Optimér og digitalisér forretningsprocesserne

Produktionsvirksomhed

En standard ERP-løsning til produktionsvirksomheder giver:

 • Effektive processer i alle produktionsled
 • Optimeret produktions- og lagerstyring
 • Styrket konkurrencekraft

Branchens udfordringer

Standardløsninger til din branche

Øget global handel, stigende pres på produktionsomkostninger, krav om hurtige leveringstider, kvalitet til den rigtige pris og effektiv projektstyring er nogle af de konkurrencevilkår, som branchen oplever.

Der er en række udfordringer, som vi gang på gang ser hos vores kunder, og som kan afhjælpes ved procesændringer og ny teknologi:

 • Mulighed for at stoppe fejlproduktion i tide
 • Nye produkter i en lind strøm
 • At have de rette varer på hylderne
 • Optimal kapacitetsudnyttelse
Sanovo Techology Group Grey
Danaeg Grey
Bki Foods Pos
Dki Group
Bramidan

Whitepaper

Sådan optimerer du din forretning

Få indblik i, hvordan en løsning målrettet produktionsbranchen kan skabe værdi for din virksomhed.

Dette whitepaper er til dig, som søger optimeringsmuligheder i din produktionsvirksomhed, og som ønsker at finde en samarbejdspartner, der kender din branche og dine udfordringer dybdegående.

Wp Produktion Section

ERP-løsning til produktionsvirksomheder

En standard ERP-løsning til produktionsvirksomheder fra Elbek & Vejrup understøtter alle typer af produktion - fra helt enkel til omfattende og kompleks. Løsningen omsætter viden og mange års erfaring med produktionsvirksomheder til processer og teknologi.

Selv små procesændringer og ny teknologi påvirker din position i et konkurrencepræget marked. Jo skarpere du er på processerne hele vejen igennem produktionen, jo bedre kan du navigere og handle i et omskifteligt marked.

Alt dette sikrer dig blandt andet:

 • Hurtig og intuitiv oplæring af nye lager- og produktionsmedarbejdere
 • At det bliver lettere for produktionsplanlæggeren at lave nye planer
 • Mulighed for hurtigere frigivelse af nye produkter med effektiv datahåndtering
 • At du har de rette varer på lager
 • At du opfylder dine kvalitetsmål og ser advarsler, når grænseværdier overskrides

Fordele med ERP-løsningen

Effektivt produktionsapparat
Få styr på lageromkostninger, kapacitet og forbrug. Du bliver effektiv igennem hele produktionsapparatet og har indsigt til at gribe ind, når der er behov for justeringer.

Understøtter din produktion
Løsningen bygger på kendskab til de forskellige produktionstyper og forskellige niveauer af kompleksitet. Derfor understøtter løsningen også dine specifikke behov og dit ambitionsniveau.

Stærkere konkurrencekraft
Du får værktøjer til hurtigt at kunne ændre på forretningsprocesser og derved efterleve et stigende krav til produktionen og leveringsevnen. Det gør dig konkurrencedygtig.

Typer af produktionsvirksomheder

Hos Elbek & Vejrup har vi erfaring med at optimere forretningsprocesser hos mange typer af produktionsvirksomheder. Dine krav og din virksomheds særlige karakteristika er afsættet, når vi analyserer din forretning med henblik på forbedringer i både processer og løsninger.

Hvilken type er du, og hvad er dit ambitionsniveau?

Vi har skitseret de forskellige ambitionsniveauer i en struktureret gennemgang af de forskellige typer af produktionsvirksomheder:

 • Projektproduktion
  – omfattende projekter med høj kompleksitet
 • Komponentproduktion
  - fremstilling af kendte varer i serier
 • Enkeltstyksproduktion
  – én ad gangen på kundens bestilling
 • Procesproduktion
  – bearbejdning af råvarer til færdige produkter

Projektorienteret produktion

Nogle produktionsvirksomheder sælger projekter, som fx består af maskinanlæg, hvor anlægget kan bestå af en kombination af komponentproduktion og enkeltstyksproduktion. Disse virksomheder har behov for effektive projektstyrings- og produktionsstyringsværktøjer.

Hvilket ambitionsniveau har din projektorienteret produktion?

