erp-header-min.jpg

ERP – Er ERP relevant for din virksomhed?

Ved du hvordan ERP kan understøtte virksomhedens forretning og optimere forretningsprocesser? Læs her hvordan det rigtige valg af ERP-system har betydning for virksomhedens fremtidige vækst og bundlinje.

Ved du hvordan ERP kan understøtte din virksomheds forretning og optimere forretningsprocesser? På denne side har vi samlet alt hvad du bør vide for at kunne forstå, hvordan brugen af et ERP-program kan have betydning for din virksomheds fremtidige vækst og bundlinje.

ERP er betegnelsen for ’Enterprise Ressource Planning’, hvilket dækker over styring af virksomhedens aktiviteter så som økonomi, salg, lager, produktion, tidsregistrering og indkøb. ERP-programmer og systemer anvendes til at sætte disse aktiviteter i system, skabe overblik og effektivisere din virksomhed.

Værdien af ERP kan ses i de optimeringer som løsningen laver, fx optimering af interne arbejdsgange, produktion, afrapportering og automatiseringer ved indtastning af data. I grove træk: ERP skaber værdi de steder, hvor den sparer virksomheden tid og øger produktiviteten. Dette kan medføre en markant bedre konkurrenceevne, øget markedsandele og dermed en forbedret bundlinje.

Fordele ved at anvende ERP

Fuldt overblik

ERP hjælper virksomheden til at skabe overblik over virksomhedens processer. I stedet for at have en række enkeltstående IT-systemer, får man med ERP-mulighed for bedre at integrere virksomhedens IT-landskab og skabe synergi på tværs af virksomhedens afdelinger.

Mindre ressourcespild

Ved at implementere ERP i jeres virksomhed, minimeres ressourcespild og dobbeltarbejde. Samme data skal ikke længere indtastes flere steder og medarbejdernes ressourcer kan derfor bruges steder, hvor der er mere brug for dem.

Gør virksomheden mere mobil

Den rette løsning til ERP muliggør at virksomhedens medarbejdere kan tilgå relevante oplysninger via alle mobile enheder. Dette gør medarbejderne mere fleksible og effektive, da de kan tilgå de data der er vigtige for dem uanset tid og sted.

Forretningsværdien med ERP

Helt overordnet handler ERP om at hjælpe virksomhedens medarbejdere med at arbejde mere effektivt på tværs af afdelinger ved bl.a. at præsentere tidstro data fra én central løsning.

Herudover er der en række andre forretningsmæssige fordele ved ERP, som til dels afhænger af hvilken branche virksomheden opererer inden for, og dels hvor kompleks virksomhedens processer er. Fx giver det enorm værdi for en entreprenørvirksomhed at kunne lave en kalkulation af et byggeprojekt på baggrund af historik fra lignende projekter, som allerede ligger i deres ERP. Der kan i andre brancher være en kompleksitet der ikke kan håndteres i et excel-regneark.

Det kan fx være en produktionsvirksomhed, hvor der både er lagerprocesser og produktionsprocesser, som skal håndteres. I dette eksempel er det ikke hensigtsmæssigt, hvis lageret ikke kan se hvad der bliver produceret og vice versa.

Der er mange andre fordele end ovenstående, men dét der er fælles for dem alle, er at en løsning til ERP hurtigt giver virksomheden det korrekte datagrundlag til at træffe de rette beslutninger ud fra. Herudover er det ERP systemets fornemmeste opgave af eliminere dobbeltarbejde og generelt reducere de omkostninger der er ved at drive forretning.

Er ERP for alle virksomheder?

Det korte svar på dette spørgsmål er både et ja og et nej.

Du kan som mindre virksomhed drage nytte af ERP, hvis virksomheden har helt specifikke behov, der ikke kan klares i almindelig excel-ark, word-dokumenter mv. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for en nystartet iværksættervirksomhed med 2 ansatte at investere i ERP, da behovet højst sandsynligt ikke vil være der.

Det skal dog hertil tilføjes at der er mindre løsninger til ERP, der især henvender sig til de helt små virksomheder, der udelukkende har brug for et system til at bogføre i.

