Når du vælger en ERP-løsning til din virksomhed, vælger du også at strukturere og effektivisere din virksomheds interne processer. Eller rettere, det bør du gøre. For en ERP-løsning vil være med til at forme og fastholde jeres forretningsprocesser.

Tidligere var der mange virksomhedsledere, som udelukkende så investeringer i et ERP-system som en udgift, men i takt med at systemerne er blevet bedre, har holdningen ændret sig til, at man i dag ser investeringer i ERP-løsninger på lige fod med andre investeringer i virksomheden: Det skal effektivisere virksomheden, optimere konkurrenceevnen og ikke mindst give et fornuftigt afkast på bundlinjen.

Derfor bør en investering i ERP aldrig foretages uden grundige overvejelser.

Hos Elbek & Vejrup har vi mange års erfaringer med at udvikle og implementere ERP-løsninger, og vi er i dag landets førende rådgivere inden for Microsoft Navision, eller Dynamics NAV som det kaldes i dag.

5 ting du bør overveje ved valg af ERP-system

Vores erfaring med ERP-rådgivning viser, at der altid er 5 ting, som en virksomhed bør overveje, inden den foretager en investering i et ERP-system, uanset om det bygger på Microsoft Navision eller en anden platform:

  1. Kan ERP-løsningen skaleres, så det tilpasses din virksomheds behov i fremtiden?
  2. Kan ERP-systemet tilpasses din branche?
  3. Vil ERP-løsningen effektivisere de interne arbejdsgange på tværs af virksomhedens afdelinger?
  4. Kan ERP-systemet integreres med relevante terminaler som fx tablets og andre mobile enheder? Og kan det integreres med andre it-systemer, som er vigtige for din virksomhed?
  5. Er der en gennemprøvet plan for implementeringen af systemet?

Hos Elbek & Vejrup har vi på den baggrund udviklet en lang række brancheløsninger, som dels er bygget op omkring ”best practice” inden for de forskellige brancher, og dels er så fleksible at de kan tilpasses din virksomheds særlige behov og forretningsgange.

Desuden har vi specialiseret os i at hjælpe virksomheder med at få den mest optimale implementeringsproces, så systemet dels bliver testet grundigt af engagerede superbrugere og dels bliver taget godt i mod af de medarbejdere, som skal arbejde med det til daglig.