erp-system-header-min.jpg

ERP-system fra Microsoft Dynamics

Optimér og administrér salg, køb, lager, økonomi og logistik med et ERP-system. Få et validt datagrundlag og træf de rigtige beslutninger. 

Introduktion til ERP-system

Et ERP-system er en virksomhedsløsning, som samler og optimerer virksomhedens salg, køb, lager, økonomi og logistik ét sted. Udbyderne af ERP-systemer er mange, men de mest udbredte omfatter Microsoft, SAP og Oracle. Et Enterprise Ressource Planning system, forkortet ERP, sikrer virksomheden:

 • Fleksibilitet
 • Skalérbarhed
 • Overblik og indsigt i forretningskritiske processer
 • Automatisering af arbejdsgange
 • Øget produktivitet

Det korrekte ERP-system kan tilpasses i takt med, at virksomheden vækster, og behovene ændrer sig. ERP-systemet giver optimale rammer for, at du kan arbejde hvor som helst, når som helst på tværs af enheder. Uanset hvordan du tilgår systemet, får du den samme brugervenlige oplevelse.

Fordele ved Enterprise Ressource Planning Systemet Microsoft Dynamics 365 Business central

Øg effektiviteten


Business softwaren sammenbinder hele organisationen, optimerer forretningsprocesser og effektiviserer arbejdsgange på tværs af virksomheden, reducerer omkostningerne og understøtter virksomhedens vækststrategi.

Skab stærkere relationer til kunderne

Softwaren giver dybere indsigt i dine kunders behov gennem ERP-data og IT-værktøjer og sikrer, at du kan opbygge og vedligeholde rentable kunderelationer.

Beskyt virksomhedens ERP-data

ERP giver dig kontrol over dine forretningsprocesser, beskytter virksomhedens økonomiske nøgledata og sikrer, at du kan tilgå dem på tværs af enheder og øge produktiviteten. Økonomistyringsløsningen kan nemt integreres med anden business software, er skalérbar og kan vokse i takt med virksomheden.

Hvad skal du skal overveje, når du vælger økonomistyringssystem?

Vores erfaring som ERP-rådgivere viser, at der altid er fem ting, som en virksomhed bør overveje, inden den foretager en investering i et ERP-system. Uanset om det bygger på Dynamics 365 Business Central (tidligere Microsoft Navision) eller en anden platform som eksempelvis Dynamics AX, bør du som minimum tage stilling til følgende: 

 • Kan ERP-systemet skaleres, så det tilpasses din virksomheds behov i fremtiden?
 • Kan det tilpasses din branche?
 • Vil software-løsningen effektivisere de interne arbejdsgange på tværs af virksomhedens afdelinger?
 • Kan ERP-systemet integreres med relevante terminaler som fx tablets og andre mobile enheder? Og kan det integreres med andre it-systemer, som er vigtige for din virksomhed?
 • Er der en gennemprøvet plan for implementeringen af systemet?

ERP-Specialister i standardløsninger til din branche

Elbek & Vejrup er specialiseret i at udvikle standard ERP-løsninger til udvalgte brancher inden for både den private og den offentlige sektor. Vores konsulenter er fagspecialister og bidrager igennem effektive software-løsninger og rådgivning til optimering af virksomhedens forretningsprocesser.

Derudover tilbyder vi egenudviklede og 3. parts software til Dynamics 365 Business Central (Navision), som fx dokumenthåndtering, lagerstyring, produktionsstyring, tidsregistrering, Business Intelligence, Dynamics 365 for Sales (CRM), løn mv., så du samlet kan få en 360 graders løsning, som understøtter hele virksomhedens behov og processerne i virksomheden. Derudover har vi stærke kompetencer inden for forretningsrådgivning og har udviklet EV Enterprise, som sikrer, at løsningen implementeres på grundlag af virksomhedens datastrukturer og giver et præcist overblik over organisatorisk ansvarsfordeling, projekter, aktiviteter, økonomi og risici, hvor røde tal og negative performances altid fremstår tydeligt.

Eksekvér virksomhedens strategi og understøt succeskriterier

EV Enterprise er kort fortalt Elbek & Vejrups rådgivningskoncept, som på tværs af brancher sikrer kunderne et ledelsesmæssigt strategisk overblik. ERP-løsningen udarbejdes og implementeres på grundlag af virksomhedens datastrukturer, som er forankret i kundens strategiske grundlag, KPI’er og forretningsprocesser. EV Enterprise sikrer, at der er styr på alle risici, og det giver ikke alene den enkelte medarbejder mulighed for at følge med i egne præstationer, men giver ledelsen et databaseret værktøj, hvor den på daglig basis kan reflektere over mål og indsatser og derigennem videreudvikle virksomhedens strategi. 

