produktionsstyring-header-min.jpg

Produktionsstyring i
Dynamics 365 Business Central

Opnå effektiv produktion med Microsoft Dynamics 365 Business Central. Hold produktions- og lageromkostninger nede og opnå samtidig større indblik og gennemsigtighed i produktionen.

For ordreproducerende virksomheder er det altafgørende at have så effektive produktionsprocesser som muligt. Dette kan sikres gennem virksomhedstilpasset produktionsstyring. På den måde kan man holde produktionsomkostningerne nede, undgå lange eller dalende leveringstider og sikre, at lageromkostningerne ikke ubevidst stiger unødvendigt. Samtidig bliver det muligt at opnå større indblik og gennemsigtighed i produktionen, hvilket giver større overblik.

Fordele ved produktionsstyring

Økonomisk overblik over produktionen

Med et system til produktionsstyring får virksomheden overblik over økonomien i produktionen. Med et produktionsstyringssystem er det muligt at få vist den forventede værdi, den aktuel værdi og den realiserede værdi på de enkelte handlinger i produktionen. Der er herved mulighed for at reagere, hvis fx. en produktion bliver dyrere end forventet – allerede imens produktionen stadig foregår.

Planlægning af hele produktionen

Alt fra en samlet liste over delelementer til komplet information om processen samt præcise tal for tid, omkostning mv. kan et produktionsstyringssystem planlægge. Du kan både planlægge ud fra omgående produktion eller ud i fremtiden og kan på den måde sikre en mere flydende produktion, der aldrig står stille. Systemet kan også selv stå for planlægningen for at spare menneskelige ressourcer.

Effektivisering af virksomheden

Et system til produktionsstyring effektiviserer hele virksomheden gennem automatiske produktionsprocesser og gennemsigtighed lige fra ordreafgivelse til produktion – fra lager til levering.

Hvad er produktionsstyring, og har jeg brug for det?

Produktionsstyring er begrebet, der dækker over de aktiviteter, der styrer processerne imellem bestilling til leverance. Det kan eksempelvis være processer, der omdanner råvarer til færdige produkter. Aktiviteterne finder sted i produktionsafdelingen, men selve styringen af dem kan med fordel varetages af et automatiseret system til produktionsstyring frem for menneskelige ressourcer.

Kan du genkende bare enkelte af følgende udsagn i din virksomhed, kunne det med al sandsynlighed være en stor fordel at investere i et system til produktionsstyring:

 • Vi har mange forskellige IT-systemer, vi skal skifte imellem og som ikke arbejder sammen
 • Vi har flaskehalse imellem de forskellige afdelingers processer
 • Vores teknologi følger ikke med tiden og/eller er ikke mulig at forny løbende
 • Mange af vores systemer overlapper hinanden og giver dobbeltarbejde
 • Vi laver for mange fejl i produktionsprocesserne
 • Nogle gange står produktionen stille, fordi den er afhængig af andre processer, der ikke er færdige
 • Vi har ikke mulighed for at udtrække relevante nøgletal til at lave rapporter og statistik på
 • Det er besværligt at ændre produktionen, hvis der kommer en hasteordre eller ændringer på en allerede bestilt ordre
 • Vi kan ikke yde kunderne den tilfredshed de ønsker, da det er begrænset hvor meget information vi kan give dem adgang til

Hvad får jeg ud af et system til at håndtere produktionsstyring?

Produktionsstyring handler i bund og grund om at udnytte din kapacitet på den mest optimale måde. Det kan f.eks. være at sikre at dine maskiner ikke holder unødigt stille, at produktionsprocesser ikke besværliggøres af irrelevante situationer eller helt umuliggøres af manglende delelementer. Alle de situationer, der gjort op i kroner og ører, kan koste din virksomhed mange penge, er noget en effektiv produktionsstyring kan tage højde for og undgå. Hvis du gerne vil have følgende fordele, er et produktionsstyringssystem noget for din virksomhed:

 • Kundetilfredshed hvor kunderne får informationer, de kan stole på om alt lige fra lagerstatus til leveringstid
 • Smidig produktion tilpasset skiftende krav i tilfælde af hasteordrer eller ændringer i sidste øjeblik
 • Opnå større indsigt og beslutningsstøtte gennem adskillige analyse- og rapporteringsværktøjer som KPI’er, efterspørgselsprognoser og rapporter over produktionsbelastninger

Hvilke processer kan et system til produktionsstyring understøtte?

