ERP-system og business software fra Microsoft Dynamics

Opnå mere med en komplet, pålidelig og velkendt software-løsning fra Microsoft. Vi lever i en verden, hvor enheder overstiger antallet af mennesker, og vi skaber flere data, end vi kan forbruge. Men du behøver ikke få søvnløse nætter over den hastige innovation og de uendelige mængder information. Et Enterprise Ressource Planning system, også forkortet som ERP i daglig tale, fra Microsoft Dynamics, kan give dig stærkere kunderelationer, øge salget, administrere din økonomi og få mest muligt ud af din sparsomme tid.

Et ERP-system er en virksomhedsløsning, som samler og optimerer en organisations administration af fx salg, køb, lager, økonomi og logistik ét sted.
IT-systemet fra Microsoft er udviklet, så den nemt kan tilpasses i takt med, at virksomheden vækster, og behovene ændrer sig. Ligeledes skaber ERP-systemet optimale rammer for, at du kan arbejde hvor som helst, når som helst på tværs af enheder heriblandt PC, mobil, tablet. Uanset, hvordan du tilgår systemet, får du den samme brugervenlige oplevelse.

Hvad skal du overveje, når du vælger økonomisystem?

Vores erfaring som ERP-rådgivere viser, at der altid er 5 ting, som en virksomhed bør overveje, inden den foretager en investering i et ERP-system. Uanset om det bygger på Microsoft Navision eller en anden platform som eksempelvis Dynamics AX, bør du som minimum tage stilling til følgende:

  • Kan ERP-systemet skaleres, så det tilpasses din virksomheds behov i fremtiden?
  • Kan det tilpasses din branche?
  • Vil software-løsningen effektivisere de interne arbejdsgange på tværs af virksomhedens afdelinger?
  • Kan ERP-systemet integreres med relevante terminaler som fx tablets og andre mobile enheder? Og kan det integreres med andre it-systemer, som er vigtige for din virksomhed?
  • Er der en gennemprøvet plan for implementeringen af systemet?

Fordele ved Enterprise Ressource Planning Systemet Microsoft Dynamics NAV

Øg effektiviteten


Business softwaren sammenbinder hele organisationen, optimerer forretningsprocesser og effektiviserer arbejdsgange på tværs af virksomheden, reducerer omkostningerne og understøtter virksomhedens vækststrategi.

Skab stærkere relationer til kunderne

Softwaren giver dybere indsigt i dine kunders behov gennem ERP-data og IT-værktøjer og sikrer, at du kan opbygge og vedligeholde rentable kunderelationer.

Beskyt virksomhedens ERP-data

ERP giver dig kontrol over dine forretningsprocesser, beskytter virksomhedens økonomiske nøgledata og sikrer, at du kan tilgå dem på tværs af enheder og øge produktiviteten. Økonomistyringsløsningen kan nemt integreres med anden business software, er skalérbar og kan vokse i takt med virksomheden.

ERP-Specialister i standardløsninger til din branche

Elbek & Vejrup er specialiseret i at udvikle standard ERP-løsninger til udvalgte brancher inden for både den private og den offentlige sektor. Vores konsulenter er fagspecialister og bidrager igennem effektive software-løsninger og rådgivning til optimering af virksomhedens forretningsprocesser.

Derudover tilbyder vi egenudviklede og 3. parts software til Microsoft Navision, som fx dokumenthåndtering, lagerstyring, produktionsstyring, tidsregistrering, Business Intelligence, CRM, løn mv., så du samlet kan få en 360 graders løsning, som understøtter hele virksomhedens behov og processerne i virksomheden. Derudover har vi stærke kompetencer inden for forretningsrådgivning og har udviklet EV Enterprise, som sikrer, at løsningen implementeres på grundlag af virksomhedens datastrukturer og giver et præcist overblik over organisatorisk ansvarsfordeling, projekter, aktiviteter, økonomi og risici, hvor røde tal og negative performances altid fremstår tydeligt.

Eksekvér virksomhedens strategi og understøt succeskriterier

EV Enterprise er kort fortalt Elbek & Vejrups rådgivningskoncept, som på tværs af brancher sikrer kunderne et ledelsesmæssigt strategisk overblik. ERP-løsningen udarbejdes og implementeres på grundlag af virksomhedens datastrukturer, som er forankret i kundens strategiske grundlag, KPI’er og forretningsprocesser. EV Enterprise sikrer, at der er styr på alle risici, og det giver ikke alene den enkelte medarbejder mulighed for at følge med i egne præstationer, men giver ledelsen et databaseret værktøj, hvor den på daglig basis kan reflektere over mål og indsatser og derigennem videreudvikle virksomhedens strategi.


