Økonomistyring

Effektiv økonomistyring i Dynamics 365 Business Central

Med en standardløsning til økonomistyring i Business Central får du:

 • Et forkromet overblik over virksomhedens interne processer samt indtægter og udgifter
 • Mulighed for at foretage forretningskritiske beslutninger og forudsigelser
 • Et simpelt, tilpasningsdygtigt og fremtidssikret system bygget på Microsoft-teknologi

Økonomistyring er rygraden i alle virksomheder

Økonomistyring er et vidt begreb, der dækker over en bred disciplin, der griber ind i mange dele af virksomheden. Man kan sige, at det er selve rygraden i enhver virksomhed, og det handler grundlæggende om at sikre, at du kan agere hensigtsmæssigt og reagere præcist på de økonomiske forhold, og at du kan se i hvilken retning, virksomheden bevæger sig med forecasting.

Netop denne form for målrettet og moderne økonomistyring kan Microsoft Dynamics 365 Business Central understøtte. Her på siden kan du blive klogere på, hvad økonomistyring er, de enkelte fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem og hvordan din virksomhed kan drage fordel af en Business Central-løsning til at effektivisere jeres økonomistyring.

Hvad er økonomistyring?

I bund og grund handler økonomistyring om de processer, der skal styre din virksomheds økonomi i den retning, der kan realisere virksomhedens forretningsmål. For at nå disse mål er det først og fremmest nødvendigt, at du har indsigt i samtlige af virksomhedens økonomiske aktiviteter.

Du skal have adgang til og administrere de data, der vedrører indtægter og udgifter - både på kunde- og opgaveniveau og du skal kende til virksomhedens økonomiske status, virksomhedens historik samt forventningerne til udviklingen i den fremtidige økonomi.

Derfor er det nødvendigt, at du har de rette værktøjer til at kunne effektivisere både regnskab og økonomistyring, hvilket også vedrører budgettering. Mange virksomheder vælger derfor at implementere et økonomistyringssystem, der klarer de væsentlige opgaver.

Med et system til økonomistyring kan du blandt andet:

 • Skabe overblik og gennemsigtighed i virksomhedens økonomiske tilstand
 • Optimere virksomhedens interne forretningsprocesser i administrationen
 • Få indblik i virksomhedens nøgletal vedrørende regnskab og budgetter
 • Klæde dine økonomimedarbejdere på til at administrere, planlægge og koordinere alle økonomiske aktiviteter effektivt – på tværs af hele organisationen.
 • Løbende kontrollere om virksomhedens økonomiske forventninger stemmer overens med økonomien her og nu.

“Elbek & Vejrup har en bred pallette af dygtige fagspecialister, som vi kan trække på, hvis vi i sjældne tilfælde oplever udfordringer. Vi kan tydeligt mærke, at konsulenterne forstår vores forretning og behov, og vi ved, at vi bliver kontaktet, hvis der kommer noget nyt, som kan være relevant for vores forretning. Vi har fået reduceret antallet af administrative opgaver, og derfor er det blevet væsentligt nemmere at budgettere, udføre og opfølge på projekter. Løsningen bidrager til, at vi kan få det maksimale udbytte af vores projekter og træffe de rette økonomiske beslutninger, fordi de bliver truffet på baggrund af det rette datagrundlag.”

Mette Metzchen
Finance Manager , Edlund A/S

Hvilke udfordringer kan økonomistyring løse?

Effektiv økonomistyring har grundlæggende tre formål: at kunne spore hvad der er sket tidligere, hvad der sker nu og her og hvad der forventes at ske fremover i virksomheden. Disse forskellige elementer kræver stor datadisciplin, og hvis ikke der er fuldstændig styr på virksomhedens økonomistyring, så kan der let opstå komplikationer og udfordringer, hvilket i sidste ende kan have økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Blandt de typisk udfordringer med økonomistyring finder du:

 • Ubalance i regnskabet
 • Vanskeligheder ved at identificere hvor virksomheden tjener og taber penge
 • Problemer med at til- og fravælge de rigtige målingsparametre – både nu og i fremtiden
 • Manglende transparens i forhold til hvad nøgletallene dækker over
 • Problemer med at spore fejl i virksomhedens økonomidata på tværs af organisationen
 • Manglende indblik i datahistorikken
 • Dårlig kvalitet af data der gør det svært at foretage de rette strategiske beslutninger, forretningsmæssige investeringer, korrekt budgetlægning og retvisende forudsigelser
 • Proceshæmmende flaskehalse og besværlig navigation i datahåndteringen
 • Ineffektive procedurer og spildtid – både i forbindelse med manuel bogføring, ajourføring, fakturering, postering, rykkerstyring, opgørelse af indkøbspriser mv.

Alle de ovenstående udfordringer kan du løse med et målrettet økonomistyringssystem, der kan optimere din virksomheds interne forretningsprocesser og på den måde øge fortjenesten i virksomheden.

Hjælp til at effektivisere din økonomistyring?

Er du allerede bevidst om, at din virksomheds økonomistyring kan blive endnu mere effektiv? Så tag et kig i vores miniguide ’5 trin til effektiv økonomistyring".

Fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem

Implementeringen af et nyt økonomistyringssystem er dog ikke noget, der sker over natten. Det er en proces, der kræver både investering og tid, og der er både fordele og ulemper ved et økonomistyringssystem.

Ofte er den største barriere for at investere i et økonomistyringssystem, at dine økonomimedarbejdere skal have en grundig indføring i det nye system. Her er der ofte tale om forholdsvis komplekse systemer med et væld af funktioner. Dette kan let virke afskrækkende, skabe forvirring og føles uoverskueligt. Alligevel bliver dette opvejet for de fleste virksomheder af den lange liste med fordele ved moderne økonomistyring.

