Strategi & Værdier

Sådan agerer vi i forhold til hinanden og i forhold til kunder

Strategi
Vi skal være den foretrukne og anerkendte samarbejdspartner i udvalgte brancher, når det gælder gennemtænkte, funktionelle og brugervenlige ERP-løsninger. Det mål vil vi nå gennem konstant udvikling af vores teknologiske kompetencer - og gennem en stadig skærpelse af vores indsigt og indlevelse i hver enkelt kundes forretningsmæssige virkelighed.
Vores medarbejderes engagement, viden og dygtighed udgør de værdifulde ressourcer, der skal sikre os selv og vores kunder fortsat vækst - også i fremtiden.

Værdier
Vores værdigrundlag skal forstås som de centrale menneskelige og forretningsmæssige grundholdninger, der er fælles for os alle i Elbek & Vejrup. Vi har formuleret 5 kerneværdier, som er centrale for den måde, vi handler på - i forhold til hinanden og i forhold til vores kunder. Værdisættet er døbt AKSEL: Arbejdsglæde, Kvalitet, Samarbejde, Engagement og Loyalitet. Værdibegrebet AKSEL er rettesnor for vores handlinger og adfærd. Jo bedre vi er til at agere ud fra værdierne, desto flere tilfredse kunder og kolleger får vi.

Arbejdsglæde
Det er vigtigt for os, at alle i virksomheden oplever glæde og udfordringer ved at gå på arbejde hver dag. Arbejdsglæden er den drivkraft, der skal sikre, at vi hver gang skaber de bedste løsninger.

Kvalitet
Kompromisløse kvalitetskrav er en central del af vores forretningsmæssige identitet og gennemtrænger alle processer og aktiviteter i vores virksomhed. Kvalitet skabes gennem omhu og punktlighed samt lysten til stadig at gøre tingene bedre.

Samarbejde
Ved at lytte til vores kunder og kolleger - og forstå de udfordringer, de står over for, kan vi etablere et værdifuldt samarbejde. Samarbejde udvikles gennem åben og ærlig kommunikation - med henblik på at nå fælles mål.

Engagement
Vi interesserer os aktivt for vores kolleger og kunder, og vi har et stærkt ønske om, at vores handlinger og produkter gør en markant, positiv forskel. Engagement er nysgerrighed, overskud og åbenhed - forudsætninger for at kunne løfte sig op over det almindelige.

Loyalitet
Langvarige, værdifulde relationer til kunder og medarbejdere er vigtigere for os end kortsigtede, hurtige gevinster. Loyalitet opbygges gennem en vedvarende, kompetent indsats, konsekvens og ærlighed.