har spidskompetencer inden for projekt, produktion, indkøb, lager og logistik. Vi har ét mål: At skabe succes for din forretning gennem IT-processer, der giver overblik og mulighed for hurtigt at kunne foretage ændringer i jeres produktionsprocesser. Det sikrer ikke kun økonomien i den enkelte leverance, men giver dig selve fundamentet for at skabe en profitabel forretning – nu og i fremtiden.

Vores konsulenter kender og forstår din forretning. Vi har mange års erfaring fra begge sider af bordet og tænker forretning før teknologi. Vi sikrer, at alle ressourcer bliver brugt mest optimalt, såvel de menneskelige som de data I skaber i jeres daglige forretning. Vores ERP-løsning målrettet logistik- og produktionsvirksomheder er fremtidssikret, da den bygger på Dynamics 365 Business Central.

Dine fordele med en standardløsning til logistik- produktionsvirksomheder

Effektiv produktion

Mange virksomheder er udfordret med stigende lageromkostninger, uigennemskueligt forbrug og ikke valide styklister. Med vores løsning kan du få styr på de områder af produktionen, så det ikke løber løbsk og saboterer virksomhedens effektivitet.

Understøtter alle typer

Uanset typen af din produktionsvirksomhed vil vores løsning understøtte dine behov og dit ambitionsniveau.

Stærkere konkurrencekraft

Med fokus på en effektiv og gennemskuelig produktion øges evnen til at være konkurrencedygtige. Vores løsning giver dig værktøjerne til hurtigt at kunne ændre på forretningsprocesser og derved efterleve et stigende krav til produktionen og leveringsevnen.

Tillægsløsninger

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i standard Dynamics 365 Business Central og de naturlige avancerede moduler til bl.a. produktionsstyring og lagerstyring. Som supplement hertil har vi en række nøje udvalgte og markedsledende tillægsløsninger, som vi kan bringe i spil, når standardfunktionaliteten ikke slår til.

Nedenfor er en liste over de tredjepartsprodukter, som vi kan tilbyde:

Her finder du en liste over produktblade til EV Logistik & Produktions egenudviklede tillægsløsninger:

 • EV Projektproduktion
  Løsning målrettet projektorienteret produktion.

 • EV Lageroptimering
  Løsning til forecasting og trimning af vareparametre.

 • EV Kvalitet & Reklamation
  Løsning til at sikre indgangskontrol og reklamationsstyring.

 • EV Integration
  Løsning til udvidet integrationsmotor.

 • EV Procesklassificering
  Løsning til at dokumentere forretningsprocesser.

 • EV Formularpakke
  Løsning til avanceret sprogstyring og ensartet layout på formularer.

 • EV Udvidet Opgavekø
  Løsning til avanceret planlægning og udførelse af batch jobs.

 • EV Mail & Print
  Løsning til udvidet håndtering af email og printerjobs.

 • EV Applikationslog
  Løsning til at skabe overblik over hvilke standardfunktioner og hvilke tilpasninger dine brugere anvender i Business Central.
Hent produktblade

Leasing af ERP-projekter skærmer virksomhedens likviditet

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som egentlig blot ville betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter årene frem, men også likviditeten undervejs i projektets gennemførelse. Dette er uanset, om det er traditionel bankfinansiering, kontant køb eller leasing.

Læs mere

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Søren Ø. Knudsen

Direktør

+ 45 25 42 86 15