Header 26

EV Academy - man lærer så længe, man lever

Vi tror på, at man lærer, så længe man lever. Derfor har vi oprettet EV Academy, som danner rammen for vores uddannelsesaktiviteter

  • Vores kolleger skal besidde nyeste viden
  • Udvikling af både personlige og faglige kompetencer
  • Aktiviteterne skræddersyes til den enkelte kollega

Udviklingen starter med EV Academy

Vi er ambitiøse og stræber konstant efter at være Danmarks dygtigste Dynamics 365 Business Central partner. Vi vil også i fremtiden være helt i front på de nyeste versioner og med de nyeste teknologier, så vi fortsat vil kunne møde kundernes stigende forventninger.

Vi er overbeviste om, at uddannelse og videreudvikling skaber afgørende værdi for vores kolleger og kunder samt for Elbek & Vejrup. EV Academy danner rammen for vores uddannelsesaktiviteter. Her tilbydes vores kolleger udvikling på såvel det faglige som på det personlige plan.

Videndeling er nøglen

Udover kurser afholder vi i EV Academy videndelingsnetværk, som fordeles efter roller og fagområder. De afholdes med 5-6 ugers mellemrum og formålet er:

  • At præsentere og dele den nyeste viden om relevante produkter og procedurer
  • At skabe synergi og tværgående samarbejde mellem vores forskellige faggrupper på tværs af vores teams