erp-header-min.jpg

Hvad er ERP?

Ved du hvordan ERP kan understøtte virksomhedens forretning og optimere forretningsprocesser? Læs her hvordan det rigtige valg af ERP-system har betydning for virksomhedens fremtidige vækst og bundlinje.

ERP er betegnelsen for Enterprise Ressource Planning, hvilket dækker over styring af virksomhedens aktiviteter så som økonomi, salg, lager, produktion og indkøb. Til at sætte disse aktiviteter i system, skabe overblik og centralisere dem bruges et ERP-system. Værdien af ERP kan ses i de optimeringer som løsningen laver, fx optimering af interne arbejdsgange, produktion, afrapportering og automatiseringer ved indtastning af data. I grove træk: ERP skaber værdi de steder, hvor den sparer virksomheden tid og øger produktiviteten. Dette kan medføre større konkurrenceevne, øget markedsandele og dermed forbedret bundlinje.

Fordele ved ERP

Fuldt overblik

ERP hjælper virksomheden til at skabe overblik over virksomhedens processer. I stedet for at have en række enkeltstående IT-systemer, får man med ERP mulighed for bedre at integrere virksomhedens IT-landskab og skabe synergi på tværs af virksomhedens afdelinger.

Mindre ressourcespild

Ved at implementere ERP i jeres virksomhed, minimeres ressourcespild og dobbeltarbejde. Samme data skal ikke længere indtastes flere steder og medarbejdernes ressourcer kan derfor bruges steder, hvor der er mere brug for dem.

Gør virksomheden mobil

Den rette løsning til ERP muliggør at virksomhedens medarbejdere kan tilgå relevante oplysninger via alle mobile enheder. Dette gør medarbejderne mere fleksible og effektive, da de kan tilgå de data der er vigtige for dem uanset tid og sted.

Forretningsværdien med ERP

Helt overordnet handler ERP om at hjælpe virksomhedens medarbejdere med at arbejde mere effektivt på tværs af afdelinger ved bl.a. at præsentere tidstro data fra én central løsning. Herudover er der en række andre forretningsmæssige fordele ved ERP, som til dels afhænger af hvilken branche virksomheden opererer inden for, og dels hvor kompleks virksomhedens processer er. Fx giver det enorm værdi for en entreprenørvirksomhed at kunne lave en kalkulation af et byggeprojekt på baggrund af historik fra lignende projekter, som allerede ligger i ERP. Der kan i andre brancher være en kompleksitet der ikke kan håndteres i et excel-regneark. 

Det kan fx være en produktionsvirksomhed, hvor der både er lagerprocesser og produktionsprocesser, som skal håndteres. I dette eksempel er det ikke hensigtsmæssigt, hvis lageret ikke kan se hvad der bliver produceret og vice versa.

Der er mange andre fordele end ovenstående, men dét der er fælles for dem alle, er at en løsning til ERP hurtigt giver virksomheden det korrekte datagrundlag til at træffe de rette beslutninger ud fra. Herudover er det ERP systemets fornemmeste opgave af eliminere dobbeltarbejde og generelt reducere de omkostninger der er ved at drive forretning.

Er ERP for alle virksomheder?

Dette spørgsmål kan besvares med både et ja og et nej. Du kan som mindre virksomhed drage nytte af ERP, hvis virksomheden har helt specifikke behov, der ikke kan klares i almindelig excel-ark, word-dokumenter mv. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for en nystartet iværksættervirksomhed med 2 ansatte at investere i ERP, da behovet højst sandsynligt ikke vil være der. Det skal dog hertil tilføjes at der er mindre løsninger til ERP, der især henvender sig til de helt små virksomheder der udelukkende har brug for et system til at bogføre i.

Uanset hvilken branche din virksomhed er i, så findes der ERP, der er udviklet til specifikt at løse de problemer og behov, der netop er i din branche. Som landets største leverandør af ERP løsningen, Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV), anbefaler vi dette ERP, da det er skalérbart og fremtidssikret. Det er let at skrue op og ned for brugere med videre i takt med virksomhedens vækst. Dermed er virksomheden sikret en løsning til ERP, der dækker nutidige men også fremtidige behov.

Læs 5 trin til en succesfuld ERP-implementering

Ny forretningsløsning?
I tvivl om jeres virksomhed kan drage nytte af ERP?

Guide til ny forretningsløsning:

Overvejer du at skifte virksomhedens forretningsløsning, men ved du ikke hvor du skal starte? Det behøver ikke at være uoverskueligt at komme igang - vi viser dig vejen med denne guide til ny forretningsløsning. Guiden tager dig igennem de kritiske faser, der er i en ERP-implementering og giver dig svar på, hvilke overvejelser du skal gøre dig samt hvordan du forbereder organisationen bedst muligt på en forestående implementering.

Gå til guide

Du har brug for en løsning til ERP, hvis:

  • Virksomheden har flere forskellige systemer til at håndtere forskellige processer
  • Virksomheden ikke har let adgang til forretningskritiske data
  • Virksomheden bruger for lang tid på bogføring og indtastning af data
  • Virksomhedens IT-landskab er for komplekst og tidskrævende

Kan ERP stå alene?

Ud fra ovenstående lyder det måske som om at ERP er løsningen på alle virksomhedens problemer, som er i en virksomhed, men hvis man kigger på det med realistiske øjne er det jo langt fra virkeligheden. ERP er det der binder virksomhedens processer sammen og sætter dem i system, og det vil være forkert at tro at man med en løsning til ERP kan skrotte samtlige IT-systemer i virksomheden. Hvis man i virksomheden har behovet for forskellige fagsystemer, eller systemer der specifikt er udviklet til at håndtere fx lager eller produktion, som ikke er standard i ens løsning til ERP, skal de kunne integreres til virksomhedens centrale ERP-løsning. Dermed skabes der synergi mellem alle virksomhedens forskellige IT-løsninger, og man opnår derigennem øget effektivitet og produktivitet.

Har du spørgsmål til hvordan ERP kan optimere din virksomhed? Så tag kontakt til os og lad os få en snak om dine muligheder for en mere optimeret drift.

Kundeudtalelse

For en virksomhed som Aarsleff er det afgørende, at vi indgår i ’partnerskab’ med en strategisk leverandør, der ikke alene forstår vores forretning, men som også besidder et godt kendskab til vores branche. Elbek & Vejrup har igennem hele vores samarbejde været dygtige til at stille de rigtige spørgsmål og udfordre os, så vi nu står med en teknologisk stærk platform, som kan udnyttes i vores organisation i et endnu større omfang. Derudover har det stor betydning, at Elbek & Vejrup er et hus med mange Dynamics NAV-kompetencer og dygtige fagspecialister, der sammen med os kan løfte vores forretning.

, IT-chef

Standard ERP til din branche

Hos Elbek & Vejrup tilbyder vi standard ERP-løsninger, som er målrettet udvalgte brancher. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov, optimerer arbejdsgangene og skaber konkurrencemæssige fordele.

Find løsning til din branche