Effektivt service management system

Øg din indtjening med et Service Management system, som håndterer hele flowet i en velfungerende serviceforretning.

Får I indfriet det fulde potentiale i jeres servicevirksomhed?

75% af de servicevirksomheder vi taler med oplever, at det er vanskeligt at lave opfølgning på indtjening i deres nuværende IT-løsning. Tjener I penge i jeres serviceforretning?

80% af de servicevirksomheder vi er i dialog med oplever, at de bruger ekstra ressourcer på forretningsgange mellem økonomi og teknikere, fordi der ikke er optimal integration mellem økonomisystem og den mobile serviceløsning. Hvor meget unødvendig tid bruger jeres administration pr. faktureret opgave?

100% af de virksomheder vi møder efterspørger indsigt i deres serviceforretning, når det gælder om at implementere ERP-systemer. Får I den sparring og rådgivning I har brug for, så I kan indfri det fulde potentiale I jeres serviceforretning?

Vi leverer ERP-løsninger og kompetent rådgivning til servicevirksomheder omkring udvikling og optimering af deres forretning på tværs af brancher med mange montører, installatører, håndværkere, servicefolk og andre kørende medarbejdere.

Forretningsmæssige fordele

Overblik og optimering af lovpligtige eftersyn er vigtigt for jer, der ønsker en effektiv servicevirksomhed og tilfredse kunder. Det er vigtigt, at der holdes styr på, hvilke ressourcer der er nødvendige til den enkelte opgave, så man er forberedt inden eftersynet påbegyndes. Det effektiviserer jeres kørsel til det enkelte serviceeftersyn, og sparer jer derved både tid og penge.

Derudover kan statistikker fra tidligere eftersyn hjælpe med at klargøre, hvad der skal medbringes til det pågældende serviceeftersyn og dermed optimere og skabe værdi i jeres arbejde.

Opnå følgende forretningsmæssige fordele med en ERP-løsning udviklet til Servicevirksomheder:

  • Omsætning pr. servicetekniker
  • Omkostninger og allokering af ressourcer
  • Kontrakter og serviceaftaler
  • Lager i servicebiler
  • Kundedata samt callcenter til håndtering af opkald og forespørgsler
  • Mobilløsning til servicebilen
  • Integration mobile enheder

Effektive serviceeftersyn med et service management system

Vores standard Dynamics NAV-løsning til servicevirksomheder sikrer, at der er styr på alle jeres serviceaftaler. Løsningen hjælper med planlægning af service og lovpligtige eftersyn og holder styr på jeres omkostninger med indberetning af reservedele og tidsforbrug. Historiske indberetninger kan endvidere give jer overblik over hvilke ressourcer, der skal bruges til de fremtidige opgaver. Vores ERP-løsning er nem og brugervenlig for teknikeren, som blot indtaster brugte reservedele og antal timer på den mobile enhed.

ERP-løsningen til servicevirksomheder er baseret på Microsoft Dynamics NAV, hvilket betyder at den samlede løsning hurtigt og effektivt kan implementeres i jeres servicevirksomhed.

Microsoft Dynamics NAV-løsningen hjælper jer med at organisere jeres teknikere, holde styr på deres position og få overblik over reservedele, udstyr samt kundernes serviceaftaler. I opnår lavere omkostninger og højere produktivitet blandt jeres teknikere samtidig med, at I giver kunden den bedste oplevelse og den mest effektive service. I vil også få mulighed for at finde frem til spidsbelastningsperioder, så I kan stå klar med ekstra teknikere, reservedele etc. i det øjeblik, opgaverne begynder at rulle ind.

Er du klar til en snak?

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Ole H. Andersen

Markedschef

+45 52 14 19 24