En ERP-løsning kan hurtigt vise sig som en dårlig investering, hvis ikke løsningen understøtter virksomhedens forretningsgange, optimerer dem og skaber værdi for virksomheden. Netop derfor tager vores konsulenter altid udgangspunkt i kundens forretning, processerne i virksomheden og personerne i organisationen, før der konfigureres en IT-løsning.

Forretning før teknologi

”Jeg ser IT som sekundært i mit virke som konsulent. Når jeg skal rådgive virksomheder, så kigger jeg først og fremmest på organisationen som helhed – altså hvilke processer og personer, der er i virksomheden, samt hvad de ønsker at opnå med en ny ERP-løsning, fx hvilke KPI’er de vil måle på. Dernæst udnytter jeg naturligvis min faglighed i form af mit indgående kendskab og erfaring fra servicebranchen. Når processerne er mappet op, så bruger jeg min værktøjskasse, altså IT, til at forme den rigtige løsning”, udtaler Annmari R. Christensen, chefkonsulent i EV Service.

Netop vores konsulenters brancheekspertise og forretningsforståelse gør, at de ved præcist, hvilke udfordringer kunderne står overfor, samt hvordan processerne kan optimeres, og hvordan organisationer, i dette tilfælde servicevirksomheder, udnytter ressourcerne optimalt.

Der skal udfordres, før der kan nytænkes

Når forretningsprocesserne skal revurderes, og nye arbejdsgange skal nytænkes, udfordrer vores konsulenter kunden. Hertil udtaler Annmari:

”Virksomheder har altid en mening om, hvordan deres arbejdsprocesser er mest optimale, og det er selvfølgelig også rigtigt i mange tilfælde – det er jo trods alt dem, der kender deres forretning bedst. Jeg oplever dog ofte hos kunder, at de har haft de samme processer i en del år og derfor har stirret sig blind på, om processen stadig er mest optimal ift. virksomhedens virkelighed lige nu. Derfor er det min opgave at udfordre dem på de processer, de kender og er vant til og prøve at opstille andre scenarier og processer, som er mere optimale.”

IT-løsninger i dag tager ikke udgangspunkt i den teknologi, der findes på markedet men i den værdiskabelse, som løsningen har for virksomheden. Elbek & Vejrups løsninger tager altid udgangspunkt i kundens forretning og i de mål, kunden ønsker at opnå som fx øget konkurrenceevne. Sammen finder vi ud af hvilke processer, der stadig er optimale længere og hvilke der skal revurderes eller helt gentænkes.

Få mere viden om vores løsning til servicevirksomheder her.