EV Enterprise understøtter teamet i fastlæggelse af succeskriterier, understøtter direktionens succeskriterier samt koncernens principper og Best Practice. Og endelig understøtter EV Enterprise fuld skalérbarhed i ERP-systemet og sikrer kunderne langsigtet investeringsplanlægning, da krav og funktioner fastlægges inden næste generation af ERP-løsning låses fast. EV Enterprise giver følgende fordele:

 • Moderniserer virksomheden indefra
 • Giver en ekstra dimension til virksomhedens strategi
 • Afspejler virksomhedens datastruktur i dashboards og i rollecentret
 • Gør ledelse og medarbejdere dygtigere, da mål og indsatser fremstår tydeligt

Har du først taget beslutningen om, at du vil møde ind på arbejde hver morgen til et komplet overblik over dine KPI’er, ansvarsområder og risici, så er næste skridt måske at sikre teknologien bag og blive løftet til nyeste version hvert andet år og samtidig få et større udbytte af dit eksisterende NAV-opdateringsabonnement. Vi kalder denne forretningsmodel for EV Opgradering.

Kom på nyeste version hvert 2. år og kend din økonomi

Hører du til blandt de virksomheder, der hvert 6.- 8. år skal igennem en større investeringsansøgning for at få jeres løsning løftet til en nyere og mere tidstro version? Fremover kan du undgå at lappe på det gamle ERP-system, og samtidig kan du få et større udbytte af dit eksisterende Business Central-opdateringsabonnement. Det er meget forskelligt, hvor ofte en virksomhed vælger at opgradere deres Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV). Grundene hertil kan være årsager som teknologi, nye funktionelle krav, effektivisering, udefrakommende krav fra myndigheder, samarbejdspartnere eller kunder m.v. Ingen af elementerne er i sig selv nok til at finansiere en løsning, og ofte er det en kombination af flere årsager, som gør udslaget.

Gennem mange års erfaring ved vi, at en reimplementering kan være opslidende for en organisation, fordi man kommer fra en ældre Dynamics NAV-version til en ny version eller måske endda fra et helt andet ERP-system og til NAV. Det betyder, at processen mange gange bliver langvarig med omfattende analyser og inddragelse af hele organisationen på mange forskellige niveauer. Der er mange tilpasninger at tage stilling til, fordi virksomheden har fået nye behov og nye forretningskritiske processer, som systemet skal understøtte – meget sker på 6-8 år.

Men sådan behøver det ikke være. Derfor har vi udviklet forretningskonceptet EV Opgradering. Det går i al sin enkelhed ud på, at når man én gang for alle har udskiftet virksomhedens gamle løsning med nyeste version, så kan man med et opgraderingsabonnement blive løftet op hvert 2. år og glæde sig over, at løsningens nytteværdi bare stiger og stiger for hver opgradering. Og hvorfor ikke få et større udbytte af det Business Central-opdateringsabonnement, som du allerede betaler for? Med EV Opgradering får du kendt økonomi, begrænset indsats og fremtidssikring på af dit ERP-system på én gang.

Kundeudtalelse

Elbek & Vejrup har en solid forståelse for miljøbranchen, og de har i høj grad været med til at udvikle vores forretningsprocesser, som er blevet optimeret og effektiviseret. De har været gode til at udfordre os på processer, ligesom de har været med til at udvikle organisationen, så medarbejderne har fået et bedre perspektiv på virksomheden – nu er sammenhænge mellem opgaver og formål blevet mere tydelige. Gennem hele projektforløbet med implementering af helt ny løsning har der været en god proces- og opgavestyring, som har betydet, at vi har fået leveret opgaverne til aftalt tid og bevaret overblikket. Vi oplever Elbek & Vejrup som fleksibel, når der er behov for det, og deres ydelser skaber værdi for os. Elbek & Vejrup er derfor en vigtig strategisk sparringspartner for os som med deres dybe branchekendskab og dygtige fagkonsulenter er betydningsfulde for vores forretning.

Standard ERP til din branche

Hos Elbek & Vejrup tilbyder vi standard ERP-løsninger, som er målrettet udvalgte brancher. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov og forretningsprocesser, optimerer dem og skaber konkurrencemæssige fordele.

Find løsning til din branche