Når Microsoft tilbyder to ERP-systemer til store og mellemstore virksomheder, er der mange, som spørger ”Hvad er forskellen?”. Og forvirringen bliver sjældent mindre af at kigge på listen over features, for systemerne kan i høj grad levere de samme funktioner. Så hvorfor er der to på markedet?

Enkelt sagt er forskellen ikke i IT-systemernes funktionalitet, men i den type af organisation og i typen af projekter, som IT-systemerne bedst understøtter samt de krav til tekniske ressourcer, som systemet stiller.

Microsoft har selv forsøgt at gøre det enkelt at skelne mellem de to typer af IT-systemer ved at angive antallet af brugere på systemet, men det er ikke et helt retvisende billede, da Microsoft Navision er skalérbart op til flere hundrede brugere.

Forskellen mellem Axapta og Navision

Axapta er ofte bedre til meget store entrepriser, som har brug for at samle organisationer på tværs af sprog, valuta og brancher. I de sammenhænge giver det nogle muligheder, som ikke findes i Microsoft Navision, men det stiller også øgede krav til implementeringen, tekniske ressourcer og hardware. Ikke alene anskaffelsen er dyrere end ved Microsoft Navision, også driften stiller større krav.

Når vi hos Elbek & Vejrup rådgiver vores kunder om valg af IT-system, lægger vi vægt på, at systemet dels skal understøtte og give værdi til virksomheden, som den er i dag, men det er mindst ligeså vigtigt, at IT-systemet kan understøtte virksomheden i fremtiden. Det stiller eksempelvis krav til skalerbarhed, opgraderinger og branchekendskab.