erp-header-min.jpg

ERP – Er ERP relevant for din virksomhed?

Når du har læst siden, vil du:

 • Blive klogere på hvordan ERP kan understøtte virksomhedens forretning og optimere forretningsprocesser
 • Sikre at du vælger det rigtige ERP-system
 • Vide hvilken betydning ERP kan have for virksomhedens fremtidige vækst og bundlinje

Vi skaber værdi gennem IT for vores kunder

Vi har hjulpet mere end 2000 virksomheder med:

 • Effektivisering og digitalisering af forretningsprocesser der skaber konkurrencemæssige fordele

 • Forretningsrådgivning baseret på dybt branchekendskab

 • Standard ERP-løsninger til din branche

Hvad er ERP?

ERP er en forkortelse for Enterprise Resource Planning og er et software program, der styrer alle virksomhedens aktiviteter som salg, ordrebehandling, lager, indkøb, økonomi, produktion og tidsregistrering. ERP sætter alle disse ressourcer og processer i system, skaber overblik og effektiviserer din virksomhed. Selv om det hedder enterprise, så er det virksomheder af alle størrelser, der bruger ERP. Vil du vide mere om Enterprise Ressource Planning (ERP)? Og hvordan ERP kan hjælpe netop din virksomhed med at nå sine mål? Så se med i denne video.

Hvad er ERP?

Hvad bruger man ERP til?

Et ERP-system er et fælles IT-system, der samler alle virksomhedens arbejdsprocesser – fra salg til produktion. Systemet har til formål at sætte virksomhedens aktiviteter i system og centralisere styringen af fx lagerproduktion og tidsregistrering. Du slipper for at arbejde i mange forskellige programmer for at løse basale opgaver, men kan integrere alle aktiviteter i ét ERP-system. På den måde understøtter ERP din virksomheds forretning og optimerer forretningsprocesserne ved at give bedre overblik, spare tid og dermed øge produktiviteten og konkurrenceevnen.

ERP kan fx håndtere følgende administrative opgaver og arbejdsprocesser:

 • Produktion
 • Økonomi
 • Budgetplanlægning
 • Lagerbeholdning og lagerstyring
 • Logistikstyring
 • Kontraktstyring
 • Business Intelligence
 • Salgsstyring
 • Kundestyring
 • Supply Chain Management

Der findes forskellige udbydere af ERP-systemer, og de har hver især en række fordele i forhold til den enkelte virksomheds behov. Hos Elbek & Vejrup arbejder vi udelukkende med Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV), da det er skalérbart og fremtidssikret.

Hvordan skaber ERP værdi?

Værdien af ERP kan ses i de optimeringer, som løsningen laver - fx optimering af interne arbejdsgange, produktion, afrapportering og automatiseringer ved indtastning af data. I grove træk: ERP skaber værdi de steder, hvor den sparer virksomheden tid og øger produktiviteten. Dette kan medføre en markant bedre konkurrenceevne, øget markedsandele og dermed en forbedret bundlinje.

Forretningsmæssige fordele ved ERP

Helt overordnet handler ERP om at hjælpe virksomhedens medarbejdere med at arbejde mere effektivt på tværs af afdelinger ved blandt andet at præsentere tidstro data fra én central løsning.

Herudover er der en række andre forretningsmæssige fordele ved ERP, som til dels afhænger af, hvilken branche virksomheden opererer i, og dels hvor kompleks virksomhedens processer er. Fx giver det enorm værdi for en entreprenørvirksomhed at kunne lave en kalkulation af et byggeprojekt på baggrund af historik fra lignende projekter, som allerede ligger i deres ERP.

Andre brancher oplever også en kompleksitet, der kun kan løses ved hjælp af ERP. Det kan fx være en produktionsvirksomhed, hvor der både er lagerprocesser og produktionsprocesser, som skal håndteres. I dette eksempel er det ikke hensigtsmæssigt, hvis lageret ikke kan se, hvad der bliver produceret og vice versa.