Projektproduktion – ambitionsniveau 1
Produktionsvirksomheder kan i forbindelse med et projekt have behov for småproduktion. Her anvendes sagsmodulet som oftest til både projektstyring og produktionsstyring. Sagen bruges som opsamling af produktionstid og forbrugsvarer og giver overblik over den totale projektøkonomi – inklusiv produktion.

Projektproduktion – ambitionsniveau 2
Har virksomheden behov for mere avanceret produktionsstyring, kan sagsmodulet igen anvendes. Sagsmodulet varetager behovet for styring af projekter, og når virksomheden samtidig skal lave en produktion, kan enten en montageordre eller en produktionsordre vælges – alt afhængig af behovet til produktionsstyring. Montage-/produktionsordrer kan oprettes automatisk via behovsberegning eller manuelt. Hvis du manuelt sammenbinder sagerne og montage-/produktionsordrerne, får virksomheden en effektiv projektefterkalkulation.

Projektproduktion – ambitionsniveau 3
Er virksomhedens projekter komplekse vil der være mange afledte produktionsbehov. Hertil vil der være behov for at udbygge standardfunktionalitet med en tillægsløsning. Løsningen dækker de behov, som projektlederne har for tidstro overblik af projektets fremdrift og totaløkonomi. Løsningen understøtter også løbende frigivelse af projektets komponenter til køb og produktion. Derved kan standardkomponenter bestilles tidligt og specialdesignede enkeltstyks komponenter frigives i takt med, at udviklingsafdelingen færdiggør designet.

Komponentproduktion

Komponentproduktion er fremstilling af kendte varer i serier. Det kan være egne produkter, private labels eller produkter, hvor virksomheden er underleverandør til andre.

Hvilket ambitionsniveau har din komponentproduktion?

Komponentproduktion - ambitionsniveau 1
I den mest enkle form for komponentproduktion udføres komponentproduktion baseret på Business Centrals montageordrer. Dette er en ordremetode, som er simpel at anvende og kræver ingen eller lidt oplæring. Metoden dækker mange mindre virksomheders daglige behov som fx ordreoverblik og komponenttræk og kræver samtidig minimal administration.

Komponentproduktion - ambitionsniveau 2
I den traditionelle komponentproduktion anvendes produktionsordrer og en mindre grad af kapacitetsstyring. Ofte er det operatørerne, som henter varerne på lageret og registrerer forbrug. Derved justeres lagerbeholdningen og behovsberegningen kan foreslå nye forsyninger. Det er ligeledes operatørerne, der løbende opdaterer operationernes status, så produktionsplanlæggeren konstant har et tidstro overblik over produktionens fremdrift.

Komponentproduktion - ambitionsniveau 3
Har virksomheden brug for nøje kapacitetsstyring, eller behov for stram styring af den interne logistik i forbindelse med produktionen, hører komponentproduktionens ambitionsniveau til i denne kategori. Her er udgangspunktet produktionsordrer og logistikmodulet til håndtering af den interne pluk og læg-på-lager i forhold til produktionen. Har virksomheden produktionsapparater med sensorer kan registreringer foretages direkte i løsningen og kombineres disse med operatørernes registreringer, får virksomheden et komplet overblik.

Enkeltstyksproduktion

Virksomheder der udfører enkeltstyksproduktion er typisk virksomheder, der kun producerer samme vare én gang – og i mange tilfælde fremstillet efter kundens tegning. Det kan være traditionelle smedevirksomheder eller underleverandørvirksomheder, der har unikt produktionsudstyr, som virksomhedens kunder ikke selv besidder.

Hvilket ambitionsniveau har din enkeltstyksproduktion?

Enkeltstyksproduktion - ambitionsniveau 1
Med registrering af vare- og tidsforbrug på montageordren kan virksomheden sikre en fakturering af de faktiske omkostninger til deres kunde.

Enkeltstyksproduktion - ambitionsniveau 2
Er der behov for nøje for- og efterkalkulationer og værdistyring af fremstillingen anvendes produktionsordrer. Produktionsordrer understøtter også behovet for løbende registrering af tidsforbrug og operationsstatus og giver derved produktionsplanlæggeren det fornødne overblik. I enkeltstyksproduktion er det ikke altid at det forventede og det realiserede vareforbrug stemmer overens. Det er derfor vigtigt, at begge dele kan registreres på produktionsordren som dokumentation for forbruget.

