07. september 2020

Bliv klogere på on-premise, private cloud og public cloud

On-premise, private cloud eller public cloud? Hvad er forskellen?

On-premise, private cloud eller public cloud? Ja, du har garanteret hørt om disse forskellige cloud-begreber før. Men mange har i dag fortsat vanskeligt ved at finde hoved og hale i begreberne, og det forstår vi sådan set godt.

Faktum er, at der er betydelig forskel på, om du vælger den ene cloud-løsning fremfor den anden, og i sidste ende handler det om, hvilken IT-strategi virksomheden har i forhold til eksempelvis opbevaring af data og opgraderinger.

I dette indlæg stiller vi skarpt fokus på de enkelte cloud-løsninger med henblik på at gøre dig klogere på dine muligheder for at køre din Dynamics 365 Business Central-løsning.

Rigtig god læselyst!

Cloud or not cloud? That is the question

Hvilken cloud skal jeg vælge? Dette spørgsmål dukker ofte frem, når virksomheder overvejer en cloud-baseret tilgang til deres dataopbevaring. Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at cloud-løsninger ikke nødvendigvis er den rigtige løsning for alle. I nogle tilfælde vil det fortsat være den mere traditionelle metode til dataopbevaring, som er det rigtige fit for virksomheden. I takt med teknologiens rivende udvikling ser vi, at flere og flere virksomheder hopper med på cloud-bølgen.

Cloud-teknologien er nu kommet så langt, at de ulemper man før så ved cloudbaserede løsninger bliver færre og færre, mens fordelene bliver flere.

Der findes forskellige typer tilgange til, hvordan du vælger at hoste din Business Central-løsning. Det drejer sig konkret om følgende:

 • On-premise
 • Private cloud
 • Public cloud

 Hvilken løsning, du vælger, afhænger af parametre og prioriteringer af eksempelvis faktorer som:

 • Omkostninger
 • Tilgængelighed
 • Muligheder for tilpasninger
 • Datasikkerhed
 • Skalérbarhed
 • Fremtidssikring

On-premise – traditionel dataopbevaring på stedet

Hvad er on-premise?

On-premise betyder direkte oversat til dansk ”på stedet”, hvilket er meget beskrivende i forhold til selve definitionen. Hvis du vælger on-premise betyder det nemlig, at din Business Central-løsning ligger på en server, der som nævnt typisk er placeret i kælderen – altså på stedet. Her er virksomheden selv fuldt ud ansvarlig for datasikkerhed, drift, hardware og IT-infrastruktur.

Denne on-premise løsning henvender sig oftest til virksomheder, der:

 • ønsker høj grad af datakontrol og fuldt ejerskab over deres IT
 • allerede har en kompetent IT-afdeling in-house, der kan håndtere hele IT-setuppet
 • opererer i en branche med lovkrav i forhold til dataopbevaring, som de skal overholde

Alternativt kan du vælge at hoste din Business Central-løsning on-premise hos et hostingcenter – altså på en såkaldt ’hosted server’. Her er det hostingcentret, som er fuldt ansvarlig for datasikkerhed, drift, hardware og IT-infrastruktur.

On-premise er altså den mere traditionelle måde at have sin løsning på, men det er bestemt ikke altid den rigtige løsning for alle virksomheder. Faktisk vælger flere og flere virksomheder at flytte deres data fra fysiske servere til cloud.

I det følgende vil vi derfor rette blikket mod ”public cloud vs. private cloud” og skitsere forskellene mellem disse cloud-løsninger.


Private cloud – løsningen hvor du har din egen server i cloud

Hvad er private cloud? Det er løsningen, hvor du ene og alene har din helt egen server i cloud – det vil sige, du deler den ikke med andre virksomheder. Du får stadig en fuld online løsning, som eksempelvis kan ligge på en Azure-server. Her af begrebet ’on Azure’. Her ejer virksomhederne ikke hele Azure-serveren, men køber en bid af den.

Det er udelukkende virksomheden, der har adgang til de data, der opbevares i private cloud.

En private cloud server er karakteriseret ved:

 • Virksomheden står selv for at administrere og vedligeholde
 • Et privat netværk – altså deler du den ikke med andre virksomheder
 • Stor egenkontrol fx i forhold til opsætning og konfiguration
 • Høj sikkerhed da ingen andre virksomheder kan tilgå data
 • Høj hastighed så du kan hurtigt indhente data
 • Rig mulighed for individuel tilpasning


Når vi taler cloud støder man også ofte på begrebet ’in Azure’. Her bevæger vi os over i kategorien public cloud. I dette tilfælde vil din Business Central-løsning ligge online i Azure-serveren, som leveres og vedligeholdes af Microsoft.