Der er mange flere fordele end ovenstående, men dét der er fælles for dem alle er, at en løsning til ERP hurtigt giver virksomheden det korrekte datagrundlag til at træffe de rette beslutninger ud fra. Herudover er det ERP-systemets fornemmeste opgave at eliminere dobbeltarbejde og generelt reducere de omkostninger, der er ved at drive forretning.

ERP giver større mobilitet

ERP er med til at gøre virksomhedens processer mere agile, uanset hvor medarbejderne befinder sig. Medarbejdere kan tilgå systemet online, når de ikke er på kontoret og dele data mellem relevante dele af virksomheden uanset tid og sted. Det kan fx være en fordel i situationer, hvor medarbejderen er ude af huset for at servicere kunder. Medarbejderen kan klare alle opgaver på stedet - fx at registrere vareforbrug, tjekke lagerbeholdning, registrere tid og lave en fakturering.

Træk vigtige nøgletal fra ERP

Endnu en fordel ved at samle virksomhedens arbejdsprocesser i ét fælles forretningssystem er, at du har mulighed for at trække vigtige nøgletal direkte fra ERP. Den samlede data på kunder, indkøb, lager, indtægter og udgifter gør det muligt, at anvende systemet til statistik, budget og planlægning. Muligheden for at trække præcise statistikker er et effektivt redskab til at kunne tilrettelægge og løbende tilpasse virksomhedens planlagte udvikling. Det giver en forretningsmæssig indsigt og et beslutningsgrundlag på både på strategisk og praktisk niveau.

Integrationer med ERP

De fleste virksomheder bruger i dag et eller flere administrative IT-systemer til at lette dagligdagens administrative opgaver. Der findes så mange forskellige typer ERP-systemer, at der er løsninger til alt fra små iværksættere til store virksomheder med globale afdelinger. I Danmark har vi en lang tradition for at benytte ERP, og mange af ERP-systemerne er udviklet i Danmark. Det er fx Navision, Axapta, Concorde XAL og C5, som nu alle er opkøbt af Microsoft og blevet til forskellige løsninger under navnet Microsoft Dynamics 365.

Microsoft Dynamics 365 er en standardløsning, som indeholder en bred vifte af moduler - herunder 2 ERP-systemer: Dynamics 365 Business Central og Dynamics 365 for Finance and Operations.

Derfor kan Dynamics 365 udvides via apps i takt med, at virksomheden vækster. Fælles for de mange Dynamics 365 løsninger er, at de er integreret med de øvrige Microsoft-systemer, som virksomheden allerede benytter. Det gør det muligt at anvende data fra Dynamics 365 i systemer som Microsoft Excel, Power BI eller Outlook.

Dette samspil muliggør store synergier på tværs af virksomheden og sikrer langt mere effektive arbejdsgange, som kan mærkes på bundlinjen.

Bomaerke (1)

Er ERP relevant for alle virksomheder?

Det korte svar på dette spørgsmål er både et ja og et nej.

Du kan som mindre virksomhed drage nytte af ERP, hvis virksomheden har helt specifikke behov, der ikke kan klares i almindelig excel-ark, word-dokument mv. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for en nystartet iværksættervirksomhed med to ansatte at investere i ERP, da behovet højest sandsynligt ikke vil være der. Men henad vejen kan behovet opstå, og her vil der findes mindre løsninger til ERP, som især henvender sig til de helt små virksomheder, der udelukkende har brug for et system til at bogføre i.

For mellemstore og store virksomheder, er det oplagt at se på hvilket ERP-system, der passer bedst til den enkelte virksomhed. Der findes i dag en lang række ERP-systemer, som er udviklet til meget forskellige typer virksomheder. Hos Elbek & Vejrup arbejder vi udelukkende med Dynamics 365 Business Central , da det er skalérbart og fremtidssikret. Denne ERP-løsning kan skaleres efter virksomhedens løbende behov og udvikling. Det er let at skrue op for antallet af brugere i takt med virksomhedens vækst. Dermed er virksomheden sikret en løsning til ERP, der dækker nutidige men også fremtidige behov.

Du kan få det fulde overblik over alle fordele og ulemper ved de fire mest anvendte ERP-systemer i denne artikel.

