ERP-implementering

ERP-implementering: Din vej til succesfuld implementering af dit ERP-system

Står du foran en ERP-implementering, og vil du vide mere om, hvordan du kommer succesfuldt i mål? Her guider vi dig igennem faserne:

  • Før implementeringen
  • Under implementeringen
  • Efter implementeringen

Kom godt i mål med at implementere din nye ERP-løsning

At implementere et ERP-system er både en stor og krævende opgave. Selve processen strækker sig ofte over lang tid, og der er mange faldgruber man skal være opmærksom på, hvis man ønsker at få succes med implementeringen af sit ERP-system.

Hos Elbek & Vejrup har vi mere end 25 års erfaring med at implementere ERP-systemer i små og store virksomheder. På denne side kan du læse om nogle af de ting, som du skal være særligt opmærksom på, hvis du står foran at skulle implementere et ERP-system i din virksomhed eller organisation.

De tre faser for implementering af ERP-systemer

Implementering af et ERP-system kan tage lang tid og kan variere meget fra virksomhed til virksomhed, men overordnet kan selve implementeringsprocessen inddeles i følgende faser:

Før-fasen
Her udvælges ERP-løsningen på baggrund af funktioner, behov og økonomiske rammer. Det er også her ERP-leverandøren analyserer kundens forretningsprocesser for at skabe den mest optimale løsning.

Implementeringsfasen
Her er det ERP-leverandørens opgave at få implementeret det konkrete system, så det passer til virksomhedens behov og de krav, som de sammen har opstillet.

Post-implementeringsfasen
Her uddannes virksomhedens medarbejdere og oplæres i at bruge ERP-løsningen bedst muligt for at indfri det fulde potentiale i systemet.

“Det er altid med en vis portion skepsis og nervøsitet, at man udskifter sit ERP system – det er kan sammenlignes med en hjertetransplantation. Men i hænderne på Elbek & Vejrup gik det over al forventning – vi kunne efter transplantationen både stå, gå og fungere dagen efter. Det gode fælles forarbejde kom virkelig til udtryk ved go-live og den efterfølgende driftsstabilisering – vi havde stort set ikke brug for hjælp efterfølgende.”

Henrik Dueholm
CEO, Bramidan A/S

Ny forretningsløsning? Denne guide får dig i mål

Overvejer du at skifte virksomhedens forretningsløsning, så er denne trin-for-trin guide helt sikkert noget for dig.

Før implementeringen

I før-fasen er der rigtig mange beslutninger, der skal træffes, hvis dit ERP-projekt skal blive en succes. Først og fremmest skal du lægge dig fast på hvilket ERP-system, der passer til din virksomhed. Dette er en stor beslutning og kan afhænge af mange forskellige faktorer. Alle ERP-systemer har sine fordele og ulemper. Du kan se vores fulde artikel om emnet på denne side.

For at kunne træffe denne beslutning er det afgørende at man internt i virksomheden lægger sig fast på, hvad man vil have ud af at bruge et ERP-system. Her er det særligt vigtigt, at man opsætter KPI’er for både sin virksomhed, og hvad ERP-systemet skal bidrage med i forhold til funktionalitet samt optimering af interne processer.

Et ERP-system er en langsigtet investering, som du skal have i mange år fremover, så det er afgørende, at man som virksomhed ikke kun tager udgangspunkt i hvor man er i dag – men også hvor man gerne vil være om eksempelvis 3-5 år.

En lavpraktisk metode til at kunne opstille disse KPI’er er, at man laver en oversigt over alle sine forretningsprocesser internt i virksomheden. På den måde kan man lave en checkliste over de udfordringer man har, som man gerne ser løst eller forbedret.

I denne fase er det også afgørende, at der sammensættes et kompetent team til at lede hele eller dele af projektet. Her gælder det både om at finde de mest kvalificerede medarbejdere internt i virksomheden samt at sikre, at man har ledelsens opbakning.

Under implementeringen

Den næste fase i implementeringen af en ERP-løsning består af selve implementeringen.

Det er her, hvor jeres ERP-løsning skal integreres og implementeres i selve virksomheden, og blive en del af de mange forretningsprocesser, som foregår hver dag. I denne fase kommer man særligt til at arbejde med migrering af data fra virksomhedens tidligere systemer over i de nye ERP-system.

Dette er ikke noget man gør på en enkelt dag.

Det tager lang tid fra at alt data er samlet og succesfuldt migreret over i det nye system. Denne del af opgaven kan ses som et helt separat projekt. En forudsætning for at dette kan blive en succes er, at man på den ene side løbende tester det nye system, samt at man som virksomhed har veldefineret regler og procedurer for datamanagement.

Det er også vigtigt at have klare retningslinjer på plads for dette efter ERP-implementeringen er overstået.

I denne fase kommer man til at have meget kontakt med sin ERP-konsulent. Her kan der opstå en lang række uforudsete udfordringer, som skal løses.

For at gøre denne fase så nem at håndtere som er muligt, er det vigtigt at fastsætte kontaktpersoner imellem jeres virksomhed og ERP-leverandør på forhånd og på den måde opstille en proces for løbende statusmøder, så alle parter bidrager til et succesfuldt samarbejde.

Det er særligt vigtigt, at man som virksomhed fortsat har en dialog med sin ledelse og ikke mindst støtte herfra.

“Vi har fra starten af samarbejdet haft et dygtigt team af konsulenter tilknyttet, som har formået hurtigt at sætte sig ind i vores forretning og i vores processer, udfordre vores organisation samt tænke holdbare løsninger. Resultatet er et betydeligt bedre datagrundlag, optimering af en række forretningsgange og ikke mindst en øget gennemsigtighed i forretningen. ”

Hans Christian Lei
CFO , Danæg A/S

Efter implementeringen

Efter ERP-systemet er implementeret i virksomheden, begynder arbejdet med at oplære medarbejdere internt i virksomheden i at kunne bruge ERP-systemet, og på den måde få løsningen inddraget i de daglige arbejdsgange.

Dette er en løbende proces og afhænger blandt andet af type af virksomhed, størrelse, behov og kompleksitet.

Udover at fokusere på oplæring af medarbejdere, er det også i denne fase, at man som virksomhed får øje på nye muligheder, hvor ERP-systemet kan skabe bedre resultater.

Få hjælp af de dygtigste konsulenter i branchen

Hos Elbek & Vejrup råder vi over en række af landets dygtigste ERP-konsulenter, der er klar til at hjælpe dig igennem implementeringen af virksomhedens ERP-system. Alle vores konsulenter er eksperter inden for deres fagområder og kan give branchespecifik rådgivning til din virksomhed.

Som samarbejdspartner er vi både grundige, punktlige og ærlige i den måde vi arbejder på.

Med os på dit hold kan du være sikker på, at du kommer i mål med dit kommende ERP-projekt.

Vælg en ERP-leverandør der er fagspecialist i din branche

Hos Elbek & Vejrup har vi mere end 25 års erfaring som ERP-leverandør. Vi tilbyder standard ERP-løsninger, som er målrettet udvalgte brancher. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov, optimerer arbejdsgangene og skaber konkurrencemæssige fordele.

Læs mere om Navision i vores vidensbank

Måske er du også interesseret i at vide mere om Navision? Så gå på opdagelse i vores vidensbank.

Vidensbank Henvisning Section