EV Appia Support

Har du behov for support til din EV Appia-løsning, så har du her mulighed for enten at kontakte Elbek & Vejrup eller et af vores administrationskontorer.

Inden du kontakter support

God support er afhængig af både kunde og leverandør. Inden du henvender dig for at modtage support, skal du selv have udført følgende to punkter:

 1. Du skal selv have forsøgt at løse problemet
 2. Du skal forberede det konkrete spørgsmål, som supporten skal svare på

Herunder kan du se, hvornår du skal kontakte et administrationskontor eller Elbek & Vejrup

 

 

Hvad er ikke support

Ved behov for assistance, der ikke er support, kan dette tilkøbes efter særskilt aftale. Eksempler på assistance der ikke er support:

 • Gennemgang af proces fra A – Z eks. årsafregning
 • Kontrol af data: Opkrævning/årsafregning/rykkerskrivelse/målerdata
 • Kørsler der retter data
 • Afstemning og gennemgang af data
 • Uddannelse i hele eller dele af EV Appia.

Du skal kontakte administrationskontoret når...

EV Appia kunder skal kontakte vores administrationskontorer ved konkrete spørgsmål som eksempelvis:

 • Anvendelse af EV Appia herunder:
  • Årsafslutning
  • Opkrævning
  • Målerstyring
 • Regler og love vedrørende drift
 • Regnskab og bogføring

Administrationskontoret svarer på konkrete spørgsmål. Fx: ”Jeg er i gang med at lave en årsafregning. Skal jeg så sætte et flueben her?”.

Vurderes det at et spørgsmål er fakturerbart, skal dette forventningsafstemmes med kunden, inden spørgsmålet besvares.

Kontakt Elbek & Vejrup når...

EV Appia kunder skal kontakte Elbek & Vejrup ved spørgsmål som eksempelvis:

 • Fejl i EV Appia
 • Brugeropsætning
 • IT-drift
 • Ønsker til ny/forbedring af funktionalitet

Såfremt Elbek & Vejrup skal bruge tid på at afklare fejl, der ikke skyldes Elbek & Vejrup, faktureres kunden den forbrugte tid. Vurderes et spørgsmål at være fakturerbart, skal dette forventningsafstemmes med kunden, inden spørgsmålet besvares.