Forbrugsafregning til vandværker

Komplet overblik fra forbrug til afregning. Understøtter alle dele af vandværkets administrative opgaver lige fra styring og drift til registrering af kunder og opgaver.

Hent produktoversigt

 

Understøt vandværkets administration med en ERP-løsning til forbrugsafregning

Forbrugsafregning med EV Appia er en ERP-løsning udviklet specifikt til administration af vandværker og fjernvarmeværker. Standardløsningen til administration af vandværker understøtter alle dele af vandværkets administrative opgaver, lige fra styring og drift til registrering af kunder og opgaver. Du kan håndtere alle IT-opgaver i ét system med én database – det hele samlet et sted. 

Tekniske installationer registreres centralt i forbrugsafregningsløsningen, og herved har du altid det fulde overblik over blandt andet målinger og ledninger. Forbrugeren er kædet sammen med en lang række oplysninger, der gør det let at diagnosticere fejl, mangler eller brud på de tekniske installationer - eksempel det materiel, der skal forsyne kunden. Teknikeren kan derfor lynhurtigt identificere de forbrugere, som bliver berørt af reparationer af eksempelvis en forsyningsledning eller en defekt komponent.

Forretningsmæssige fordele ved et forbrugsafregningssystem

IT-løsningen til forbrugsafregning omfatter al styring og drift af virksomheden samt registrering af kunder, opgaver og tekniske installationer. Opnå følgende forretningsmæssige fordele:

  • Et forbrugsafregningssystem der favner alle kendte opgaver inden for afregning
  • Et system til administration af vandværker, der er fremtidssikret og bygget på best practice
  • Fuld finansløsning baseret på Microsoft Dynamics NAV, der anvendes af vandforsyninger både inden for og uden for vandsektorlovgivning

Download produktblad

Outsourcing af vandværkets administrative opgaver

At drive vandværkets administrative opgaver kan ofte virke problematisk, men det er overordentligt vigtigt i forhold til vandværkets økonomi og drift. Det har vist sig, at det ofte kan betale sig at outsource det administrative arbejde - vel at mærke uden at miste ejerskab over den opbyggede viden og historiske information om værkets forbrugere.

For at vurdere hvad der er bedst for dit vandværk, er det vigtigt at sikre sig svar på følgende spørgsmål:

 

  • Bliver der lavet en fast aftale (fast pris pr. forbruger)?
  • Dækker aftalen information til bestyrelsen (udskrifter efter behov, flytteafregninger, rykkere, måleroplysninger til spildevandsselskabet)?
  • Pengestrøm - hvornår er pengene fra forbrugsafregningen til rådighed på bankkontoen?
  • Får vandværket alle indtægter for gebyrer (rykkere, flytning, manglende måleraflæsning, forbrugsoplysninger til forsyningsselskaber)?
  • Er der yderligere omkostninger som ekspedtionsgebyr, tidsfakturering?
  • Svarer leverandørens gebyr til vandværkets takstblad?

For at vandværket kan sikre sig imod uforudsete udgifter ved outsourcing af vandværkets administrative opgaver, har vi lavet en skabelon til beregning af omkostninger ved håndtering af disse opgaver. 

Hent skabelon

Vandværkernes RegnskabsPartner

Vi har indgået en samarbejdsaftale med 20 profesionelle regnskabskontorer, der driver administrationen af vandværker. Overgangen fra egen administration til et af regnskabskontorerne er let og uden etableringsomkostninger. Vi kalder netværket for Vandværkernes RegnskabsPartner.

Læs mere om VRPN her

Er du klar til en snak?

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig

Eller ring direkte til

Martin Skov Kristensen

Markedschef

+45 30 95 16 75