EV-Databasekopiering-header.jpg

Succesfuld ERP-implementering

Selvom det er afgørende, at man vælger den rette ERP-løsning til sin virksomhed, er det ligeså vigtigt, at man formår at implementere det korrekt. Derved kan virksomheden høste de mange gevinster et ERP-system indeholder.

Hos Elbek & Vejrup har vi mange års erfaring med at implementere ERP løsninger på tværs af en bred vifte af virksomheder og brancher. Implementering af et ERP-system kan tage lang tid og kan variere meget fra kunde til kunde, men overordnet kan selve implementeringsprocessen inddeles i følgende faser:

En før-fase: Her udvælges ERP-løsningen på baggrund af funktioner og økonomiske rammer.

En implementeringsfase: Her samarbejder ERP-leverandøren og kunden om at få implementeret det konkrete system, så det passer til virksomhedens behov.

En post-implementeringsfase: Her uddannes virksomhedens medarbejdere og oplæres i at bruge ERP-løsningen bedst muligt for at indfri det fulde potentiale i systemet.

Du kan læse mere om, hvad man skal være opmærksom på igennem alle tre faser i dette indlæg om ERP-implementering. Du kan også downloade vores fulde guide om emnet ved at klikke her - download guide.

Du har brug for en ERP-løsning hvis din virksomhed:

 • Har flere forskellige systemer til at håndtere forskellige processer
 • Ikke har let adgang til forretningskritiske data
 • Bruger for lang tid på bogføring og indtastning af data
 • Har et komplekst og tidskrævende IT-landskab

Leasing af dit ERP-projekt

Elbek & Vejrup har med succes tilført leasingfinansiering til ERP-projekter hos kunder, som ønsker at betale kontant. Vi ved, hvordan investeringen i et nyt ERP-projekt kan påvirke virksomhedernes allerede lagte budgetter flere år frem. Likviditeten kommer også under pres undervejs i projektets gennemførelse. Derfor kan leasing være et godt alternativ.

Læs om leasingmulighederne

Kan ERP stå alene?

Ud fra ovenstående lyder det måske som om, at ERP er løsningen på alle problemer, som er i en virksomhed. Men hvis man kigger på det med realistiske øjne, er det langt fra virkeligheden.

ERP er det, der binder virksomhedens processer sammen og sætter dem i system. Det vil være forkert at tro, at man med en løsning til ERP kan skrotte samtlige IT-systemer i virksomheden.

Hvis man i virksomheden har behovet for forskellige fagsystemer, eller systemer der specifikt er udviklet til at håndtere fx lager eller produktion, som ikke er standard i ens løsning til ERP, skal de kunne integreres til virksomhedens centrale ERP-løsning. Dermed skabes der synergi mellem alle virksomhedens forskellige IT-løsninger, og man opnår derigennem øget effektivitet og produktivitet

Har du spørgsmål til, hvordan ERP kan optimere din virksomhed? Så tag kontakt til os, og lad os få en snak om dine muligheder for en mere optimeret drift.

Kundeudtalelse

For en virksomhed som Aarsleff er det afgørende, at vi indgår i ’partnerskab’ med en strategisk leverandør, der ikke alene forstår vores forretning, men som også besidder et godt kendskab til vores branche. Elbek & Vejrup har igennem hele vores samarbejde været dygtige til at stille de rigtige spørgsmål og udfordre os, så vi nu står med en teknologisk stærk platform, som kan udnyttes i vores organisation i et endnu større omfang. Derudover har det stor betydning, at Elbek & Vejrup er et hus med mange Dynamics NAV-kompetencer og dygtige fagspecialister, der sammen med os kan løfte vores forretning.

Se kundereferencer

Steen Guldborg
IT-chef, Per Aarsleff

Vælg en ERP-leverandør der har helt styr på sit håndværk

Hos Elbek & Vejrup har vi mere end 20 års erfaring som ERP-leverandør. Vi tilbyder standard ERP-løsninger, som er målrettet udvalgte brancher. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov, optimerer arbejdsgangene og skaber konkurrencemæssige fordele. Kontakt os i dag og få en ERP-leverandør, der kan sit håndværk til fingerspidserne. Eller find en løsning til din branche nedenfor.

Find løsning til din branche