Enkeltstyksproduktion - ambitionsniveau 3
Når man udfører enkeltstyksproduktion og samtidig har behov for styklister til forkalkulation og grundlag for behovsberegning, skal dette kunne oprettes nemt. Styklisterne skal derfor kunne importeres direkte fra CAD/PDM-systemet til Business Central.

Procesproduktion

Produktion af fx fødevarer eller kemikalier udføres ofte som procesproduktion, hvor råvarer kommer ind i den ene ende af maskinen og et færdigt produkt ud af den anden. Nogle procesproducerende virksomheder har store komplekse produktionsanlæg, og andre har mere simple processer som fx blandingsanlæg.

Hvilket ambitionsniveau har din procesproduktion?

Procesproduktion – ambitionsniveau 1
Skal der i produktionen blandes en recept i en tank og herunder sikre måleforhold og forbrugsregistrering, kan der som oftest anvendes en montageordre. Montageordren dækker de basale behov for styring af produktion og sporing og understøtter samtidig, at produktionen enten kan laves direkte til ordre eller til lager.

Procesproduktion – ambitionsniveau 2
Når procesproduktionen kræver nøje styring af fx recepter, og hvor udskiftning af råvarer kræver versionsstyring, anvendes en produktionsordre. Typisk for procesproduktion er, at forholdet af råvarer altid er konstant i forhold til den producerede mængde, og derfor trækker Business Central oftest komponenterne automatisk. Nogle gange fra siloer og andre gange fra lager og altid med fuld sporbarhed.

Procesproduktion – ambitionsniveau 3
En kompleks procesproducerende virksomhed har ofte avancerede procesanlæg til at fremstille sine produkter. Sådanne anlæg er næsten altid udstyret med sensorer, som kan bruges til både traditionel datafangst som fx råvareforbrug, fremstillingstemperatur og forudsigende vedligeholdelse i forhold til produktionsapparatets sundhedstilstand. Således er MES (Manufacturing Execution System) og IoT (Internet of Things) ofte nøgleord, når der tales om avanceret procesproduktion.

Tillægsløsninger og produktblade

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i standard Dynamics 365 Business Central og de naturlige avancerede moduler til bl.a. produktionsstyring og lagerstyring. Som supplement hertil har vi en række nøje udvalgte og markedsledende tillægsløsninger, som vi kan bringe i spil, når standardfunktionaliteten ikke slår til.

EV Produktion

Vi ved, at ikke alle produktionsvirksomheder er ens. Der er både forskelle hvad angår type af produktion og kompleksiteten i virksomhederne. Vores erfaring viser os dog, at der er en række områder og processer, der er gældende hos de fleste produktionsvirksomheder. Derfor har vi udviklet EV Produktion, som er en tillægsløsning til Business Central - målrettet produktionsvirksomheder.

Løsningen implementeres som en app i Business Central, og dækker behovene for blandt andet kvalitetsstyring, produktionsstyring, bedre planlægning af produktionen og forsyninger samt understøtter de forretningskritiske processer i din virksomhed. Er der behov for udvidet funktionalitet til fx stregkodescanning på lageret eller shop floor registreringer i produktionen, så kobler vi udvalgte tredjeparts apps på din løsning.

Grøn: Graden af funktionalitet dækket via EV Produktion. Mørkeblå: Graden af funktionalitet dækket fra 3. parts apps. Blå: Graden af standard Business Central funktionalitet

Professionel lønadministration direkte i Business Central

Søger du et effektivt lønsystem, som samler alle løndata ét sted, sikrer fuld dokumentation og kontrol over hele lønbehandlingen? Så er 365Løn måske noget for dig? Med 365Løn kan du integrere til blandt andet e-Boks, Nets, eIndkomst og bankcentraler, ligesom du har fuldautomatisk styring af ferie, fridage og fritvalg. Vores dygtige lønkonsulenter sidder naturligvis klar til at yde dig support, hvis du får behov for det.

365Løn Section (1)

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Dan Halger Nielsen

Markedschef

+45 25 18 85 86

DHN