Ernst & Young's "EY Entrepreneur Of The Year" pris har eksisteret siden 1997 og er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence, som hylder de bedste vækstskabere i Danmark og globalt. Formålet med konkurrencen er at motivere, engagere og fremme iværksætterlyst og entrepreneurskab og inspirere morgendagens vækstsuccesser.

For at blive nomineret til prisen skal virksomheden opfylde en række krav, bl.a.:

  • Det seneste årsregnskab udviser et positivt resultat og en positiv egenkapital
  • Virksomheden havde ved udgangen af det seneste regnskabsår minimum 20 ansatte og har haft vækst i antallet af ansatte i forhold til året før
  • Virksomheden har haft minimum 15% vækst i omsætning eller bruttoavance i det seneste regnskabsår

Der kåres syv vindere inden for syv særlige kategorier: Growth DK, Globalization, Innovation, Life Sciences, Turn-Around, Start-up og Æresprisen.

Der afholdes henholdsvis Regionskåring og Landskåring på nedenstående datoer:

  • Onsdag den 1. november, kl. 15.00 – 19.30 - Regionskåring Midtjylland, Aarhus
  • Torsdag den 30. november - Landskåring, Forum, København