payment-management-header-min (1).jpg

Udfør bankbetalinger 
med Dynamics 365 Business Central

Send dine betalinger direkte til banken og få statussvar retur, der indeholder kvittering for modtagelse af betaling - klar til bogføring. Løsningen optimerer dine bankudbetalinger.

Payment Management samler virksomhedens betalingsformidling

Med Continia Payment Management kan du samle virksomhedens betalingsformidling og skal kun overføre betalingsfiler og kontopostfiler til og fra dit bankbetalingsprogram. Nemt, overskueligt og sikkert. 

Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange, inden de er bogført, betalt og afstemt. Det tager tid og betyder stor risiko for fejl. Med Payment Management-løsningen kan du udføre bankbetalinger direkte fra Dynamics 365 Business Central sparer dig for en masse dobbeltarbejde. 

Fordele ved Payment management

 • Minimer risikoen for fejl
 • Bogført, betalt og afstemt med det samme direkte i Dynamics 365 Business Central
 • Ét samlet ERP-system til bogholderi og betaling

Grundmodul og ekstra tillægsmoduler

Hos os har du mulighed for at skalere din IT-løsning, så den passer til netop din virksomhed. Derfor kan du foruden selve grundmodulet Payment Management tilkøbe to ekstra tillægsmoduler - Bankkontoafstemning og NemKonto. 
Læs mere om de forskellige moduler herunder.

Fordele Payment Management grundmodul

Grundmodulet i Payment Management består af en række funktionaliteter, som optimerer dine forretningsmæssige bankudbetalinger såsom:

 • Integration til alle danske pengeinstitutters betalingssystemer
 • Tilknytning af kreditorbetalingsoplysninger
 • Automatisk generering af udbetalingsforslag
 • Grundig validering og fejllog sikrer mod fejl
 • Manuel advisering
 • Samlebetaling og udbetalingsprioritering
 • Prokura
 • Automatisk indlæsning og udligning af indbetalinger
 • Automatisk kontoafstemning
 • Enkel opsætning
 • Automatisk udligning af poster med Unique Payment Reference
 • Statistik

Bankkontoafstemning

Bankkontoafstemningsmodulet er til dig, der har et stigende antal bankposteringer. Du sikrer dig, at alle dine bankkontoafstemninger forløber automatisk.

Fordele ved tillægsmodulet bankoafstemning

 • Automatiske bankkontoafstemninger på en nem og hurtig måde
 • Væsentlige tids- og kostbesparelser
 • Mere tid til din kerneforretning.

NemKonto

Tillægsmodulet NemKonto er til dig, som vil slippe for at indhente og opdatere kontonumre på dem, du skal lave udbetalinger til. Modulet passer derfor til dig, som arbejder med mange udbetalinger.

Fordele ved tillægsmodulet NemKonto

 • Automatisk indhentning og opdatering af kontonumre via systemet NemKonto
 • Væsentlige tids- og kostbesparelser
 • Mere tid til din kerneforretning.