vandværker-header.jpg

Forbrugsafregning til vandværker

Komplet overblik fra forbrug til afregning. Understøtter alle dele af vandværkets administrative opgaver lige fra styring og drift til registrering af kunder og opgaver.

Understøt vandværkets administration med en ERP-løsning til forbrugsafregning

Forbrugsafregning med EV Appia er en ERP-løsning udviklet specifikt til administration af vandværker og fjernvarmeværker. Standardløsningen til administration af vandværker understøtter alle dele af vandværkets administrative opgaver, lige fra styring og drift til registrering af kunder og opgaver. Du kan håndtere alle IT-opgaver i ét system med én database – det hele samlet et sted.

Tekniske installationer registreres centralt i forbrugsafregningsløsningen, og herved har du altid det fulde overblik over blandt andet målinger og ledninger. Forbrugeren er kædet sammen med en lang række oplysninger, der gør det let at diagnosticere fejl, mangler eller brud på de tekniske installationer - eksempel det materiel, der skal forsyne kunden. Teknikeren kan derfor lynhurtigt identificere de forbrugere, som bliver berørt af reparationer af eksempelvis en forsyningsledning eller en defekt komponent.

Dine fordele med et forbrugsafregningssystem

Alle IT-opgaver i ét system

Med vores løsning får du ét system til administration af alt lige fra styring og drift til kunderegistrering og opgavehåndtering. Du kan håndtere alle IT-opgaver i ét system med én database baseret på Dynamics 365 Business Central.

Fuldt overblik

Centralt i forbrugsafregningsløsningen registreres al data over eksempelvis tekniske installationer, ledninger og målinger. Det gør det let at diagnosticere fejl og mangler til fordel for kunden.

Mulighed for outsourcing

For nogle vandværker kan det betale sig at outsource de administrative opgaver idet det kan være et stort arbejde at passe dem. Med vores løsning bliver dette en mulighed, vel og mærke uden at miste ejerskab.

Beregn pris og bestil EV Appia online

Vi har gjort det nemt og overskueligt at beregne prisen på EV Appia, hvor vi tager udgangspunkt i netop jeres vandværks behov og størrelse. Samtidig har vi gjort det let at bestille løsningen online når du har foretaget din beregning. Alt dette gøres via vores smarte bestillingsmodul, som du kan tilgå via nedenstående knap.

Beregn eller bestil EV Appia

Outsourcing af vandværkets administrative opgaver

At drive vandværkets administrative opgaver kan ofte virke problematisk, men det er overordentligt vigtigt i forhold til vandværkets økonomi og drift. Det har vist sig, at det ofte kan betale sig at outsource det administrative arbejde - vel at mærke uden at miste ejerskab over den opbyggede viden og historiske information om værkets forbrugere.

For at vurdere hvad der er bedst for dit vandværk, er det vigtigt at sikre sig svar på følgende spørgsmål:

  • Bliver der lavet en fast aftale (fast pris pr. forbruger)?
  • Dækker aftalen information til bestyrelsen (udskrifter efter behov, flytteafregninger, rykkere, måleroplysninger til spildevandsselskabet)?
  • Pengestrøm - hvornår er pengene fra forbrugsafregningen til rådighed på bankkontoen?
  • Får vandværket alle indtægter for gebyrer (rykkere, flytning, manglende måleraflæsning, forbrugsoplysninger til forsyningsselskaber)?
  • Er der yderligere omkostninger som ekspedtionsgebyr, tidsfakturering?
  • Svarer leverandørens gebyr til vandværkets takstblad?

For at vandværket kan sikre sig imod uforudsete udgifter ved outsourcing af vandværkets administrative opgaver, har vi lavet en skabelon til beregning af omkostninger ved håndtering af disse opgaver.

Vandværkernes RegnskabsPartner

Vi har indgået en samarbejdsaftale med 20 professionelle regnskabskontorer, der driver administrationen af vandværker. Overgangen fra egen administration til et af regnskabskontorerne er let og uden etableringsomkostninger. Vi kalder netværket for Vandværkernes RegnskabsPartner.

Læs mere om VRPN her

Book et uforpligtende møde

Få en uforpligtende snak om dine muligheder for at opnå effektiviseringer og forretningsmæssige fordele.

Kontakt mig
Kontakt

Eller ring direkte til

Martin Skov Kristensen

Markedschef

+45 30 95 16 75