Dit workforce management system

EV SmartKlik

Optimér virksomhedens forretningsgange med et online system til tids- og fraværsregistrering, ferieplanlægning, opgavestyring og vidensdeling.

  • Tilgå løsningen uanset tid, sted og device.
  • 100% webbaseret løsning der kan integreres med dit ERP-system
  • Vedligehold stamdata som brugere, ressourcer, sager og aktiviteter ét sted.

EV SmartKlik

Optimér virksomhedens arbejdsgange med et system til timeregistrering, ferieplanlægning, opgavestyring og vidensdeling

EV SmartKlik er én komplet og 100% webbaseret løsning til tidsregistrering, ferie & fravær, opgavestyring og vidensdeling. EV SmartKlik kan integreres med Dynamics 365 Business Central samt øvrige kendte ERP-systemer som fx KMD Opus, EG ØS2000, NaviStat, Fujitsu Prisme mv. Integration til virksomhedens ERP-system betyder, at du kun skal vedligeholde stamdata som brugere, ressourcer, sager og aktiviteter ét sted. EV SmartKlik kan tilgås via mobile enheder, så det er nemt eksempelvis at timeregistrere uafhængigt af tid og sted.

EV SmartKlik er udviklet i samarbejde med virksomheder og institutioner og er bygget på best practice med mere end 10.000 brugere. Løsningen understøtter virksomhedens forretningsprocesser og arbejdsgange samt sikrer jer øget værdi og tidsbesparelser. Læs mere om de forskellige moduler, som kan tilkobles EV SmartKlik.

Hver branche har forskellige behov
EV SmartKlik understøtter de processer og behov, som findes i forskellige brancher - for alle er ikke ens. Løsningen til bl.a. timeregistrering, ferie og opgaveplanlægning kan bruges som selvstændigt system, eller supplere vores standardløsninger til udvalgte brancher.

Sådan virker EV SmartKlik

Sådan virker EV SmartKlik

Få et hurtigt udsnit af hvad EV SmartKlik kan hjælpe din virksomhed med i denne video.

EV SmartKlik Tidsregistrering

Med SmartKlik Tidsregistrering har det aldrig været nemmere for medarbejderne at registrere tid. Løsningen kan tilgås på alle devices, og tidsregistreringen foregår med få klik. EV SmartKlik Tidsregistrering understøtter registrering af både fast ugestruktur og varierede opgavelister på en let og overskuelige måde. Medarbejderne har nemlig kun mulighed for at registrere timer på sager, der er relevante for dem, hvorefter registreringen sendes til godkendelse og kan herefter bogføres.

Nominering Bedste Arbejdsplads

EV SmartKlik Ferie & Fravær

Ferie & Fraværsmodulet i EV Smartklik gør det let at fastholde overblikket over medarbejderes feriesaldi og fraværende i afdelinger. Løsningen gør det muligt for medarbejderne at holde styr på, hvor meget ferie de har til rådighed, mens planlægningen af ferie og registrering af fravær kan ske fra computeren med få klik. Lederen er sikret et overskueligt overblik over, hvornår en medarbejder ønsker ferie samt en oversigt over fravær i den pågældende afdeling.

Smartklik Rasmus

EV SmartKlik Opgavestyring

Opgavestyringsmodulet i EV SmartKlik sikrer overblik og gennemsigtighed i udførelsen af opgaver. EV SmartKlik Opgavestyring er et planlægningsmodul, der sikrer koordinering og prioritering af opgaver mellem medarbejdere i et team. I en digital kalender placeres opgaver til udførelse på medarbejderne på en/flere dag(e), mens en elektronisk opgavetavle anvendes til at følge opgavens status. Det er ligeledes muligt at få kørselsvejledning til opgaven.

EV SmartKlik Kort

Har du en medarbejder, der benytter en af firmaets biler? Og måske skiftende arbejdssteder hvor startpunktet er hjemmeadressen? Så er SmartKlik Kort modulet måske noget for dig.

Med modulet får du en løsning, der muliggør tracking af medarbejderens kørsel i firmaets biler. Dermed er du sikret det helt korrekte dokumentationsgrundlag i forhold til SKAT.

EV SmartKlik Dialog

EV SmartKlik Dialog er et simpelt værktøj, der sikrer, at medarbejderne får den information, de har brug for. Herudover giver løsningen mulighed for, at medarbejderne hurtigt kan kommunikere med hinanden via grupper i dialogportalen. Medarbejderen er således tilknyttet de grupper, der har relevans for den enkelte. Derved kan medarbejderne hurtigt kommunikere og vidensdele med hinanden uden at det skal ske fra en central placering.

Download produktblade

Vil du videre mere om:

  • SmartKlik Tidsregistrering
  • SmartKlik Ferie & Fravær
  • SmartKlik Opgavestyring
  • SmartKlik Dialog
  • SmartKlik Kort

Så kan du finde mere information i vores produktblade.

Smartklik Produktblade