Public cloud – delt netværk og automatisk opdatering

Hvad er public cloud? Og måske endnu vigtigere: Hvad er forskellen på public vs. private cloud?

Public cloud er løsningen, hvor virksomheden har sin Business Central-løsning i cloud, som Microsoft vedligeholder og udbyder. Her af begrebet ’in Azure’. Du kender det muligvis allerede nu fra Office 365, hvor du også tilgår dit Outlook, Word, Excel og PowerPoint med videre i skyen, hvor disse ligger på Microsofts Azure-server og automatisk bliver opdateret.

Nu er det blot muligt også at have sin Business Central-løsning placeret der. Det er Microsoft, der står med det totale ansvar for automatiske opdateringer, vedligehold og sikkerhed. Det er vigtigt her at understrege, at Microsoft automatisk opdaterer Business Central-løsningen hos virksomheden, når de har nye releases klar.

Det betyder, at der er et stort skifte fra, at man sammen med sin ERP-samarbejdspartner bestemmer, hvornår man skal opgradere sin løsning til, at det nu sker fuldstændig automatisk – nærmest natten over.

Den største og mest åbenlyse forskel ligger i, at public cloud, modsat privat cloud, er et offentligt og åbent netværk, hvor hver virksomhed har lejet en del af det samlede netværk. Det betyder konkret, at det er cloud-udbyderen, der ejer og driver al hardware, software og anden slags understøttende infrastruktur, som public cloud-løsningen anvender. Microsoft giver, via Azure-serveren, virksomhederne mulighed for at have deres Business Central-løsning i public cloud – sammen med en lang række øvrige virksomheder. Her har du direkte adgang til forskellige tjenester og kan administrere din egen konto via en webbrowser.

Der er altså tale om en fælles og standardiseret platform, der er offentlig tilgængelig for alle, der ønsker at købe sig til en serverplads. Det betyder også, at alle ”lejere” i cloud-miljøet har adgang til samme sky, og som virksomhed accepterer du derfor, at dine data er placeret sammen med andre virksomheders data.

Public cloud har fordele for virksomheder, som søger en effektiv og skalérbar løsning, de ikke selv skal vedligeholde. Det er Microsoft, der sikrer backup af data og systemopdateringer. Det stiller til gengæld krav til virksomhedens IT-leverandør om konstant at sikre, at deres løsninger understøtter nye opdateringer. Det betyder eksempelvis, at din Business Central-løsning automatisk bliver opdateret, når nye udvidelser lanceres. På den måde er du altid garanteret, at din cloud-løsning er 100% up-to-date med tiden og udviklingen. Og du skal samtidig ikke selv bruge tid og ressourcer på at opdatere dine data.

Det faktum, at ansvaret er Microsofts, betyder selvfølgelig også, at du som virksomhed har mindre grad af fleksibilitet end ved private cloud. Dine muligheder for at tilpasse din løsning er således mere begrænsede.

Public cloud er således karakteriseret ved:

 • Flere virksomheder der deler samme cloud
 • Intet behov for investering i hardware og software
 • Ingen vedligeholdelse
 • Automatiske opdateringer
 • Høj serverkapacitet og skalérbarhed
 • Mindre grad af egenkontrol og individuel tilpasning

Hvilken cloud-løsning skal jeg så vælge?

Nu sidder du måske og tænker: ”Hvilken cloud-løsning skal jeg vælge?” Og det forstår vi sådan set godt.

Vi har igennem indlægget skitseret henholdsvis on-premise, private cloud og public cloud. Hvilken cloud-løsning der er den rigtige for dig kommer helt an på, hvilke behov for dataopbevaring og -håndtering din virksomhed har.

Så det korte svar er, at du altid skal starte med at kigge indad i din organisation og få afdækket jeres behov her og nu og ikke mindst få afdækket jeres fremtidige udfordringer på området. Først derefter kan du træffe beslutningen om, hvorvidt jeres Business Central-løsning skal være on-premise, eller om den skal ligge i private eller public cloud. Er du i tvivl om hvilken løsning, du skal vælge, så har Elbek & Vejrup et indgående kendskab til både on-premise løsninger og til cloud-teknologien, og vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige løsning.

Forrige artikler

SmartKlik Dialog skaber værdi hos Nordsjællands Park & Vej

Næste artikel

Elbek & Vejrup fortsætter fremgang og vækst