Tidsregistrering-header-min.jpg

Tidsregistrering til Dynamics NAV og andre ERP-systemer

Udnyt de interne ressourcer og medarbejdernes tid optimalt. Arbejd strategisk med en tidsregistreringssløsning, der kan integreres med dit ERP.

Mange organisationer oplever ofte, at de bruger meget tid i forbindelse med tidsregistrering og registrering af de ansattes ferie, sygefravær og timer på grund af ineffektive arbejdsgange. For ledelsen og de personaleansvarlige er et korrekt overblik over ansattes tidsregistrering og timer vitalt for at vide hvilke ressourcer, de har til rådighed, og om de udnytter dem optimalt. 

Det kan her være en udfordring at have et korrekt datagrundlag for alle tidsregistreringer, da manuelle fejlregistreringer ofte forekommer. Det er derfor vigtigt at have en metode til tidsregistrering, der er fleksibel og mobil, så de ansatte kan registrere timer, forbrug, ferie og sygedage digitalt - uanset tid og sted. Det er her et tidsregistreringssystem kommer i spil.

Registrering af arbejdstid ses ofte som et nødvendigt onde på tværs af organisationen for at kunne dokumentere den forbrugte tid over for fx kunder eller bogholderiet, men sådan behøver det ikke at være! Et system til tidsregistrering er mere end bare et system for administrationen til at holde styr på de ansattes forbrug af timer mv. – det kan også bruges som et strategisk værktøj for ledelsen til at træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger, og derigennem optimere forretningen.

Fordele ved et tidsregistreringssystem

Optimér interne ressourcer

Ved at benytte en løsning til tidsregistrering frigør virksomheden interne ressourcer, minimerer fejlindtastninger og eliminerer dobbeltindtastninger, da al registrering af tid og ressourcer foregår automatisk.

Gør medarbejderne mobile

En online løsning til tidsregistrering gør medarbejderne mobile og effektiviserer processen omkring tidsregistrering, da de kan registrere forbrugt tid på farten. Derved undgås bl.a. kørsel til og fra kontoret for at registrere arbejdet.

Integration til ERP

En integration til ERP medfører automatisering af arbejdsgange, eliminering af fejlindtastninger, samt mulighed for at udnytte ERP-systemets BI-værktøj til at generere rapporter på medarbejdernes tidsforbrug.

Brug tidsregistrering strategisk

Tidsregistrering er en aktivitet, som organisationer bruger til at holde styr på de ansattes forbrug af timer og materiel. Alle organisationer på tværs af brancher kan drage fordel af at bruge et tidsregistreringssystem på et strategisk niveau, da de oplysninger der gemmer sig i medarbejdernes tidsregistreringer kan vise sig at være guld værd. Beriger og udnytter virksomheden disse data og herigennem benytter deres tid optimalt, kan det mærkes på bundlinien. Det er fx vigtig for ledelsen at vide om virksomheden bruger for meget tid på at produktudvikle kontra fakturere timer til kunden, og om der skal omprioriteres.

5 overvejelser du skal gøre dig

  • Skal systemet udelukkende bruges til tidsregistrering, eller har du behov for at dykke yderligere ned i data for at se optimeringsmuligheder?
  • Skal det være et selvstændigt tidsregistreringssystem, eller skal det også kunne integreres med virksomhedens ERP?
  • Har du og dine medarbejdere behov for at skulle registrere forbrug og tid på farten via mobile enheder?
  • Hvor skalérbart er systemet? Skal det kunne vækste med virksomheden, så det er nemt at skrue op for antal brugere?
  • Vil du selv stå for backup, eller skal det ligge i skyen?

Tid er et styringsværktøj – har I styr på den?

Ligesom et tidsregistreringssystem kan agere som et strategisk ledelsesværktøj, er tidsregistrering i særlig grad uundværligt i virksomheder, som skal beregne priser på opgaver og projekter, hvor prisen bl.a. afgøres af medarbejdernes/mandskabets tidsforbrug. Sælgere, ledelsen mv., skal her have mulighed for at trække historik på, hvad den givne opgave koster i mandetimer for at være i stand til at beregne prisen på opgaven. Det kan fx være entreprenørvirksomheder, konsulentvirksomheder, servicevirksomheder, ordreproducerende virksomheder etc.

Det er ikke kun før en opgaves start at et tidsregistreringssystem er vigtigt, men det kan sågar bruges som et styringsværktøj når projektet eller opgaven allerede er igangsat. Tidsregistrering og systemet til registrering af tid er ofte inkluderet i en projektstyringsløsning eller ressourcestyringsløsning, da det som nævnt er vitalt at vide om man bruger tiden optimalt. Herudover er det vitalt for de fleste virksomheder at være i stand til at gribe ind i tide, hvis en person på et projekt bruger mere tid end estimeret eller at virksomheden er ramt af sygdom hvilket kan resultere i at projektet skrider. I disse tilfælde er det nødvendigt at allokere ekstra ressourcer fra andre afdelinger via et ressourcestyringssystem.

Specialister i systemer til tidsregistrering

Elbek & Vejrup udvikler standard IT-løsninger til tidsregistrering til specifikke brancher, der sikrer at al registrering af timer, forbrug, ferie mm. foregår digitalt og korrekt. Uagtet om jeres virksomhed har behov for en løsning til tidsregistrering, der er integreret i fx. en projektstyringsløsning, ERP eller om I vil have et selvstændigt tidsregistreringssystem, så dækker vores løsning jeres behov. Vores kundeportefølje, der benytter vores tidsregistreringssystem spænder vidt fra mange forskellige brancher, og med over 10.000 brugere. Vi samarbejder også med LESSOR på tidsregistrering.

Se vores løsning til tidsregistrering