Miljø Header

Opfyld effektivt alle krav i din miljø- og affaldsvirksomhed

En standard ERP-løsning til effektiv miljøhåndtering giver dig:

 • Digitalt overblik over alle stamdata
 • Stram styring af alle arbejdsgange
 • Automatiseret rapportering til Miljøstyrelsen

Branchens udfordringer

Landets genbrugsstationer går en fremtid i møde med væsentlige udfordringer. Staten, kommunerne og borgerne efterspørger forenkling, effektivisering og ikke mindst gennemsigtighed på genbrugspladserne. Samtidig skal kontrollen af og med affaldsstrømmene ske uden at give køb på miljøet.

Du kender måske til udfordringer som:

 • Stigende krav om kontrol og dokumentation
 • Ændrede procedurer for miljøhåndtering på genbrugspladser
 • Automatiseret rapportering til Miljøstyrelsen
 • Manglende overblik, når systemerne ikke taler sammen

Sæt strøm til dit affald

EV Libra optimerer og digitaliserer alle processerne i din miljø- og affaldsvirksomhed. Lige fra anmeldelse til fakturering.

Sæt strøm til dit affald

ERP-løsning til miljø- og affaldsvirksomheder

Standard ERP-løsningen til miljø- og affald understøtter alle nødvendige forretningsprocesser indenfor effektiv miljøhåndtering. Løsningen er baseret på Microsoft-teknologi og opdateres løbende.

ERP-løsningen sikrer, at du er ajour med genbrugspladsens miljøhåndtering på en effektiv måde. Løsningen lever også op til Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse fra 2010 om dokumentation og automatiseret rapportering til Miljøstyrelsen vedrørende mængder, P-numre og fraktioner. Sidst men ikke mindst, er du med løsningen klædt på til at håndtere:

 • Indvejning
 • Almindeligt gods
 • Farligt affald
 • Afregning
 • Rapportering og ledelsesinformation
 • Indrapportering til Miljøstyrelsen

ERP-løsningen lever fuldt op til kravene om integration til eksterne systemer og har adgang til meget fleksible rapportværktøjer. Standard ERP-løsningen til miljø- og affald  kan også anvendes af f.eks. forbrændingsanlæg og transportvirksomheder, der har behov for automatiseret indvejning, afregning og rapportering. Det er ligeledes muligt at integrere med standard ERP-løsningerne til forsyningsvirksomheder og transportvirksomheder.

Fordele med ERP-løsningen

Automatiserede processer
Forenkling, effektivisering og gennemsigtighed er nøgleord for, hvad både stat, kommuner og borgere ønsker på miljøområdet. Standard ERP-løsningen automatiserer og optimerer alle centrale processer. Funktionalitet til at håndtere de forskellige områder sikrer effektiv miljøbehandling.

Nem dokumentation
Alt lige fra mængder til P-numre skal ifølge Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse indrapporteres. I ERP-løsningen sker det effektivt og automatisk løbende. Med indrapportering direkte fra brovægt og lastvogn sparer du både tid og ressourcer og overholder lovgivningen.

Fuld integration
Lige fra indsamlingen af affald i lastvogne til lagerstyring er det vigtigt, at systemerne er integreret med hinanden. Du kan udtrække data på kunder, leverandører og service, uanset hvor du er, ligesom økonomi og lagerstyring kan integreres med de øvrige systemer. Du får en effektiv og brugervenlig løsning.

Funktionalitet

Løsningen understøtter de gængse behov i miljø- og affaldsvirksomheder med følgende funktionalitet:

 • Automatisk ind- og udvejning via brovægte og platformsvægte
 • Integration til udstyr monteret i lastvogne, som indsamler f.eks. affald
 • Styring af vognkort, bomme og kameraudstyr
 • Fjernstyring af decentrale pladser
 • Integration til mobilt udstyr
 • Leverandør/kunde afhængige pris- og rabataftaler
 • Lager-/lokationsstyring
 • EAK-rapportering til Miljøstyrelsen med - en løsning til hurtig og nem indrapportering
 • Mulighed for udtræk af statistikker på kunder, leverandører, varer mv.
 • Kunde-webportal med adgang til information og egne vejedata
 • Integration til økonomisystem, inkl. debitor, kreditor og lagerstyring
Miljø Section

Branchemoduler

Vi har specifikke løsninger til håndtering af genbrugspladser, renovation, farligt affald samt biobrændsel:

Kundecase: Norrecco

Hør CIO hos Norrecco, Peter Bøttcher, fortælle hvordan deres løsning fra Elbek & Vejrup har skabt værdi gennem IT hos Norrecco.

Kundecase: Norrecco

Leasing af dit ERP-projekt

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som ønsker at betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter flere år frem. Likviditeten kommer også under pres undervejs i projektets gennemførelse. Derfor kan leasing være et godt alternativ.

Læs mere om leasingmulighederne

Branchespecialister

Elbek & Vejrup har spidskompetencer inden for forretningsoptimering og digitalisering af miljø- og affaldsvirksomheder.

Vi har ét mål: At skabe succes for din forretning gennem IT-processer. Vores konsulenter kender og forstår din forretning. Vi har mange års erfaring fra begge sider af bordet og tænker forretning før teknologi. Vi sikrer, at alle ressourcer bliver brugt mest optimalt, såvel de menneskelige som de data I skaber i jeres daglige forretning.

Se referencer

Bomaerke

Kundeudtalelse

Elbek & Vejrup har en solid forståelse for miljøbranchen, og de har i høj grad været med til at udvikle vores forretningsprocesser, som er blevet optimeret og effektiviseret. De har været gode til at udfordre os på processer, ligesom de har været med til at udvikle organisationen, så medarbejderne har fået et bedre perspektiv på virksomheden – nu er sammenhænge mellem opgaver og formål blevet mere tydelige. Gennem hele projektforløbet med implementering af helt ny løsning har der været en god proces- og opgavestyring, som har betydet, at vi har fået leveret opgaverne til aftalt tid og bevaret overblikket. Vi oplever Elbek & Vejrup som fleksibel, når der er behov for det, og deres ydelser skaber værdi for os. Elbek & Vejrup er derfor en vigtig strategisk sparringspartner for os som med deres dybe branchekendskab og dygtige fagkonsulenter er betydningsfulde for vores forretning.

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Hans Martin Lee Madsen

Teamleder

+ 45 87 41 16 62