EV Enterprise understøtter teamet i fastlæggelse af succeskriterier, understøtter direktionens succeskriterier samt koncernens principper og Best Practice. Og endelig understøtter EV Enterprise fuld skalérbarhed i ERP-systemet og sikrer kunderne langsigtet investeringsplanlægning, da krav og funktioner fastlægges inden næste generation af ERP-løsning låses fast.
Har du først taget beslutningen om, at du vil møde ind på arbejde hver morgen til et komplet overblik over dine KPI’er, ansvarsområder og risici, så er næste skridt måske at sikre teknologien bag og blive løftet til nyeste Dynamics NAV-version hvert andet år og samtidig få et større udbytte af dit eksisterende NAV-opdateringsabonnement. Vi kalder denne forretningsmodel for EV Opgradering.

Moderniserer virksomheden indefra
Giver en ekstra dimension til virksomhedens strategi
Afspejler virksomhedens datastruktur i dashboards og i rollecentret
Gør ledelse og medarbejdere dygtigere, da mål og indsatser fremstår tydeligt
EV Enterprise har givet os en nøjagtig plan for, hvordan vi skal eksekvere på vores strategi, så den ikke blot er en teori, men er et databaseret værktøj, som vi i praksis kan træffe de rigtige beslutninger ud fra.
Bo Ludvigsen, direktør Tønder Forsyning A/S
EV Enterprise giver os mulighed for udnytte rollecentrene og det ansvar den enkelte leder og medarbejder har – tilmed har vi fået mulighed for yderligere digitalisering af processer og en risikostyring i en åben konstruktiv dialog baseret på fakta.
Per Dinesen, økonomichef Aarhus Vand A/S

Kom på nyeste NAV-version hvert 2. år og kend din økonomi

Hører du til blandt de virksomheder, der hvert 6.- 8. år skal igennem en større investeringsansøgning for at få jeres løsning løftet til en nyere og mere tidstro version? Fremover kan du undgå at lappe på det gamle ERP-system, og samtidig kan du få et større udbytte af dit eksisterende NAV-opdateringsabonnement. Det er meget forskelligt, hvor ofte en virksomhed vælger at opgradere deres Dynamics NAV. Grundene hertil kan være årsager som teknologi, nye funktionelle krav, effektivisering, udefrakommende krav fra myndigheder, samarbejdspartnere eller kunder m.v. Ingen af elementerne er i sig selv nok til at finansiere en ny Dynamics NAV-løsning, og ofte er det en kombination af flere årsager, som gør udslaget.

Gennem mange års erfaring ved vi, at en reimplementering kan være opslidende for en organisation, fordi man kommer fra en ældre Dynamics NAV-version til en ny version eller måske endda fra et helt andet ERP-system og til NAV. Det betyder, at processen mange gange bliver langvarig med omfattende analyser og inddragelse af hele organisationen på mange forskellige niveauer. Der er mange tilpasninger at tage stilling til, fordi virksomheden har fået nye behov og nye forretningskritiske processer, som systemet skal understøtte – meget sker på 6-8 år.

Men sådan behøver det ikke være. Derfor har vi udviklet forretningskonceptet EV Opgradering. Det går i al sin enkelhed ud på, at når man én gang for alle har udskiftet virksomhedens gamle løsning med nyeste Dynamics NAV-version, så kan man med et opgraderingsabonnement komme på nyeste version hvert 2. år og glæde sig over, at løsningens nytteværdi bare stiger og stiger for hver opgradering. Og hvorfor ikke få et større udbytte af det NAV-opdateringsabonnement, som du allerede betaler for? Med EV Opgradering får du kendt økonomi, begrænset indsats og fremtidssikring på af dit ERP-system på én gang.

Udpluk af ERP-referencer

Cargo Partner.jpg
Bornholms Kommune.jpg
HaderslevKommune.jpg
SystemFrugt.jpg
FoodSolutions.jpg
BKI.jpg
PrimeCargo.jpg
Norddjurs.jpg
UNO Transport.jpg
Corp Nordic.jpg
Kalundborg Forsyning.jpg
NFS.jpg
CAC.jpg
danskefragtmaend.jpg
hg.jpg
horsenskommune.jpg
sanovo.jpg
bramidan.jpg
Carelog.jpg
DKI.jpg
AU Forskningsfond.jpg
affaldplus.jpg
anchersen.jpg
klingspor.jpg

Klingspor fordoblede omsætningen på 5 år med samme antal ansatte

"Uden at ansætte flere medarbejdere har vi fordoblet vores omsætning på 5 år. Det drejer sig om at have de rette systemer
som ERP, webshop. CRM PIM m.v. og selvfølgelig også de rigtige samarbejdspartnere."
Udtaler Søren K. Hansen, administrerende direktør Klingspor A/S

Kontakt os for at høre mere om ERP-system