Tidsregistrering-header-min.jpg

Tidsregistrering til Dynamics 365 Business Central og andre ERP-systemer

Opnå fordele med et system til tidsregistrering:

  • Udnyt de interne ressourcer og medarbejdernes tid optimalt
  • Arbejd strategisk med en tidsregistreringsløsning, der kan integreres med dit ERP

Vi skaber værdi gennem IT for vores kunder

Vi har hjulpet mere end 2000 virksomheder med:

  • Effektivisering og digitalisering af forretningsprocesser der skaber konkurrencemæssige fordele

  • Forretningsrådgivning baseret på dybt branchekendskab

  • Standard ERP-løsninger til din branche

Introduktion til tidsregistrering

Mange organisationer oplever, at de bruger mange ressourcer på tidsregistrering og registrering af de ansattes ferie og sygefravær på grund af ineffektive arbejdsgange.

For ledelsen og de personaleansvarlige er et korrekt overblik over ansattes tidsregistrering og timer vitalt for at vide hvilke ressourcer, de har til rådighed, og om de udnytter dem optimalt.

Et tidsregistreringssystem kan gøre dette arbejde langt mere effektivt, samt bruges som et strategisk værktøj for ledelsen til at træffe vigtige forretningsmæssige beslutninger, og derigennem optimere forretningen.

Fordele ved at anvende et tidsregistreringssystem

Optimér interne ressourcer
Ved at benytte et tidsregistreringssystem frigør virksomheden interne ressourcer, minimerer fejlindtastninger og eliminerer dobbeltindtastninger, da al tidsregistrering automatiseres.

Gør medarbejderne mere mobile
En online løsning til tidsregistrering gør medarbejderne mobile og effektiviserer processen omkring tidsregistrering, da de kan registrere forbrugt tid på farten. Derved undgås bl.a. kørsel til og fra kontoret for at registrere arbejdet.

Integration til ERP
En integration til dit ERP-system medfører automatisering af dine arbejdsgange, eliminerer fejlindtastninger samt giver mulighed for at udnytte ERP-systemets BI-værktøj til at generere rapporter for medarbejdernes tidsforbrug.

Brug tidsregistrering strategisk

Alle organisationer på tværs af brancher kan drage fordel af at bruge et tidsregistreringssystem på et strategisk niveau, da de oplysninger der gemmer sig i medarbejdernes tidsregistreringer, kan vise sig at være guld værd.

Hvis man som virksomhed formår at udnytte sine egne data kan det mærkes på bundlinjen. Det er fx vigtigt for ledelsen at vide, om virksomheden bruger for meget tid på at produktudvikle kontra at fakturere timer til kunden, og om der skal omprioriteres.

5 overvejelser du skal gøre dig om dit tidsregistreringssystem:

  • Skal systemet udelukkende bruges til tidsregistrering, eller har du behov for at dykke yderligere ned i data for at se optimeringsmuligheder?
  • Skal det være et selvstændigt tidsregistreringssystem, eller skal det også kunne integreres med virksomhedens ERP-system?
  • Har du og dine medarbejdere behov for at skulle registrere forbrug og tid på farten via mobile enheder?
  • Hvor skalérbart skal systemet være systemet? Skal det kunne vækste med virksomheden, så det er nemt at skrue op for antal brugere?
  • Vil du selv stå for backup, eller skal det ligge i skyen?
Bomaerke

Tid er et styringsværktøj – har I styr på den?

Ligesom et tidsregistreringssystem kan agere som et strategisk ledelsesværktøj, er tidsregistrering i særlig grad uundværligt i virksomheder, som skal beregne priser på opgaver og projekter, hvor prisen bl.a. afgøres af medarbejdernes tidsforbrug.

Sælgere, ledelsen mv., skal have mulighed for at trække historik på, hvad den givne opgave koster i mandetimer for at være i stand til at beregne prisen på opgaven.

Det kan fx være entreprenørvirksomheder, konsulentvirksomheder, servicevirksomheder, ordreproducerende virksomheder.

Det er ikke kun før en opgaves start, at et tidsregistreringssystem er vigtigt. Det kan også bruges som et styringsværktøj når et projekt eller en opgave allerede er igangsat.

Tidsregistrering og systemet til registrering af tid er ofte inkluderet i en projektstyringsløsning eller ressourcestyringsløsning, da det som nævnt er vitalt at vide om man bruger tiden optimalt.

Herudover er det vitalt for de fleste virksomheder at være i stand til at gribe ind i tide, hvis en person på et projekt bruger mere tid end estimeret eller at virksomheden er ramt af sygdom hvilket kan resultere i at projektet skrider. I disse tilfælde er det nødvendigt at allokere ekstra ressourcer fra andre afdelinger via et ressourcestyringssystem.

Specialister i systemer til tidsregistrering

Hos Elbek & Vejrup udvikler vi standard IT-løsninger til tidsregistrering til specifikke brancher, der sikrer at al registrering af timer, forbrug, ferie. foregår digitalt og korrekt.

Uagtet om jeres virksomhed har behov for en løsning til tidsregistrering, der er integreret i fx. en projektstyringsløsning, ERP eller om I vil have et selvstændigt tidsregistreringssystem, så dækker vores løsning jeres behov.

Vores kundeportefølje, der benytter vores tidsregistreringssystem, spænder vidt fra mange forskellige brancher, og med over 10.000 brugere. Vi samarbejder også med LESSOR på tidsregistrering.

Find din branche