Men for mellemstore og særligt store virksomheder, der operer i forskellige lande, er det oplagt at se på, hvilket ERP-system, der passer bedst til den enkelte virksomhed. Der findes i dag en lang række ERP-systemer som er udviklet til meget forskellige typer virksomheder. Hos Elbek & Vejrup arbejder vi udelukkende med Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV), da det er skalérbart og fremtidssikret.

Det er let at skrue op og ned for brugere med videre i takt med virksomhedens vækst. Dermed er virksomheden sikret en løsning til ERP, der dækker nutidige men også fremtidige behov. Du kan få det fulde overblik over alle fordele og ulemper ved de 4 mest anvendte ERP-systemer i denne artikel.

Succesfuld ERP-implementering

Selvom det er afgørende, at man vælger den rette ERP-løsning til sin virksomhed, er det ligeså vigtigt, at man formår at implementere det korrekt, så man kan høste de mange gevinster et sådant system rummer.

Hos Elbek & Vejrup har vi mange års erfaring med at implementere ERP løsninger på tværs af en bred vifte af virksomheder. Implementering af et ERP-system kan tage lang tid og kan variere meget fra kunde til kunde men overordnet kan selve processen med at implementere systemet inddeles i følgende faser:

En før-fase: Her udvælges ERP løsningen på baggrund af funktioner og økonomiske rammer

En implementeringsfase: Her samarbejder ERP-leverandøren og kunden om at få implementeret det konkrete system så det passer til virksomheden behov.

En post-implementeringsfase: Her uddannes virksomheden medarbejdere og oplæres i at bruge den konkrete ERP-løsning bedst muligt for at indfri det fulde potentiale i systemet.

Du kan læse mere om, hvad man skal være opmærksom på igennem alle tre faser i dette indlæg om ERP-implementering. Du kan også downloade vores fulde guide om emnet ved at klikke her:

Download guide

Du har brug for en løsning til ERP, hvis:

  • Virksomheden har flere forskellige systemer til at håndtere forskellige processer
  • Virksomheden har ikke let adgang til forretningskritiske data
  • Virksomheden bruger for lang tid på bogføring og indtastning af data
  • Virksomhedens IT-landskab er for komplekst og tidskrævende

Kan ERP stå alene?

Ud fra ovenstående lyder det måske som om, at ERP er løsningen på alle problemer, som er i en virksomhed. Men hvis man kigger på det med realistiske øjne er det jo langt fra virkeligheden.

ERP er det der binder virksomhedens processer sammen og sætter dem i system. Det vil være forkert at tro, at man med en løsning til ERP kan skrotte samtlige IT-systemer i virksomheden.

Hvis man i virksomheden har behovet for forskellige fagsystemer, eller systemer der specifikt er udviklet til at håndtere fx lager eller produktion, som ikke er standard i ens løsning til ERP, skal de kunne integreres til virksomhedens centrale ERP-løsning. Dermed skabes der synergi mellem alle virksomhedens forskellige IT-løsninger, og man opnår derigennem øget effektivitet og produktivitet

Har du spørgsmål til hvordan ERP kan optimere din virksomhed? Så tag kontakt til os og lad os få en snak om dine muligheder for en mere optimeret drift.

Kundeudtalelse

For en virksomhed som Aarsleff er det afgørende, at vi indgår i ’partnerskab’ med en strategisk leverandør, der ikke alene forstår vores forretning, men som også besidder et godt kendskab til vores branche. Elbek & Vejrup har igennem hele vores samarbejde været dygtige til at stille de rigtige spørgsmål og udfordre os, så vi nu står med en teknologisk stærk platform, som kan udnyttes i vores organisation i et endnu større omfang. Derudover har det stor betydning, at Elbek & Vejrup er et hus med mange Dynamics NAV-kompetencer og dygtige fagspecialister, der sammen med os kan løfte vores forretning.

Vælg en ERP-leverandør der har helt styr på sit håndværk

Hos Elbek & Vejrup har vi mere end 20 års erfaring som ERP-leverandør. Vi tilbyder standard ERP-løsninger, som er målrettet udvalgte brancher. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov, optimerer arbejdsgangene og skaber konkurrencemæssige fordele. Kontakt os i dag og få en ERP-leverandør, der kan sit håndværk til fingerspidserne. Eller find en løsning til din branche nedenfor.

Find løsning til din branche