projektstyring-header-min.jpg

Få styr på projektets sager og ressourcer med projektstyring i Dynamics 365 Business Central

Få en standardløsning til projektstyring målrettet din branche og undgå svigtende indtjening på projekter grundet manglende styringsværktøjer.

Rigtig mange projekter fejler, og nogle kører helt af sporet og ender med dårlige eller i værste fald ubrugelige resultater på grund af mangelfuld projektstyring – ofte med økonomiske konsekvenser til følge. Trods det at mange projektledere gør brug af projektplaner, tidslinjer og budgetter, så kan det alligevel være vanskeligt for projektlederne at forudse alle aktiviteter og ressourcer og bevare overblikket i planlægningen. 
Det kan efterlade huller i projektplanen og betyde, at forskellige aktiviteter i projektet ikke kan sammenkædes, og at både tidsplanen og budgettet skrider. Derfor ender det alt for mange gange med, at projekter ikke leverer de forventede resultater. Det er her en ERP-løsning til project management og projektstyring kommer i spil. Projektstyring er betegnelsen for den metode hvorpå virksomheder styrer projekter gennem ressourceplanlægning, økonomiske beregninger mv.

Fordele ved et system til projektstyring

Undgå svingende indtjening


Med et projektstyringsværktøj undgår du svingende indtjening på grund af manglende værktøjer og manglende overblik på ledelsesniveau.

Undgå at økonomien i projektet skrider

Et system til projektstyring kan bruges til at beregne et projekts pris før det igangsættes. Sker der uregelmæssigheder, der kan påvirke projektets økonomi, bliver projektlederen advaret om mulige risici heraf.

Spar tid


Ved at have et centralt system til projektstyring undgås tidskrævende arbejdsgange i administrationen ved fx registrering af timer, maskiner og materialer og få fuld udnyttelse af virksomhedens ressourcer.

Med projektstyring undgås fejlslagen økonomi

For projektledere kan det være vanskeligt at skabe sig det forkromede overblik over virksomhedens mange projekter. Især kan det være en udfordring at bevare overblikket over de omkostninger og indtægter, der er forbundet med det enkelte projekt og i det hele taget holde styr på budgettet. Er der ikke styr over hvilke indtægter og udgifter, der er i løbet af et projekt, kan det betyde, at budgettet ikke overholdes og i yderste konsekvens, at projektet ikke gennemføres. At investere i de rette værktøjer til projektstyring giver ikke blot projektlederen et konstant overblik over hele projektets omfang, men sikrer at der er styr på alt lige fra rentabilitetsberegning til fakturering af projektet, herunder også aktiviteter, ressourcer og sager.

Projektstyring i Dynamics 365  gør det muligt til enhver tid at få en status på projektets enkelte opgaver og delelementer og giver såvel projektleder som øvrige ledere direkte adgang til at se deres sagers økonomi og detaljer. De kan hurtigt se en sagsoversigt, som viser, hvordan deres sager overordnet går. På de enkelte sager kan de med få klik se detaljerede poster og deres bilag. De sagsansvarlige kan derved hele tiden holde sig opdateret med realtidsdata. Projektstyring i Dynamics 365 Business Central giver dig relevante værktøjer til projektstyringsprocessen, og du bliver i stand til:

 • At holde styr på omkostninger og indtægter på projektet
 • At prioritere, allokere og styre ressourcer såsom medarbejdere og samarbejdspartnere
 • At planlægge og styre aktiviteter inden for fastlagte budgetrammer og tidsfrister
 • At rapportere og lave opfølgning (inkl. økonomi) samt kvalitetssikring
 • At overvåge projekter på tværs af organisationen
 • At tage beslutninger på grundlag af data og information

Løsningen til at styre projekter er bygget på Microsoft-teknologi, som er skalérbar og kan udvikles efter virksomhedens behov og i takt med, at den vækster. En løsning til projektstyring er ideel for virksomheder, der typisk håndterer store og komplekse projekter, hvor der er mange interessenter.

Funktionalitet i projektstyringsværktøjer i Dynamics 365 Business Central

Projektstyring i Dynamics 365 Business Central understøtter hver enkelt fase i sager og projekter med en effektiv planlægning, budgettering og regnskabsføring. Dermed bliver det nemt at holde styr på projektelementer som ressourcer, kapacitet, sager, forbrug, tidsregistrering, fakturering, håndtering af forskellige valutaer og meget mere. Se nogle af de mange funktionaliteter:

 • Opret projektplan i et kalendersystem med den nødvendige detaljeringsgrad og tidsperiode
 • Få et realtidsbillede af ressourceforbruget og et komplet overblik over hver enkelt ressource med information om tilgængelighed og planlagte omkostninger på ordrer og tilbud
 • Administrér omkostninger på ressourcer og ressourcegrupper
 • Definer så mange arbejdstyper, du har brug for.
 • Hold styr på data til fakturering af kunden
 • Administrér tid og materialer på forskellige arbejdspladser
 • Opret en plan for et projekt med flere opgaver og grupperinger
 • Kopier et budget fra et projekt til et andet
 • Tildel et bestemt job til en bestemt kunde og fakturer jobbet helt eller delvist
 • Brug opsætningsguiden til at oprette jobs og indtaste timesedler
 • Brug projektleder rollecenteret til hurtigt at få adgang til opgaver, nye diagrammer og en ny ’Min opgaveliste’
 • Se opgaver og få bedre indblik i omkostninger og faktureringer af dine opgaver
 • Enkel og fleksibel løsning til tidsregistrering med godkendelse af leder. Tidsregistrering har integration til modulerne sager og ressourcer

Standard projektstyringsværktøj til din branche

Har du specifikke behov i forhold til projektstyring og branchespecifikke behov og opgaver, så er det også muligt at tilpasse løsningen. Elbek & Vejrup har udviklet standardiserede værktøjer til projektstyring inden for både den private og den offentlige sektor. Ét af de systemer, som vi forhandler er Progressus, som er henvendt vidensvirksomheder.

Find løsning til din branche