Ét centralt system skaber overblik, gennemsigtighed og fuld kontrol
Med et økonomistyringssystem får du ét centralt system, der giver dig det fulde overblik over din virksomheds økonomi og de økonomiske nøgletal. Dertil får du også et system, der kan håndtere samtlige data på tværs af organisationen, og som skaber 100% gennemsigtighed. Dette gælder både i forhold til, hvor virksomheden var tidligere, hvor den er i dag og hvordan virksomhedens forecasts ser ud for fremtiden. På den måde får du et helhedsbillede af din virksomheds tilstand.

Effektiv udnyttelse og prioritering af midler
Et økonomistyringssystem kan give dig et retvisende indblik i alt lige fra virksomhedens centrale nøgletal, ressourcerapporter, forbrug pr. hovedaktivitet, timeforbrug, posteringer, KPI’er og meget mere. Kort sagt alt hvad du skal bruge for at få det maksimale ud af din økonomistyring, så du kan foretage fornuftige prioriteringer af virksomhedens økonomiske midler.

Validt datagrundlag for langsigtede beslutninger
Økonomistyringssystemet leverer et validt datagrundlag for virksomhedens centrale økonomiske beslutninger. Det vil sige, at du får adgang til strukturerede og gennemsigtige stamdata af høj kvalitet, som du kan bruge i din daglige ledelse, til at træffe langsigtede beslutninger af strategisk karakter og til at vurdere fremtidige investeringer og vækstpotentiale. På samme tid bliver du klædt på til at kunne handle proaktivt og reagere hurtigt, hvis noget ikke udvikler sig som forventet.

Optimerede forretningsprocesser – spar tid og penge og undgå fejl
Økonomistyringssystemer kan optimere din virksomheds interne forretningsprocesser i administrationen. Systemet gør det nemlig lettere, hurtigere og mindre besværligt at administrere og kontrollere virksomhedens økonomiske aktiviteter og samtidig strømline de interne processer. Dermed får du ét samlet system, der gør det let at tilgå og spore stamdata for de økonomiansvarlige på tværs af virksomhedens forskellige økonomifunktioner. Dette reducerer risikoen for fejl, procesflaskehalse og sikrer balance i regnskabet.

“Elbek & Vejrup har igennem hele vores samarbejde været dygtige til at stille de rigtige spørgsmål og udfordre os, så vi nu står med en teknologisk stærk platform, som kan udnyttes i vores organisation i et endnu større omfang.”

Steen Guldborg
IT-chef , Per Aarsleff A/S

Effektivisér virksomhedens økonomistyring med Dynamics 365 Business Central

Fremtidens økonomistyring bliver mere og mere intelligent – og her er Microsoft Dynamics 365 Business Central helt i front. Der er nemlig tale om et innovativt og brugervenligt ERP-system, der tilbyder en bred vifte af funktioner, som du kan bruge til at optimere din virksomheds interne processer og administrative drift – samt at give dig en effektiv økonomistyring.

Business Central er blandt de mest populære systemer til økonomistyring på tværs af alle brancher. Det skyldes blandt andet, at løsningen gør det muligt for dig at skabe det nødvendige overblik over virksomhedens økonomidata, prioritere og udnytte ressourcer bedst muligt og træffe fremtidssikre og rentable beslutninger, der skaber vækst i forretningen.

Dertil er systemet også fuldt integreret med virksomhedens øvrige IT-systemer samt et væld af forskellige integrationer. Dette sikrer en høj grad af skalérbarhed, der er nøjagtig tilpasset til din virksomheds behov, udfordringer og fremtidsperspektiver.

Økonomistyring til netop din branche

Hos Elbek & Vejrup er vi eksperter i at rådgive og hjælpe virksomheder med at optimere deres økonomistyring. Med speciale i Dynamics 365 Business Central leverer vi tilpassede økonomistyringsløsninger, der understøtter lige præcis din virksomheds arbejdsgange og forretningsprocesser. Vores forretningsrådgivning er altid forankret i et omfattende branchekendskab, der gør os i stand til at tilbyde komplette IT-løsninger, som er tilpasset den individuelle branches udfordringer og behov. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi sammen kan effektivisere netop din virksomheds økonomistyring.

Kontakt os

Ofte stillede spørgsmål om økonomistyring

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring dækker over de processer, der skal styre økonomien i den retning, der kan realisere virksomhedens forretningsmål. For at nå disse mål er det først og fremmest nødvendigt at have indsigt i samtlige af virksomhedens økonomiske aktiviteter. Du skal kunne tilgå og administrere data vedrørende indtægter og udgifter på både kunde- og opgaveniveau. Derudover skal du også kende til såvel den økonomiske status som virksomhedens historik og forventningerne til udviklingen i den fremtidige økonomi.

Hvad indeholder et økonomistyringssystem?

Et økonomistyringssystem indeholder alle de funktioner, en virksomhed har behov for, så du kan få overblik og kontrol over din virksomheds likviditet og økonomiske tilstand. Med et økonomistyringssystem bliver din virksomhed i stand til at optimere og automatisere en lang række forretningsprocesser, så du kan skabe en effektiv og konkurrencedygtig virksomhed.

Hvad er fordelene ved økonomistyring i Dynamics 365 Business Central?

Økonomistyring i Dynamics 365 Business Central giver mange fordele. Med Business Central som økonomistyringssystem får du én samlet løsning til at håndtere alle dine styringsbehov i virksomheden. Det kan være lige fra simpel bogføring og fakturering til produktions- og lagerstyring.

Læs mere om Navision i vores vidensbank

Måske er du også interesseret i at vide mere om Navision? Så gå på opdagelse i vores vidensbank.

Vidensbank Henvisning Section