Hvad er ERP?

ERP er betegnelsen for Enterprise Ressource Planning, hvilket dækker over styring af virksomhedens aktiviteter så som økonomi, salg, lager, produktion og indkøb. Til at sætte disse aktiviteter i system, skabe overblik og centralisere dem bruges et ERP-system. Værdien af ERP kan ses i de optimeringer som løsningen laver, fx optimering af interne arbejdsgange, produktion, afrapportering og automatiseringer ved indtastning af data. I grove træk: ERP skaber værdi de steder, hvor den sparer virksomheden tid og øger produktiviteten. Dette kan medføre større konkurrenceevne, øget markedsandele og dermed forbedret bundlinje.

Forretningsværdien med ERP

Helt overordnet handler ERP om at hjælpe virksomhedens med arbejdere med at arbejde mere effektivt på tværs af afdelinger ved bl.a. at præsentere tidstro data fra én central løsning. Herudover er der en række andre forretningsmæssige fordele ved ERP, som til dels afhænger af hvilken branche virksomheden opererer inden for, og dels hvor kompleks virksomhedens processer er. Fx giver det enorm værdi for en entreprenørvirksomhed at kunne lave en kalkulation af et byggeprojekt på baggrund af historik fra lignende projekter, som allerede ligger i ERP. Der kan i andre brancher være en kompleksitet der ikke kan håndteres i et excel-regneark. Det kan fx være en produktionsvirksomhed, hvor der både er lagerprocesser og produktionsprocesser, som skal håndteres. I dette eksempel er det ikke hensigtsmæssigt, hvis lageret ikke kan se hvad der bliver produceret og vice versa.


Der er mange andre fordele end ovenstående, men dét der er fælles for dem alle, er at en løsning til ERP hurtigt giver virksomheden det korrekte datagrundlag til at træffe de rette beslutninger ud fra. Herudover er det ERP systemets fornemmeste opgave af eliminere dobbeltarbejde og generelt reducere de omkostninger der er ved at drive forretning.

Er ERP for alle virksomheder?

Dette spørgsmål kan besvares med både et ja og et nej. Du kan som mindre virksomhed drage nytte af ERP, hvis virksomheden har helt specifikke behov, der ikke kan klares i almindelig excel-ark, word-dokumenter mv. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for en nystartet iværksættervirksomhed med 2 ansatte at investere i ERP, da behovet højst sandsynligt ikke vil være der. Det skal dog hertil tilføjes at der er mindre løsninger til ERP, der især henvender sig til de helt små virksomheder der udelukkende har brug for et system til at bogføre i.

Uanset hvilken branche din virksomhed er i, så findes der ERP der er udviklet til specifikt at løse de problemer og behov der netop er i den branche. Som landets største leverandør af ERP løsningen fra Microsoft ”Dynamics NAV” anbefaler vi dette ERP, da det er skalerbart og fremtidssikret. Det er let at skrue op og ned for brugere mv. i takt med virksomhedens vækst. Dermed er virksomheden sikret en løsning til ERP, der dækker nutidige men også fremtidige behov.

Er du i tvivl om jeres virksomhed kan drage nytte af ERP?

Du har brug for en løsning til ERP, hvis:

  • Virksomheden har flere forskellige systemer til at håndtere forskellige processer
  • Virksomheden ikke har let adgang til forretningskritiske data
  • Virksomheden bruger for lang tid på bogføring og indtastning af data
  • Virksomhedens IT-landskab er for komplekst og tidskrævende

Kan ERP stå alene?

Ud fra ovenstående lyder det måske som om at ERP er løsningen på alle virksomhedens problemer, som er i en virksomhed, men hvis man kigger på det med realistiske øjne er det jo langt fra virkeligheden. ERP er det der binder virksomhedens processer sammen og sætter dem i system, og det vil være forkert at tro at man med en løsning til ERP kan skrotte samtlige IT-systemer i virksomheden. Hvis man i virksomheden har behovet for forskellige fagsystemer, eller systemer der specifikt er udviklet til at håndtere fx lager eller produktion, som ikke er standard i ens løsning til ERP, skal de kunne integreres til virksomhedens centrale ERP-løsning. Dermed skabes der synergi mellem alle virksomhedens forskellige IT-løsninger, og man opnår derigennem øget effektivitet og produktivitet.

Har du spørgsmål til hvordan ERP kan optimere din virksomhed? Så tag kontakt til os og lad os få en snak om dine muligheder for en mere optimeret drift.

Kontakt os