Der er mange fordele ved at investere i et system, der kan styre produktionen, men det kan være svært præcis at se, hvordan det vil revolutionere arbejdet i netop din virksomhed. En mere smidig og effektiv produktion vil forenkle og skabe overblik, men herunder har vi samlet nogle af de processer, der kan varetages af et sådant system, for at give dig et bedre indblik over hvad det er, du får i et produktionsstyringssystem.

Komplette produktionsruter – hele vejen fra en vare bestilles og alle led samt maskiner, den skal igennem, for at komme frem til leverance. Systemet hjælper med at finde de bedste ruter som sikrer den smidige produktion

Styklister – både hvis du har råvarer du indkøber eller varer du selv fremstiller

Forkalkulation – ud fra produktionsordre, stykliste og produktionsrute holder systemet selv styr på omkostningerne til fremstillingen af hver vare. Dermed kan systemet også hjælpe med en egnet salgspris, også ved kundeforespørgsel. Ligeledes kan du altid bruge funktionen til at se hvad andre variationer koster, eksempelvis ved udvikling af nye varer, brug af andre råvarer mv.

Kvalitetssikring – med styr på alt fra lot-, batch- og serienumre til holdbarhed sikrer systemet at kvaliteten holdes. Systemet kan selv holde styr på de forskellige numre ligesom der kan indføres kvalitetskrav varerne skal overholde. Det er dokumentation, der blot skal indtastes, og derefter følger varen, så alle der er med i produktionen får den relevante information

Hvad er fordelene ved at vælge Dynamics 365 Business Central?

At vælge Microsoft Dynamics 365 Business Central (Tidligere Dynamics NAV) som din løsning til produktionsstyring har mange fordele, såsom:

 • Virksomhedstilpasset produktionsstyring
 • Intuitiv kapacitetsplanlægning
 • Automatisering af produktionsprocesser
 • Produktions- og lageromkostningerne holdes nede
 • Dalende leveringsevne undgås
 • Økonomien skrider ikke på den enkelte leverance
 • Forbrug på den enkelte produktionsordre kan overskues i realtime
 • Altid muligt at tilgå valide nøgletal for virksomheden
 • Et system målrettet effektiv produktionsstyring og logistik
 • En fremtidssikret IT-løsning der er fleksibel og skalérbar
 • Dybdegående rapporteringsmuligheder

Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAVgiver mulighed for at beregne, planlægge og styre hele produktionen fra vareankomst til færdig leverance.

At vælge Dynamics 365 Business Central til din komplette virksomhedsløsning rummer også endnu en fordel, nemlig at det er fuldt ud kompatibelt med virksomhedens øvrige IT-løsninger som fx Microsoft Office-pakken. Brugergrænsefladen er velkendt for de fleste, og vil derfor føles intuitivt og nemt at komme i gang med at bruge.

Systemet indeholder rollecentre, hvilket gør det muligt at hver bruger kun får det overblik over tal, som denne har brug for. Det gør det lettere at overskue og minimerer samtidig også de fejl, der ellers ville kunne opstå.

Specialister i produktionsstyring

Elbek & Vejrup er specialister i at levere komplette IT-løsninger til produktionsstyring baseret på Dynamics 365 Business Central. Vores løsninger sikrer dig det fulde overblik over alt fra økonomien på den enkelte leverance til den samlede produktion. Dette styrker alle virksomhedens produktionsprocesser og giver de bedste muligheder for en effektiv og smidig produktion. Kort sagt; alt du har brug for, for at kunne lede en succesfuld virksomhed med grobund for vækst og øget konkurrenceevne. Løsningen kan desuden tilpasses den enkelte virksomhed og på den måde matche virksomhedens behov fuldstændig for den mest optimerede produktionsstyring.

Find løsning til din branche